Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Теорія ймовірностей»

Контрольна робота з терії ймовірностей за 3 курс НАУ

Карточка работы:38422ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з терії ймовірностей за 3 курс НАУ
Предмет:Теорія ймовірностей
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 3.1. Подати вибірку для випадкової величини Х у вигляді таблиці частот, прийнявши шість інтервалів групування. Завдання 3.2. На основі таблиці частот побудувати полігон і гістограму відносних частот та емпіричну функцію розподілу випадкової величини Х. Завдання 3.3 На основі заданої парної вибірки знайти наступні точкові оцінки для випадкових величин X і Y: а) середні вибіркові ; б) вибіркові дисперсії і вибіркові стандартні відхилення в) виправлені вибіркові дисперсії , і відповідні виправлені стандартні відхилення , ; г) вибіркові коефіцієнти асиметрії та вибіркові ексцеси і перевірити припущення про нормальний розподіл генеральної сукупності; д) вибірковий коефіцієнт кореляції Завдання 3.4. Знайти інтервальні оцінки, прийнявши довірчу ймовірність а) для математичного сподівання б) для стандартного відхилення . Завдання 3.5. Знайти інтервальну оцінку коефіцієнта кореляції прийнявши довірчу ймовірність Завдання 4.1. Перевірити гіпотезу про нормальний розподіл випадкової величини Х, користуючись критерієм згоди «хі-квадрат» (прийняти рівень значущості ) Завдання 4.2. Перевірити гіпотезу про значущість вибіркового коефіцієнта кореляції, прийнявши двосторонню критичну область при . Завдання 4.3. Перевірити гіпотезу про значення генеральної середньої заданому числу а=2 при заданому рівні значущості (прийняти односторонню критичну область) Завдання 4.4. Перевірити гіпотезу про рівність генеральних середніх, прийнявши рівень значущості . Завдання 4.5. Перевірити гіпотезу про рівність генеральних дисперсій, прийнявши рівень значущості . Завдання 4.6. Знайти рівняння прямих ліній вибіркової регресії Х на У і У на Х та побудувати їх графіки на тлі кореляційного поля.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
11
Выводы:
Вариант:8
Литература:1. Аладьев Виктор Захарович, Вээтыусме Рейн Арнольдович, Хунт Юло Якобович. Общая теория статистики: Учеб. пособие / Российская академия космонавтики; Российская академия Ноосферы и др.. — Таллинн : ТТГ & SALCOMBE Eesti Ltd., 1995. — 200с. 2. Башина О. Э., Спирин А. А., Бабурин В. Т., Ионсен И. А., Федоров М. П. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика", общеэкон. спец.. — 5.изд., доп. и перераб. — М. : Финансы и статистика, 1999. — 440с. 3. Громыко Г. Л., Крысина М. В., Воробьев А. Н., Казаринова С. Е., Мамий И. П. Теория статистики: Учебник для студ. экон. спец. вузов / Г.Л. Громыко (ред.). — М. : ИНФРА- М, 2000. — 413с. — (Высшее образование). 4. Громыко Галина Леонтьевна. Общая теория статистики: Практикум. — М. : Инфра-М, 1999. — 139с. — (Высшее образование). 5. Гусаров Виктор Максимович. Теория статистики: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец.. — М. : Аудит, 1998. — 247с. 6. Елисеева Ирина Ильинична, Юзбашев Михаил Михайлович. Общая теория статистики: Учеб. для студ. вузов обуч. по спец. "Статистика" / Ирина Ильинична Елисеева (ред.). — М. : Финансы и статистика, 1996. — 368с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (132)