Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Інтелектуальна власність»

Види ліцензій по категорії передаваємих справ

Карточка работы:4276к
Цена:
Тема: Види ліцензій по категорії передаваємих справ
Предмет:Інтелектуальна власність
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Автоматизоване управління техно­логіч­ни­ми процесами
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание: Вступ 3 1. Загальна характеристика ліцензії 4 2. Класифікація ліцензій за категорією справ, що передаються 6 Висновки 14 Список використаної літератури 15
Курс:2
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Світова практика свідчить про зміну ролі інновацій у суспільстві, про їх перетворення у ключовий чинник економічного розвитку. Інновації стають внутрішньою ознакою економічно розвинутих країнах, створює можливості для вирішення проблем суспільного розвитку, підвищення ефективності використання наявних обмежених ресурсів, якісної зміни структури виробництва і споживання. Нововведення забезпечують зняття колишньої доступної міри технологічних можливостей виробництва. Це досягається завдяки переорієнтації загального механізму господарювання в економіці на інтенсифікацію інноваційного процесу. Перетворення інновацій в головну рушійну силу економічного розвитку сучасної світової економіки обумовлює активізацію процесів міжнародного науково-технічного обміну. Світова практика свідчить, що основною комерційною формою передачі технологій є ліцензійна торгівля.
Объём работы:
14
Выводы: Саме ліцензійна форма торгівлі нововведеннями є такою правовою формою, яка юридично забезпечує збереження монопольного права на використання науково-технічних розробок, зберігає за продавцем інновації виключні права власності на неї, одночасно надає покупцю правові гарантії можливості одержання конкурентних переваг при комерційному використанні нововведень. Розвиток ліцензійної торгівлі є каталізатором науково-технічної й інноваційної діяльності. Купівля-продаж ліцензій створює бажання і можливості для впровадження науково-технічних розробок у виробництво, що у свою чергу, закладає базу для їхнього швидкого відмирання, інтенсифікації інноваційного процесу в умовах глобалізації.  
Вариант:нет
Литература:    1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435–IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №№ 40 – 44. – ст. 356. 2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст. 32. 3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст. 36. 4. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 8. – Ст. 28. 5. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 13. – Ст.64. 6. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 8. – www. rada. gov. Ua 7. Дмитришин В.С. Правова природа та класифікація ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності. – Адвокат. – 2010. – № 6 (117). – С. 18-23. 8. Меняйло Л. А. Передача прав інтелектуальної власності. Конспект лекцій / Укладач Меняйло Л. А. – К.: ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права», 2002. – 128с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (51)