Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Інвестиційний менеджмент»

Особливості залучення іноземних інвестицій в Україні

Карточка работы:38452ф
Цена:
Тема: Особливості залучення іноземних інвестицій в Україні
Предмет:Інвестиційний менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організації
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:ПВНЗ Економіко-Технологічний Університет (ПВНЗ ЕТУ) (м. Бровари)
Содержание:ВСТУП 3 1. Законодавче регулювання іноземних інвестицій в Україні. 4 2. Проблематика залучення іноземних інвестицій в економіку України 9 ВИСНОВКИ 13 Список використаної літератури 14
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Загальновідомо, що розмір іноземних інвестицій в економіці держави безпосередньо впливає на рівень життя нації та економіку відповідної країни загалом. Саме тому важливим штрихом до міжнародно-правового портрету кожної країни є ставлення держави та її органів влади до іноземних інвестиції, рівень гарантій інвестиційної діяльності та репатріації отриманих прибутків. При переході до нової системи ринкових відносин в Україні склалася непроста політична й економічна ситуація. Щоб завершити процес реформування економіки потрібно переоцінити власні можливості народного господарства і вивчити тенденції світового ринку. У цій ситуації стає актуальним залучення прямих іноземних інвестиціій і створення спільних підприємств. Доцільність цього процесу обумовлена тим, що спільне підприємництво й іноземні інвестиції сприяють входженню Украіни в систему світового економічного господарства і формуванню власної ринкової інфраструктури. Об`єкт дослідження – іноземні інвестиції в Україні Предмет дослідження-особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження особливостей залучення іноземних інвестицій в економіку України. Для досягнення мети потрібно виконати наступні завдання: - дослідити законодавче регулювання іноземних інвестицій в Україні -проаналізувати проблематику залучення іноземних інвестицій в економіку України
Объём работы:
12
Выводы:Метою дослідження було дослідження особливостей залучення іноземних інвестицій в економіку України. Для досягнення мети буди виконані наступні завдання: досліджено законодавче регулювання іноземних інвестицій в Україні; проаналізовано проблематику залучення іноземних інвестицій в економіку України та зроблені наступні висновки: Правове регулювання засад інвестиційної діяльності в Україні здійснюється Законом України «Про інвестиційну діяльність». Він визначає основні принципи інвестиційної політики, визначає об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності, встановлює гарантії інвестиційної діяльності в Україні загалом. Що стосується спеціальних законодавчих актів у сфері правового регулювання іноземних інвестицій, то першим законом у цій галузі був прийнятий ще в 1991 р. Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні». В Україні продовжує зберігатися цілий ряд факторів, що роблять її інвестиційний клімат вкрай несприятливим. Це фактично зводить нанівець ті переваги, які вона могла б запропонувати іноземним інвесторам. Водночас кожен із цих чинників відрізняється за ступенем впливу на інвестиційну активність західних компаній. Тому концентрація зусиль держави на зміні в кращий бік ключових чинників дала б можливість досягти вагоміших результатів, ніж спроба перебороти відразу всі інвестиційні проблеми. Досвід інших держав свідчить, що таким ключовим чинником є соціально-політична Макроекономічна стабільність, без досягнення якої важко залучити іноземний капітал у національну економіку. Таким чином, основними передумовами для збільшення припливу іноземних інвестицій є посилення політичної, економічної і соціальної стабільності у країні, й вихід з економічної кризи, удосконалення і розвиток форм залучення іноземного капіталу (в особливості створення спільних підприємств) можуть істотно стимулювати приплив цього капіталу.
Вариант:нет
Литература:1. Абрамович І. Напрямки активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України// Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - № 1. - С.16-19. 2. Александрова В., Гороховатська М., Щедріна Т. Спільні підприємства як форматрансферу технологій // Вісн. НАН України.-2001.-№12.-С. 24-30. 3. Бондар О. Іноземні інвестиції в розбудові економіки України: панацея чи небезпека?: Ефективне управління інвестиційною діяльністю // Регіон. перспективи. - 2003. - № 4 - 5. - С.154 - 156. 4. Будкін В. Основні етапи та регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України// Регіон. економіка. - 2005. - № 2. - С.59-67. 5. Коваленко І. В. Особливості руху іноземних інвестицій на сучасному етапі економічного розвитку України // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2006. — Вип.43. — С.324–328. 6. Лотош О.М. Процес залучення прямих іноземних інвестицій до приватизації вУкраїні // Биз.-2001.-Випуск 50.-С. 52-54. 7. Марич О. Іноземні інвестиції в економіці України та шляхи їх залучення // Формування ринкової економіки в Україні. — Львів, 2005. — Вип.15, ч.1: Спецвип.: Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. — С.313–319. 8. Мікаелян С. Г. Шляхи поліпшення іноземної інвестиційної діяльності в Україні // Биз.-2001.-Випуск 50.-С. 57-59. 9. Міхайловська А.С. Економіко-правові форми іноземних інвестицій в Україні // Биз.-2001.-Випуск 50.-С. 59-61. 10. Решевець О. В. Проблеми іноземного інвестування в Україні // Теорія та практика державного управління. — Х., 2005. — Вип.1 (10). — С.59–65 11. Самовалов В. Що стримує залучення іноземних інвестицій // Урядовий кур’єр. –17 травня 2001.-№85.-С. 7.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (126)