Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Досвід взаємовідносин зарубіжних країн та Європейського Союзу. Позитивні та негативні аспекти. На прикладі Франції та Болгарії.

Карточка работы:1483Б
Цена:
Тема: Досвід взаємовідносин зарубіжних країн та Європейського Союзу. Позитивні та негативні аспекти. На прикладі Франції та Болгарії.
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):международная экономика и менеджмент
Тип:Доповідь
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Доповідь. Досвід взаємовідносин зарубіжних країн та Європейського Союзу. Позитивні та негативні аспекти. 3 Висновки 20 Список використаної літератури 21
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр. яз.
Вступление:
Объём работы:
18
Выводы: Висновки В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Науковці розглядають наступні цілі інтеграційних об‘єднань - підвищення доходів населення, зростання споживання, поліпшення якості життя. Такі зміни в країнах – нових членах ЄС досягаються за рахунок зміни економічної політики, умов торгівлі, митних тарифів, спільної аграрної політики, вступ до валютного союзу. В ЄС розробляються спеціальні моделі розвитку, які засновані не декількох ймовірнісних сценаріях, на основі яких передбачається економічне зростання в країнах ЦСЄ в 2004-2020 рр. на 0,1-0,2% на рік. Позитивний вплив на економіку нових членів ЄС перш за все оказує приплив великого обсягу іноземних інвестицій. Також можна зазначити, що вплив на економічне зростання в країнах, нових членах ЄС, має технологічний прогрес, який привносять інтеграційні процеси. Розвиток постсоціалістичних країн ЦСЄ свідчить, що їх успішна інтеграційна політика є не лише наслідком дипломатичних зусиль, які самі по собі дуже важливі, як результатом динамічних економічних реформ та послідовної політичної модернізації. Хоча Болгарія є найбіднішою з країн ЄС-27 державах-членах з низьким рівнем ВВП сьогодні, її економічна база сприяла надійному реальному зростанню ВВП в період між 2000 і 2008 роком, під час періоду переговорів про вступ до ЄС та набуття членства. Під час загального економічного спаду в 2009 та 2010 роках Болгарія була першою країною, де прогнозувався менший темп економічного росту, ніж у багатьох інших державах-членах ЄС. Важливим етапом для прискорення темпів економічного зростання стала реструктуризація в промисловості Болгарії з початку перехідного періоду. Країна розробила достатню кількість програм та інструментів для підвищення ємності поглинання в результаті його звернення до заздалегідь приєднання об'єктів в рамках підготовки вступу до ЄС.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Гольченко І.Е. Фінансові наслідки інтеграції нових держав-членів Європейського Союзу // Вісник Української академії банківської справи. - № 2. – 2008. 2. Гохберг О.Ю. Регіональний вимір моделі розвитку міжнародних економічних відносин України з країнами Європейського Союзу // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект - № 1. – 2007. 3. Кузьома О.Ю. Інтеграція країн Центральної та Східної Європи до ЄС: досвід для України // Науковий вісник Академії муніципального управління. - № 7. – 2009 – с. 9 4. Україна - ЄС: правові, політичні, соціальні та економічні аспекти інтеграції=Ukraine - EU: legal, political, social and economic aspects of the integration: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, 26 червня 2009 р. / ДВНЗ "Ужгородський національний ун-т". Юридичний факультет; Інститут держави і права країн Європи. Факультет міжнародних відносин (ДВНЗ "УжНУ"); Науковий центр європейських досліджень. – Ужгород: Ліра, 2009. – 204 с. 5. Bozhilova Diana «When foreign direct investment is good for development: Bulgaria’s accession, industrial restructuring and regional FDI» // Hellenic Observatory papers on Greece and Southeast Europe, GreeSE paper no. 33. The Hellenic Observatory, London School of Economics and Political Science, London, UK, 2010 6. Gheorghe Zaman "Economic Effects Of Cee Countries Integration Into The European Union," // Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Faculty of Sciences, "1 Decembrie 1918" University, Alba Iulia, vol. 2(10), 2008. – р.2-6 7. Eurostatistics Data for short-term economic analysis. Issue number 03/2010 - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010 8. Gheorghe Zaman "Economic Effects Of Cee Countries Integration Into The European Union," // Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Faculty of Sciences, "1 Decembrie 1918" University, Alba Iulia, vol. 2(10), 2008. – р.2-6 9. epp.eurostat.ec.europa.eu Веб-сторiнка Європейського статистичного агентства 10. www.eu.org.ua Центр Європейських Досліджень 11. www.ukraine-eu.mfa.gov.ua Представництво України при Євпропейському Союзі 12. www.me.gov.ua Міністерство економіки України 13. www.ukrexport.gov.ua Міністерство економіки України. Державна підтримка українського експорту
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)