Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Аналіз трудових ресурсів підприємства і витрати на їх відтворення

Карточка работы:60261б
Цена:
Тема: Аналіз трудових ресурсів підприємства і витрати на їх відтворення
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інстутут Підготовки Кадрів Державної Служби Зайнятості України (ІПКДСЗУ )
Содержание:Вступ 3 1.Поняття, класифікація та структура трудових ресурсів підприємств 4 2.Оцінка трудових ресурсів, витрати на їх відтворення 9 Висновки 15 Список використаної літератури 16
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості тру¬дового потенціалу персоналу підприємств та організацій даної країни. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів. Вплив останніх конкретизується в таких параметрах макроекономічного характеру: кількість активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропонування робочої сили. рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу, ці характеристики зумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів.
Объём работы:
15
Выводы:Нові форми господарювання, що розвиваються, і загальна криза економіки оголили прорив між існуючою системою управління ресурсами праці та необхідною. Сталося більш глибоке розмежування суспільства за доходами та рівнем життя. В силу недостатнього фінансування намітилось відставання вітчизняної економічної науки в прогнозуванні і теоретичній обробці нових підходів до управління трудовими ресурсами в період становлення і розвитку ринкових відносин. Відбулося становлення і розвиток соціального партнерства, як інструменту демократизації регулювання соціально – трудових відносин.
Вариант:нет
Литература:1. Шекшля С.В. «Управління персоналом сучасної організації», М-96 2. Крічевський Р.Л. «Якщо Ви керівник...», М-96 3. Профессионалы в управлении. Мартынов С. Д. – Л.:Лениздат, 1991 г. 4. Менеджмент – путь к успеху. Любимова Н. Г. – М.:Агропромиздат, 1992 г. 5. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюх М.А., К.: ЗАТ “Нічлава”, 1999 – 204с. 6. Івахненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін В.С., Економічний аналіз: навч.-метод. посібник для самост. Вивч. Дисц. – К.: КНЕУ, 1999. – 176с. 7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., - Мн.: ЧП “Экоперспектива”, 1998. – 498с. 8. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма. Под ред. Проф. В.Е.Рыбалкина. Учебник. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 304с. 9. Рофе А.И. Збышко Б.Т. Рынок труда,занятость населения. – М.:1997 10. Проблемы управления трудовыми ресурсами / под ред. Саруханова. – СПб: изд-во СПБ УЕФ. 1995
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)