Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психодіагностика»

Основи дослідження особистості

Карточка работы:2310п
Цена:
Тема: Основи дослідження особистості
Предмет:Психодіагностика
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: ВСТУП 3 1. ОПИС МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. 4 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ. 22 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31 ДОДАТКИ 32
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Психодіагностика - (грецьк. - здібний розпізнавати) - розділ психології, який розробляє методи виявлення індивідуальних особливостей і перспектив розвитку особистості. Це наука і практика постановки психологічного заключення з метою вирішення психологічних проблем. Вирішити проблему пізнання особистості дозволяють різноманітні методи психодіагностики, що допомагають порівняти особистість, окремі якості і особливості з певною шкалою, яка характеризує ступінь розходження рис конкретної людини і, «ідеальної» людини. Спираючись на певні, можна виявити і більш ефективно застосувати позитивні якості, що формують впевненість в собі; сформувати більш адекватну самооцінку здібностей, поведінки, виявити помилки і недоліки у діяльності, усвідомити їх та намагатися виправити. У своїй роботі проведемо дослідження особистості з різних боків, визначимо як характерологічні особливості, так і особливості розвитку психічних процесів. Так, будуть досліджені наступні характеристики та використані наступні методики: особливості характеру – тест 16 факторний Кеттелла, темперамент – тест EPI Айзенка, вольові якості – тест на виявлення рівня наполегливості, здібності – методика визначення загальних здібностей, комунікативні якості – методика визначення комунікативних та організаторських здібностей, рівень інтелекту – методика Амтхауера, особливості уваги (визначення продуктивності, точності) – коректурна проба, пам'ять (об’єм короткочасної пам'яті) - метод Джекобса, мислення (процеси аналізу і синтезу) - тест порівняння понять, відчуття – виявлення тактильних відчуттів, емоції та почуття – дослідження соціальної емпатії.
Объём работы:
29
Выводы: На основі всіх проведених методик можемо надати наступну характеристику досліджуваній Хороших Ользі. Ольга характеризується кмітливістю, розсудливістю, наполегливістю, схильна до інтроверсії та самоаналізу. Можна зазначити, що знаходиться десь посередині між апатичністю та діяльністю, тобто в міру мотивована, але не дуже активна особистість. Досить емпатійна особистість, довірлива, чуйна, відверта, співпереживає іншим, здатна прийти на допомогу. Спокійна, врівноважена, відрізняється терплячістю, витримкою, самовладанням. Достатньо самовпевнена особистість, буває впертою, знає, як поводитись в різних ситуаціях. Комунікативна, однак сама не шукає нових зв’язків та друзів, надає перевагу спілкуванню із сталим колом осіб. Наявні організаторські здібності. Спостерігаються високі показники інтелектуального розвитку, переважає вербальний інтелект, тобто проявляється схильність до точних наук. Добре розвинені процеси аналізу та синтезу. Критично настроєна, характеризується наявністю інтелектуальних інтересів. Добре сприймає тактильні відчуття. Низький рівень короткочасної пам’яті, спостерігається стомлюваність, тому необхідно виконувати спеціальні вправи на покращення пам’яті. Нормальний рівень продуктивності та стійкості уваги.
Вариант:нет
Литература: 1. Пашукова Т.И., Допира А.И., Дьяконов Г.В Практикум по общей психологии: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. - М.: Издательство "Институт практической психологии", 1996. – 320 с. 2. Психологический практикум. Познавательные процессы. Межличностные отношения/Сост. И.А. Сергеева.- Иркутск, 1999. 3. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. – Самара: Издательсктий дом „Бахрах-М”, 2002. - 672с. 4. Сборник психологических тестов. Часть I: Пособие / Сост. Е.Е.Миронова – Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2005. – 155 с. 5. Сборник психологических тестов. Часть II: Пособие / Сост. Е.Е.Миронова – Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (117)