Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Облік розрахунків з постачальниками, різними дебіторами і кредиторами

Карточка работы:4257к
Цена:
Тема: Облік розрахунків з постачальниками, різними дебіторами і кредиторами
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:  Вступ 3 1. Характеристика підприємства 4 2. Технологія обліку на окремій ділянці підприємства 5 3. Характеристика первинних документів обліку 6 4. Технологія синтетичного і аналітичного обліку 7 5. Характеристика вихідних документів 15 Висновки 17 Література 18 Додатки 19
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Дисципліна “Інформаційні системи і технології обліку” дає необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій обліку підприємницької діяльності. Метою даної роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок розробки документів в умовах функціонування інформаційних технологій обліку. У роботі наведені результати дослідження предметної області: автоматизація обліку наявності та руху кадрів, описана інформаційна система предметної області ( характеристика інформаційної системи, функціональна та організаційна структура). У роботі освітлені питання інформаційного забезпечення – теоретичні та практичні аспекти: описаний склад та організація інформаційного забезпечення (структура інформаційного забезпечення, призначення усіх баз даних, принципи організації інформаційного забезпечення, опис прийнятих видів контролю за маршрутами обробки даних при створенні та функціонуванні інформаційної бази); розглянуто організацію збору та передачі інформації (перелік джерел та носіїв інформації, загальні вимоги до організації збору, передачі, контролю та редагування інформації); описані прийняті в інформаційній системі методи класифікації та кодування об’єктів; розглянуто перелік вхідних та вихідних даних, які характеризують предметну область. Тема даної роботи є «Облік розрахунків з постачальниками, різними дебіторами і кредиторами». За цією темою в роботі розкриваються основні питання стандартних документів, комплекс облікових задач та їх вирішення в умовах АРМ бухгалтера. Контрольна робота присвячена вирішенню актуальних питань в області інформаційних технологій у сфері розрахунків з постачальниками та покупцями продукції за відвантажені їм товари.
Объём работы:
20
Выводы: Розглянутий варіант автоматизованого розв‘язання задачі «Облік розрахунків з постачальниками, різними дебіторами та кредиторами» є ефективним та точним. Зміна функцій бухгалтера з ручного підрахування дає більшу продуктивність праці бухгалтера. Машинне розв‘язання задачі прискорює сам процес та є гарантовано точним. Мета автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві полягає в підвищенні ефективності ведення господарської діяльності, що веде до підвищення прибутку. Задача розв’язується на АРМ бухгалтера один раз на місяць та за необхідністю частіше, з обов’язковим складанням звітності за місяць. Передбачений розв’язок задачі по запиту користувача при наявності інформації в інформаційній базі. Робота з АРМ припиняється в кінці робочого дня.
Вариант:нет
Литература: 1. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник та ін.; 2-е вид, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с. 2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. Для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.- 5-те вид., допов. і переробл. К: А.С.К., 2000. –784 с 3. Автоматизация бухгалтерского учета /Г.Корабельников (сост.). – М.:Главбух, 2002. – 111 с. 4. Івахненков С.В. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки (на прикладі підприємств Житомирської області): Автореферат дисертації канд. екон. наук: 08.06.04) Національний аграрний ун-т. – К., 2002. – 19 с. 5. Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Основи побудови АРМ бухгалтера /Тернопільський ін-т народного госп-ва. – К., 2001. – 60 с.
Дополнительная информация: Додаток 1 Вхідні (первинні) документи Додаток 2 Вихідні документи Додаток 3. Оборотно-сальдова выдомість за грудень 2010 Додаток 4 Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 Контрагенти; Замовлення ДОдаток 5. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 Співробітники подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)