Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Бізнес-планування»

Оцінка економічної ефективності бізнес проекту

Карточка работы:60262б
Цена:
Тема: Оцінка економічної ефективності бізнес проекту
Предмет:Бізнес-планування
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 1. Оцінка економічної ефективності бізнес проекту 4 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Інвестиційна активність суб'єктів господарювання визначається інвестиційним кліматом, однак клімат ще не гарантує досягнення очікуваних результатів у процесі реалізації інвестиційного проекту. Низькі показники ефективності функціонування народного господарства загалом і інвестиційної діяльності зокрема, призводять до втрати позитивної динаміки зростання національною економікою і конкурентних переваг на світових ринках. У процесі розробки і реалізації інвестиційних проектів перед суб’єктами інвестиційної діяльності постають питання оцінювання ефективності інвестиційних проектів в умовах значної невизначеності і ризику. В сучасних умовах, на етапі інституціоналізації національного ринку капіталу, що супроводжується відділенням відносин власності від відносин управління, традиційні управлінські підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів і прийняття інвестиційних рішень не відповідають вимогам, що висуваються власниками підприємств. На даний час підприємства, які активно розвиваються, стикаються з необхідністю залучення інвестицій, тобто з вкладенням коштів (власних або позикових) у різні програми й окремі заходи (проекти) з метою організації нових, модернізації та розвитку діючих виробництв, максимізації прибутку, або одержання інших кінцевих результатів, наприклад, природоохоронних. До теперішнього часу склалася реальна ситуація, коли і вітчизняні, і західні інвестори зацікавлені вкладати гроші в проекти довгострокового розвитку. При цьому розглядаються вже не просто окремі проекти. Перевага найчастіше віддається підприємствам, які мають пророблену й обґрунтовану інвестиційну політику, що являє собою систему господарських рішень, що визначають обсяг, структуру і напрямки інвестицій як усередині підприємства, так і поза ним з метою розвитку виробництва, підвищення його ефективності, максимізації прибутку і т.д.
Объём работы:
14
Выводы:Загалом, результатом інвестиційної бізнес-діяльності є підвищення конкурентоспроможності виготовленої продукції, успішна її реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках. Сьогодні всі розуміють, що для того щоб здійснити потужний економічний ривок в групу країн-лідерів, треба будувати таку економіку, що опирається, в першу чергу, на реалізацію наукових досягнень та найновіші технології. Безумовно, Україна має потенціал для такого ривка. Більш того, сьогодні цей ривок є не фантазією, а цілковитою реальністю, якщо зважити на останні роки економічного розвитку країни. Але для цього нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів по розвитку підприємництва, всебічної підтримки інноваційних процесів, покращання інвестиційного клімату, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміні зовнішньоторгової системи та багато іншого, що дозволить значно прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок. Відомо також, що провідне місце (близько 70%) у експорті найбільш розвинених країн (в тому числі США, Німеччина, Японія) посідають саме наукомісткі, високотехнологічні товари. Їх конкурентоспроможність забезпечується великими витратами, в тому числі з боку держави, на науково-дослідні та конструкторські розробки. І хоча у різних країнах проблема реалізації нововведень вирішується по-різному, не підлягає сумніву той факт, що наука стала реальною виробничою силою на даному етапі, і буде залишатись нею в майбутньому.
Вариант:нет
Литература:1. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2005. 2. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с. 3. Економічна оцінка і регулювання ефективності інноваційних підприємницьких проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Н.О. Шпак / Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 18 с. — укp. 4. Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Алейнікова; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — укp. 5. Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.В. Овчаренко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp. 6. Економічне обґрунтування інноваційних проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / С.І. Кравченко / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp. 7. Баум У. Цикл реализации проекта. –Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 2002. 8. Руководство по циклу проекта. - Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 2004.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)