Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Документація та інвентаризація

Карточка работы:38432ф
Цена:
Тема: Документація та інвентаризація
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ. 3 1. Документація і інвентаризація. 4 2. Розрахункова частина. 13 Висновок. 28 Список використаних літературних джерел. 29 Додакти 30 Додаток 1 31 Додаток 2 32
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Представлена робота присвячена висвітленню теоретичного питання документації і інвентаризації. Характерною рисою бухгалтерського обліку є строга і повна документальність, відповідно до якої за допомогою документів здійснюється суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями. Відповідно до ст. 10 Закону про бухгалтерський облік, підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів та зобов’язань. Обов’язковість проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства перед складанням річної фінансової звітності встановлено Порядком №419. Об’єкти інвентаризації та періодичність її проведення визначаються власником підприємства, крім обов’язкових випадків проведення інвентаризації. Своєю чергою, перелік випадків, коли інвентаризація проводиться обов’язково, визначений Інструкцією №69. Інвентаризацію основних засобів і товарно-матеріальних цінностей проводять усі підприємства незалежно від форм власності на підставі наказу керівника підприємства, складеного у довільній формі. Інвентаризація каси та бланків суворої звітності проводиться з метою звірки готівки з даними обліку, які відображені у касовій книзі (як залишок на кінець дня) та контролю за збереженням готівкових коштів на підприємстві. Ця стаття допоможе бухгалтеру оформити результати такої інвентаризації, а комісії — провести її. Отже розглянуте питання є актуальним для будь-якого підприємства. Друга частина даної курсової роботи висвітлює практичну частину ведення бухгалтерського обліку на підприємствах: складено баланс підприємства на початок місяця, вказано кореспонденцію рахунків господарських операцій (згідно умов) та визначено суми по кожній господарській операції виходячи з вихідних даних, складено головну книгу, відкрито і заповнено рахунки синтетичного обліку, складено оборотну відомість, складено баланс на кінець місяця.
Объём работы:
27
Выводы:Бухгалтерія щоденно поглинає велику кількість документів і, перероблюючи їх, не має точного уявлення про обсяги документів, що підлягають обробці, їх характер, види, властивості, походження, а також про якість зафіксованої в них економічної інформації, темпи їх надходження, ступінь захисту та реалізації за допомогою документування; не відомі і не досліджені причини, які впливають на цей темп; немає достатніх даних про взаємний зв’язок документів між собою та питому вагу кожного окремого їх виду в кількісному співвідношенні. Зміст документування, його місце і функції в системі бухгалтерського обліку в українській обліково-економічній літературі до цього часу майже не розглядались, дослідження з цієї проблеми не велись, що негативно відбивається на розвитку теорії обліку, стримується наукова організація бухгалтерської праці. Існуюча система документообігу є складною та громіздкою внаслідок наявності значної кількості різних видів і форм документів, різниці в побудові аналогічних за змістом форм, повторень окремих показників в різних документах, багатоетапності процесу документообігу. Дослідження показали, що в процесі документування ряд функцій обліку реалізуються недостатньо, в більшості бухгалтерій потік документів рухається самоплинно, без регулювання і необхідного поточного контролю. Головне в класифікації документів – економічний зміст відображеної в ньому операції. Класифікація бухгалтерських документів за їх економічним змістом тотожна групуванню за їх призначенням, а звідси, поділ документів доцільно здійснювати лише за двома ознаками: бухгалтерською та юридичною.
Вариант:8
Литература:1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік К.: АСК, 2000 – 790 с. 2. Семінар-практикум „План і Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку”. Харків, 2000 – 153 с. 3.Баканів М.И., Шеремет А.Д. Бухгалтерський облік. - Москва: Фінанси й статистика, 1993 . 4.Савицька Т. В. Бухгалтерський облік. – Москва: ІНТРО, 1998 – 242 стр. 5.Шеремет А.Д. Бухгалтерський облік підприємств. - Москва: Економіка, 1990. -210с. 6.Шеремет А.Д. Бухгалтерський облік. - Москва: ІНФРА, 2000. - 208 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)