Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Контрольна робота зі страхування

Карточка работы:2214п
Цена:
Тема: Контрольна робота зі страхування
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 8 Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та долю перестрахування у резерві незароблених премій страховика на 01.10.06 та 01.11.06 виходячи з наступних даних Задача 18 Визначити розмір податку на прибуток, що має бути сплачений страховою компанією, виходячи з наступних даних: Зароблена премія – 800 тис. грн. Сума резерву незароблених премій на 01.01.06 – 700 тис. грн. Сума резерву незароблених премій на 31.12.06 – 320 тис. грн. Сума премій, що надійшли протягом року по договорах страхування -430 тис. грн. Сума премій, що надійшли протягом року по договорах перестрахування - 220 тис. грн. Доходи від експертної оцінки майна - 90 тис. грн. Сума премій сплачених перестрахувальникам протягом року – 310 тис. грн. Сума комісійних винагород за передачу ризиків в перестрахування -450 тис. грн. Відрахування в централізовані резервні фонди – 490 тис. грн. Задача 28 Визначити розмір податку на прибуток, що має бути сплачений страховою компанією, виходячи з наступних даних: Зароблена премія – 680 тис. грн. Сума резерву незароблених премій на 01.01.06 – 780 тис. грн. Сума резерву незароблених премій на 31.12.06 – 320 тис. грн. Сума премій, що надійшли протягом року по договорах страхування - 650 тис. грн. Сума премій, що надійшли протягом року по договорах перестрахування - 240 тис. грн. Доходи від акцій - 400 тис. грн. Сума премій сплачених перестрахувальникам протягом року – 650 тис. грн. Сума комісійних винагород за передачу ризиків в перестрахування - 70 тис. грн. Відрахування в централізовані резервні фонди – 400 тис. грн. Сума комісійних винагород за передачу ризиків в перестрахування - 30 тис. грн.
ВУЗ:
Содержание: №8.Вимоги українського законодавства щодо договорів страхування життя 3 2. №18.Специфіка ризиків в особистому страхуванні 6 3. №28.Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку 9 4. №68.Проблеми розвитку особистого страхування в Україні та шляхи їх вирішення 12 5. №108.Розвиток послуг зі страхування життя 15 6. Задача 8 18 7. Задача 18 20 8. Задача 28 21 Список використаної літератури 23
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
21
Выводы:
Вариант: 8, 18, 28 ( задачі)
Литература:1. Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 400 c. 2. Губар О. Є. Організаційні та правові засади соціального страхування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2003. - № 7-8. - С. 155-162. 3. Заруба О.Д. Основи страхування: Навч.посiбник.- К.: УФIМБ, 2005.- 180 с. 4. Приймак В.І. Динамічне управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя / В.І. Приймак, О.І. Карчевська // Фінанси України. – 8/2008. - №153. – С. 26-36 . 5. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування : навч. посібник. – К. : КНТЕУ, 2001. – 400 с. 6. Супрун А.А. Проблеми розвитку в Україні страхування життя та шляхи їх вирішення // Фінансова система України: Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво НАУ “Острозьська академія”, 2007. – Вип.9. – Ч.4. – С. 283-291. 7. Фолькер Хекне. Особливості страхування життя в європейських країнах // Страхова справа. — № 2 (18). — 2005. — С. 25—28.
Дополнительная информация: Робота складається з теоретичної та практичної частин подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (172)