Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психокорекція»

Теорія та практика психотренінгу

Карточка работы:6020б
Цена:
Тема: Теорія та практика психотренінгу
Предмет:Психокорекція
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медична психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Початок тренінгу 4 2. Знайомство 4 3. Керівництво роботою учасників 11 4. Стимулювання активності групи 12 5. Підбиття підсумків 14 6. Важкі випадки 15 Висновки 19 Список використаної літератури 21
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Психологічний тренінг як тип психологічної діяльності визначився відносно недавно й бурхливо розвивається впродовж останніх років. У сучасній літературі тренінгом називають досить різні варіанти групової роботи: особистісні перетворення дорослих, активне навчання студентів, організаційно-ділову гру на виробництві, розвиток самооцінки в молодших школярів... Що ж саме поєднує ці варіанти діяльності? Дещо складним, але найбільш прийнятним можна вважати таке формулювання цього поняття, запропоноване С. І. Макшановим: “Тренінг – це багатофункціональний метод цілеспрямованих змін психологічних феноменів людини, групи або організації з метою гармонізації професійного та особистісного буття людини”. Якщо основна мета тренінгу – навчити конкретних навичок і вмінь, він стає частиною процесу навчання або професійної адаптації. Є таке прислів’я: “Я чув – та забув, я бачив — та запам’ятав, я зробив – то я знаю”. Тренінг дає учасникам змогу не лише почути думку викладача чи подивитися на таблиці та схеми, а й практично застосувати отримані знання, перетворивши їх на вміння. Тому тренінгова форма роботи все ширше застосовується в сучасних системах навчання, а особливо навчання та перепідготовки дорослих. Для кращого розуміння тренінгової діяльності слід детальніше розглянути організацію психотренінгу та його основні елементи.
Объём работы:
20
Выводы:Отже, організація психотренінгу має важливе значення для забезпечення його ефективності. Зазвичай психотренінг складається з таких етапів: початок тренінгу, знайомство, керівництво роботою учасників, стимулювання активності групи, підбиття підсумків. Тренінг починається зі збору учасників, тренер називає мету тренінгу та розпочинає його. Знайомство учасників психологічного тренінгу може відбуватися за різними схемами, в залежності від мети тренінгу та складу його учасників. Важливим елементом в роботі тренера є керівництво роботою учасників. Тренер повинен бути професіоналом у своїй справі, хоча не обов’язково повинен був пережити таку саму ситуацію, в якій опинились учасники. Не менш важливим етапом є стимулювання активності групи. Виокремлюють такі види активності групи: запитання до тренера; запитання до інших учасників групи; висловлювання результатів самоспостереження; висловлювання результатів спостереження за іншими учасниками; розповідь про власний досвід, отриманий поза тренінгом; ретельне виконання вправ; внесення змін до запропонованих вправ; агресія щодо тренера; внутрішньогрупова агресія. Після кожного блоку тренінгу, зазвичай перед перервами, бажано підбивати підсумки. Тренер нагадує основні розглянуті теми, вправи, якщо потрібно – оцінює рівень досягнень усієї групи та окремих учасників. Можливий і такий варіант підбиття підсумків, коли учасники висловлюють те, чого вони навчилися, що зрозуміли протягом блоку. Не слід забувати, також, що під час проведення психологічного тренінгу можуть зустрічатися важкі випадки, що заважають ефективності тренінгу. Типовими організаційними проблемами є примусово зібрана група, що проводить на тренінгу свій вихідний день; група не знайома з тематикою тренінгу й чекає чогось зовсім іншого; нерівномірна група; частина учасників недостатньо розуміє мову, якою проводиться тренінг; незручне приміщення, у якому неможливо рухатися, задушно, шумно, у сусідньому приміщенні співають хором; тренінг узагалі проводиться на робочому місці працівників: дзвонять телефони, заходять інші люди, когось викликають. Виникають проблеми і іншого плану, і тут важлива майстерність тренера знайти вихід з важкої ситуації і організувати психологічний тренінг належним чином.
Вариант:нет
Литература:1. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. — СПб.: Питер, 1992. 2. Большаков В. Ю. Психотренинг / Социодинамика, упражнения, игры. — СПб.: Социально-психологический центр, 1996. 3. Вайс Дж. Как работает психотерапия. — М.: Класс, 1998. 4. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотерапии. — М.: Медицина, 1967. 5. Групповая психотерапия / Под ред. Б. Карвасарского, С. Ледера. — М.: Медицина, 1990. 6. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 7. Игры — обучение, тренинг, досуг / Под ред. В. П. Петрусинского: В 4 кн. — М.: Новая шк., 1994. 8. Кроль Л., Михайлова Е. Тренинг о тренинге. — М.: Класс, 2002. 9. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. 10. Петровская Л. А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга. — М.: Изд-во МГУ, 1982. 11. Рудестам К. Групповая психотерапия. — М.: Прогресс, 1993.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (91)