Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Статистика рівня життя населення

Карточка работы:38423ф
Цена:
Тема: Статистика рівня життя населення
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:Умова завдання. I. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеха і всього заводу по кваліфікації (розрядам). Визначити в цілому по заводу модальний розряд. II. Розрахувати середній тарифний розряд, середню заробітну плату і середній виробничий стаж робочих цеху №1. III. Розрахувати абсолютні і відносні показники варіації тарифного розряду робочих по цеху. Зробити висновки. IV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього тарифного розряду робочих цеху № 1 і для частини робочих цеху №1, які мають третій розряд. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. Якою повинна бути чисельність вибірки, щоб помилка вибірки з цією вірогідністю для середнього тарифного розряду не перевищувала 0,2? V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв'язку між виробничим стажем і заробітною платою робочих цеха №2 з №1 по №20 включно (п=20). 2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між виробничим стажем робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв'язку між признаками, які ми розглядали
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Умова завдання. 3 Дані. 4 Розв’язання 8 Етап І 8 Етап ІІ. 9 Етап ІІІ. Показники варіації 10 Етап ІV. 11 Етап V.1 13 Етап V.2. 14 Етап V.3. 16 Список літератури 18
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:8
Литература:1. СТАТИСТИКА: Підручник/ С.С.Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. 2. СТАТИСТИКА: Підручник/ А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с. 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ положення зі статистики / Держ.ком. статистики України. – К.:ЗАТ„Август”, 2002. – Вип. 1 – 552 с. 4. ЄРІНА А.М., КАЛЬЯН З.О. Теорія статистики: Практикум. – К.: Тов-во „Знання”, 1997. – 325 с. 5. ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ: Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 1999. 6. СТЕЦЕНКО С.Г., ШВЕЦЬ В.Г. Статистика населення: Підручник. - К.: Вища школа. 1993. 7. ШУСТІКОВ А.А. Фінансово-банківська статистика: Конспект лекцій. – К.: Кнеу, 1998. 8. БАНКІВСЬКА СТАТИСТИКА/ А.В.Головач, В.Б.Захожай, Н.А.Головач. – К. УФіМБ, 1998. 9. СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА: Навч.посібник / П.Г.Вашків, П.І. Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач. – К.: Слобожанщина,1999. – 600 с. 10. КУРС социально-экономической статистики/ Под ред. М.Г. Назарова.- М.: Финстатинформ 2000. 11. СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА: Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1997. 12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА: Учебник / Под ред. Ю.Н.Иванова.- М.ИНФРА-М, 1998. 13. ЧЕКОТОВСЬКИЙ Е.В. Основи статистики сільського господарства. Навч. посібник. – К. КНЕУ, 2001. 14. СИДЕНКО А.В., Башкатов Б.И., Матвеева В.М. Международная статистика. – М.: Дело и сервис, 1999. 15. МОТОРИН Р.М. Міжнародна статистика: Навч. посібник. – К. Вища шк., 1993. 16. ПРАКТИКУМ по социально-экономической статистике. – Мн.: БГЭУ, 1997. – 196 с. 17. ЧЕРНИШОВ І.В. Статистика для нових ринків праці в країнах з перехідною економікою. – К.: НДІ статистики Держкомстату України, 2000. – 282 с.
Дополнительная информация:графіки та розрахунки у Exele подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)