Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

контрольна з предмету

Карточка работы:38472ф
Цена:
Тема: контрольна з предмету
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1 Механообробний цех виготовляє вузли машин для складального цеху, а також надає виробничі послуги іншим цехам і службам (виготовлення реманенту, обробка деталей і т.ін.). Планом на місяць передбачено виготовити 500 вузлів і надати послуги іншим цехам обсягом 1000 нормо-год. Трудомісткість одного вузла 20 нормо-год. За місяць цех виготовив і здав складальному цеху 450 вузлів, надав послуг іншим підрозділам заводу на 2100 нормо-год, але внаслідок нечіткої роботи не виконав замовлення інструментального цеху на 300 нормо-год. Потрібно: 1) визначити ступінь виконання цехом плану з номенклатури продукції у процентах; 2) оцінити виконання плану із загального обсягу виробництва; 3) з’ясувати можливі причини невиконання плану з номенклатури. Задача 2 Змінні витрати одно продуктового підприємства на виріб Б 80 грн. Річні витрати на оренду виробничого приміщення 50000 грн., витрати на управління, виробничо-господарське обслуговування 65000 грн., амортизація власного устаткування 25000 грн. Ціна виробу 140 грн. Потрібно: Визначити мінімальний річний обсяг виготовлення і продажу виробу Б, який забезпечує готівкову беззбитковість.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1.Світовий досвід організації внутрішніх економічних відносин 3 2. Механізм стимулювання 10 Задача 1 20 Задача 2 22 Перелік використаних джерел 24
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:8
Литература:1. Акмаев А.И., Зиборов Г.П. Экономика труда: Учебное пособие.- Алчевск: ДГМИ, 1999.- 230с. 2. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2003. - 302 с. 3. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Моногр. - К.: Центр навчальної літ-ри, 2004. - 807 с. 4. Волошин В. Бізнес міжнародних економічних організацій: Навч. посібник. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2002. - 241 с. 5. Ляшенко В.И. Экономико-правовое обеспечение развития субьектов малого предпринимательства (зарубежный опыт и перспективы его использования в Украине) / НАН Украины; Ин-т эконом.-правовых исследований; Ин-т эконом. пром-ти. - Донецьк: Юго-Восток, 2001. - 456 с. 6. Малое предпринимательство в промышленном регионе / Под ред. Н.И. Рединой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Д.: ДГФЭИ, 2004. - 352 с. 7. Основы бизнеса: Учебн. пособ. / Под ред. С.Я.Салыги. - Запоріжжя: ЗГИА, 2003. - 525 с. 8. Рофе А.И, Стрейко В.Т., Збишко Б.Г. Экономика труда: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.И. Рофе. - М. Издательство "МИК",2000.-248с. 9. Україна та Росія: політика сприяння розвитку малого підприємництва / Д. Ляпін, К. Ляпіна, О. Ступницький, Ф. Шклярчук. - К.: Ін-т Конкурентного Суспільства. - 211 с. 10. Экономика труда. Учебник под ред. проф. Г.Э.Шлендера и проф. Ю.П.Конина.- М.: Юрист, 2002.- 592с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)