Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Підприємство: сутність, форми, основні напрямки і проблеми розвитку

Карточка работы:60272б
Цена:
Тема: Підприємство: сутність, форми, основні напрямки і проблеми розвитку
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Укр. філології
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:ВСТУП 3 1. Підприємство в умовах ринкового господарювання 4 2. Види підприємницьких об'єднань. 7 3. Проблеми та напрями розвитку підприємництва. 8 ВИСНОВКИ 12 Список використаної літератури. 14
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Підприємство є основною ланкою народного господарства, оскільки на ньому відбувається поєднання особистісних і речових факторів виробництва, виготовляється в процесі праці вся сукупність економічних благ. Внаслідок суспільного поділу праці сформулювався народногосподарський комплекс, який включає різні галузі, в яких функціонують сотні тисяч підприємств. Одні з важливих і актуальних питань політичної економії на сучасному етапі є питання пов’язані з діяльності підприємства. Оскільки підприємство є первинною ланкою суспільного поділу праці і основною ланкою народного господарства, на ньому відбувається створення предметів споживання і засобів виробництва, воно задовольняє потреби ринку і споживача у товарах. Тому на даному етапі без підприємства не можна обійтися ні у виробництві, ні у торгівлі, ні в сфері послуг, ні в фінансово-кредитній чи страховій діяльності. Питання тільки в тому якої форми власності, форми господарювання, розміру є дане підприємство. Важливою проблемою, пов’язаною з діяльністю підприємства є питання реалізації відносин власності на підприємстві. Об’єкт дослідження – підприємства, напрямки та проблеми їх розвитку Предмет дослідження- сутність і форми підприємств, проблеми та напрямки розвитку підприємств. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження сутності, форм проблем та напрямків розвитку підприємств. Для досягнення мети потрібно виконати наступні завдання: - розглянути підприємство в умовах ринкового господарювання - дослідити види підприємницьких об'єднань - проаналізувати проблеми та напрями розвитку підприємництва.
Объём работы:
13
Выводы:Слід зазначити, що в останні роки на державному та регіональному рівнях питанням активізації функціонуючих суб'єктів підприємницької діяльності і створення нових підприємств приділялася пильна увага. Було прийнято низку законів України, ряд рішень Президента та уряду України щодо вдосконалення нормативно-правової бази, усунення адміністративних, економічних та організаційних перешкод розвитку підприємництва, запровадження нових підходів до державного регулювання у сфері підприємництва. Це передусім стосується внесення змін до процедур регулювання, ліцензування, державної реєстрації, видачі різноманітних дозволів, запровадження нових схем оподаткування, впорядкування планових і позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності державними контролюючими органами тощо. Разом з тим формування та вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності було і залишається провідним напрямком сприяння розвитку підприємництва в Україні. З цією метою вважаємо за необхідне: • розробити та ухвалити Концепцію державної політики розвитку підприємництва в Україні; • якнайшвидше ухвалити Податковий кодекс України; • внести зміни до існуючої системи оподаткування, в яких передбачити скорочення кількості зборів та відрахувань, спрощену систему оподаткування за прикладом оподаткування суб'єктів малого підприємництва; • розробити та ухвалити закони України "Про приватну власність" ("Про захист приватної власності"), "Про державну реєстрацію суб'єктів господарської діяльності", "Про франчайзинг", "Про іпотеку", "Про венчурне фінансування" тощо; • внести відповідні зміни та доповнення до чинного законодавства; • створити належні правові засади для розвитку всіх елементів ринкової інфраструктури суб'єктів підприємництва; • врегулювати законодавчо коопераційні зв'язки малих, середніх та великих підприємств і різноманітних форм самоорганізації суб'єктів підприємництва. Крім того, доцільно запропонувати окремі напрямки розширення сфер діяльності та підтримки суб'єктів підприємництва, зокрема щодо запровадження прозорих і чітких правил взаємної відповідальності за розвиток малого і середнього підприємництва між підприємцями, органами державної влади на загальнодержавному та регіональному рівнях і кредитно-фінансовими установами.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. 2. Закон України «Про підприємства в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. 3. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник. – М.: Дело, 1999. – 640 с. 4. Волков О.И. Экономика предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА, 1998. – 416 с. 5. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища школа, 1995. – 267 с. 6. Горфінкель В.Я. Економіка підприємства. – М., 1996. – 367 с. 7. ризунов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. – М., 1994. – 380 с. 8. Жиляев И.Б. Мое малое предприятие: основы успешного предпринимательства. – К.: Венчур, 1995. – 134 с. 9. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – У 2 т.– К.: Хвиля-Прес, 1995.– 280 с. 10. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємництва. – Львів: Оксарт, 1996. – 416 с. 11. Пруссова Л.Г. Основы рыночной экономики. – К.: РПО “Полиграфкнига”, 1993. – 304 с. 12. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с. 13. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)