Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Податковий менеджмент»

контрольна з предмету "Податкова система" за курс НАУ

Карточка работы:38401
Цена:
Тема: контрольна з предмету "Податкова система" за курс НАУ
Предмет:Податковий менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:І. Тести Тест 1 Структура бюджетної системи визначається як питома вага : 1 видатків державного бюджету і видатків місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету. 2 доходів державного бюджету і доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету. 3 видатків бюджету АР Крим у видатках місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету. Тест 2 Кошторис може застосовуватись як: 1 плановий документ, в якому встановлюється обсяг бюджетних асигнувань бюджетній установі. 2 звітний документ про стан використання бюджетних асигнувань бюджетною установою. 3 бюджетний запит розпорядника бюджетних коштів 4 фінансовий документ щодо постатейного розпису доходів та видатків бюджетної установи в бюджетний період. Тест 3 Річний розпис асигнувань державного бюджету це: 1. Розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за економічною класифікацією; 2. Розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за програмною та економічною класифікацією; 3. Розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за функціональною класифікацією. Тест 4 Витрати бюджету це: 1. Видатки бюджету та кошти щодо погашення основної суми державного боргу; 2. Кошти щодо погашення відсотків за користування державним боргом; 3. Фінансування органів державного управління; 4. Фінансування дефіциту бюджету; 5. Покриття податкового кредиту з ПДВ. Тест 5 Лімітна довідка про бюджетні асигнування це документ, що містить: 1. Затверджені бюджетні призначення та їх місячний розподіл; 2. Планові показники фінансування бюджетної установи за загальним і спеціальним фондами; 3. Затверджені показники бюджетних асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів на півроку; 4. Затверджені показники бюджетних асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів на рік з помісячним їх розподілом. Тест 6 Форма лімітної довідки затверджується: 1. Мінфіном; 2. НБУ; 3. Держказначейством; 4. Міністром фінансів; 5. Кабміном. Тест 7 План асигнувань затверджується разом з : 1. Кошторисом бюджетної установи; 2. Лімітною довідкою; 3. Бюджетним розписом; 4. Бюджетним призначенням; 5. Всі відповіді правильні Тест 8 Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених: 1. Лімітних довідок та бюджетних запитів; 2. Кошторисів і планів асигнувань; Бюджетних призначень і бюджетного розпису ІІ. Практичне завдання За даними таблиці визначити: – рівень виконання плану видатків та структуру загального фонду Державного бюджету у 2005 р. за функціональною класифікацією та побудувати відповідні діаграми. ІІІ. Ситуаційні завдання Завдання 1.1. Основні стадії бюджетного процесу (пронумерувати по порядку та вказати період) № Етапи Період 1. Обґрунтування макропоказників Березень-квітень року, що передує плановому 2. Визначення основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний рік До 1 червня або на наступний день приймається постанова ВРУ «Про основні напрями бюджетної політики» 3. Складання проектів бюджетів З 7 липня до 15 березня року, що передує плановому 4. Розгляд та прийняття Закону України «Про Державний бюджет України», затвердження проекту бюджету та рішення про місцеві бюджети З 15 вересня до 1 грудня року, що передує плановому 5. Виконання бюджету, внесення в разі необхідності, змін до Закону України «Про Державний бюджет України» Продовж планового року (даного бюджетному періоді) 6. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішень щодо нього У наступному бюджетному періоді. ВРУ розглядає звіт про виконання закону про Державний бюджет України у двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової палати щодо використання коштів Державного бюджету України 2. Дати визначення поняттю «бюджетне планування» і вказати, які етапи бюджетного процесу воно охоплює. Завдання 1.2. Як Ви вважаєте, що повинно бути визначальним при збалансування бюджету доходи чи видатки? Яку роль, на Вашу думку, слід відводити дефіциту бюджету? Дайте визначення поняттю «прихований дефіцит». Завдання 1.3. Дайте визначення поняттю «бюджетна система», охарактеризуйте її структуру, вкажіть на базовий підхід щодо її побудови. Дайте свою оцінку сучасній бюджетній системі та бачення щодо напрямків її удосконалення. Завдання 1.4. Дайте своє пояснення поняттю «видатки розвитку» та вкажіть на характер зв’язку між розмірами таких видатків та обсягами надходження від приватизації державного майна. Чи повинні доходи від приватизації включатися до доходів бюджету? Завдання 1.5. Дайте обґрунтування поняттю «бюджетне фінансування» та вкажіть які основні методи застосовуються при визначення обсягів бюджетного фінансування. Яку роль слід відводити трансфертам при формування доходів місцевих бюджетів? Вкажіть, які основні види трансфертів застосовуються згідно з чинним законодавством.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Зміст І. Тести 2 ІІ. Практичне завдання 5 ІІІ. Ситуаційні завдання 7 Завдання 1.2. 13 Завдання 1.3. 15 Завдання 1.4. 17 Завдання 1.5. 19 Список використаної літератури 24
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
21
Выводы:
Вариант:1
Литература:Список використаної літератури 1. “Фінансове право”: навч. посібник. – Київ: “Вентурі”, 1998. – с.68-112, 132-200, 238-260; 2. “Фінансове право”: навч. посібник. – Харків: “Консум”, 1998. – с.118; 3. “Держава повинна підтримувати інноваційну діяльність”. Урядовий кур'єр. - 2 грудня. - 1999. - № 226. - с. 4; 4. Алієва В., “Аналіз казначейської системи виконання державного бюджету України: переваги та недоліки”. Економіст. - №12, 2000. – с.51-53; 5. Відкритий бюджет, Київ, 1999, Інститут реформ; 6. Симоненко В., “Удосконалення фінансово-економічної бази бюджетів Укрвїни”. Економіка України. - №3, 2000. – 28-34; 7. Каламбет С., “Розвиток податкового регулювання через систему пільг”. Економіка. Фінанси. Право. - №3, 2001. – с.31-33; 8. Лондар С., Чугунов І., “Динаміка податково-бюджетного навантаження на економіку України”. Економіст. - №7-8, 2000. – с.15-17; 9. Луніна І.О., “Бюджетний кодекс України і реалії міжбюджетних відносин”. Економіст. - №10, 2000. – с.32-36; 10. Луніна І.О., “Державні видатки: тенденції і фактори зростання”. Фінанси України. - №4, 2001. – с.104-110; 11. Осипчук Л., “Виконання державного бюджету”. Економіка. Фінанси. Право”. - №11, 2000. – с.17-19; 12. Тарангул Л., “Основні напрямки удосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами”. Економіст. - №3, 2001. – с.18-21; 13. Ткаченко В.А., Каламбет С.В., “Розвиток філософії оподаткування на основі визначення податкового потенціалу”. Фінанси України. - №1, 2001. – с.30-33; 14. Яценко А., “Реструктуризація державного боргу”. Економіка. Фінанси. Право. - №7, 2000. – с.22-24.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)