Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Контрольна робота з макроекономіки за 3 курс НАУ

Карточка работы:38421ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з макроекономіки за 3 курс НАУ
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:Тести 1. Які з наведених нижче понять можна безпосередньо проілюструвати за допомогою побудови кривої виробничих можливостей: а) попит і пропозицію; б) обмеженість виробничих ресурсів, ефективний вибір, альтернативна вартість; в) найкращий спосіб задоволення потреб за наявних ресурсів; г) правильні відповіді б і в; 2. Якщо перехресна еластичність попиту є від’ємною, то товари, для яких вона визначена, - це: а) нормальні товари; б) нижні товари; в) товари – субститути; г) товари – комплементи. 3. Гранична корисність – це: а) додаткова корисність від споживання додаткової одиниці блага; б) зміна сукупної корисності набору товарів при кількості певного блага на одиницю; в) приріст сукупної корисності; г) всі відповіді правильні. 4. Економічний прибуток фірми менший за бухгалтерський на: а) суму амортизації; б) суму альтернативної вартості власних ресурсів фірми; в) суму постійних витрат фірми; г) на суму змінних витрат фірми. 5. Якщо у короткостроковому періоді фірма виробляє 10 одиниць продукції, її АVС становлять 5 грн., FС дорівнюють 20 грн., то АТС будуть дорівнювати: а) 70 грн.; б) 30 грн.; в) 25 грн.; г) 7 грн. 6. У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить виробництво за умови, що: а) ціна продукції є нижчою за мінімальні середні витрати; б) її нормальний прибуток нижчий за середньогалузевий; в) її сукупний виторг не покриває сукупних витрат; г) її сукупний виторг не покриває змінних витрат. 7. Природні монополії існують переважно у галузі комунального господарства, тому що: а) система комунального господарства отримує фінансову підтримку від держави; б) комунальні послуги надають тільки дуже великі фірми; в) існування конкуренції в галузі комунального господарства невигідне для суспільства; г) регулювання їх діяльності з боку держави досить нескладне. 8. В умовах монополістичної конкуренції значення індексу Лернера: а) більше нуля, але менше 1; б) дорівнює нулю; в) дорівнює 1; г) більше 1. 9. Картель буде діяти успішніше, якщо: а) попит на продукцію картелю є менш еластичним; б) виробничі витрати фірм, що входять до картелю, приблизно однакові; в) фірми-учасники виробляють приблизно однакову кількість продукції; г) всі відповіді правильні. 10. Зміна пропонування деякого ресурсу призводить до зміни параметрів рівноваги на ринках: а) даного ресурсу та ресурсів — замінників і доповнювачів; б) товарі, у виробництві яких використовуються даний ресурс; в) товарів—замінників та доповнювачів тих, ціни яких змінилися внаслідок зміни ціни даного ресурсу; г) всі відповіді правильні. Варіант 8 Задача 1. Модель простої монополії описується наступними рівняннями: TR = 100 * Q - Q2 ; МС =10 + Q. Визначте обсяг виробництва і ціну продукції, якщо: 1) фірма функціонує як проста монополія. 2) фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції. 3) порівняйте одержані результати і зробіть висновки щодо наслідків монополізації виробництва. Задача 2. Акціонерне товариство „Тюльпан” розпочинає виробництво газової води шляхом введення в експлуатацію технологічній лінії. Менеджери фірми підрахували, що витрати будуть змінюватися залежно від обсягів виробництва таким чином: Q 0 5 10 15 20 25 30 35 TC 80 116 140 161 164 200 278 386 За якого обсягу випуску витрати на виробництво однієї упаковки газової води зменшуються, а за якого починають зростати? Задача 3. Комбінація об’єму використання праці і випуску фірми, що діє на конкурентному ринку, наведена в таблиці: Об’єм використання праці, тис. чол. 10 15 20 25 30 35 Випуск тис. шт. 800 1600 2600 3350 3850 4100 Знайти середню продуктивність праці по фірмі за умови різного обсягу випуску продукції. Задача 4. Функція сукупних витрат конкурентної фірми має вигляд: TС = 6 Q + 2 Q2. Визначте результат діяльності фірми, якщо вона виробляє 25 одиниць продукції і реалізує їх на досконало конкурентному ринку за ціною 36 грн. за одиницю. Задача 5. Місто потребує реконструкції мосту через річку, що розділяє його на дві частини. Дві фірми представили проекти реконструкції, що відрізняються за термінами виконання робіт та витратами: 1 рік 2 рік 3 рік Витрати фірми 1 (тис. грн.) 2000 4000 0 Витрати фірми 2 (тис. грн.) 3000 2000 500 Якому проекту слід віддати перевагу, якщо процентна ставка становить 10%.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
7
Выводы:
Вариант:8
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (225)