Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Удосконалення збутової політики підприємства зв’язку

Карточка работы:171Ф
Цена:
Тема: Удосконалення збутової політики підприємства зв’язку
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Державний Університет Інформаційно Комунікаційних Технологій (ДУІКТ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 5 1.1.Сучасна теорія маркетингу та її реалізація в управлінні збутом 5 1.2.Теоретичні аспекти дослідження кон’юнктури ринку телекомунікаційних послуг 14 1.3.Сутність і структура ринку телекомунікаційних послуг як об’єкт маркетингової діяльності 23 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕСНЯНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 38 2.1.Загальна характеристика пропозиції телекомунікаційних послуг Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» 38 2.1.1.Опис основних видів послуг 38 2.1.2.Аналіз показників надання основних телекомунікаційних послуг Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» 45 2.2.Аналіз динаміки та структури попиту на телекомунікаційні послуги підприємства 50 2.2.1.Динаміка абонентської бази Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» за 2006-2010 рр. 50 2.2.2.Оцінка динаміки заяв на встановлення ОТА Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» за 2006-2010 рр. 52 2.2.3.Дослідження причин відмов від користування послугами Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» 55 2.3.Аналіз показників фінансово-господарської діяльності Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» 58 2.3.1.Аналіз структури доходів Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» по основних послугах 58 2.3.2.Оцінка динаміки ARPU Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» 60 2.3.3.Розрахунок збитків внаслідок відмови від користування послугами Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» 62 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 69 3.1.Визначення проблем збутової політики телекомунікаційної компанії 69 3.2.Напрямки підвищення ефективності збутової політики телекомунікаційної компанії 76 3.3.Розробка моделі реструктуризації філіальної мережі оператора 87 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: ВСТУП Господарська діяльність будь-якого виробника приречена на невдачу, якщо він не володіє інформацією про перспективи розвитку ринку, його місткості, стан попиту та пропозиції, а також рівень конкуренції і т.п. Тому важливим завданням маркетингової діяльності як окремого підприємства, так і держави в цілому, повинен бути постійний і реальний аналіз, і, виходячи з цього, прогноз розвитку ринку та його кон’юнктури. Ринкова ситуація знаходиться під впливом факторів маркетингового середовища, а український ринок характеризується нестабільністю та підвищеними ризиками. За цих умов важливо мати мобільну систему його вивчення, яка б адекватно й оперативно реагувала на зміни в маркетинговому середовищі фірми. Деякі підприємства вже роблять перші кроки в цій сфері, проте відносна новизна маркетингового аналізу кон’юнктури ринку, відсутність орієнтованих на цю сферу діяльності науково-методичних підходів приводить до епізодичного використання окремих елементів аналізу, що не дає відчутних результатів. В той же час відсутність маркетингового аналізу і прогнозування кон’юнктури ринку приводить в ряді випадків до значних фінансових втрат підприємства. Цим визначається необхідність маркетингового аналізу кон’юнктури ринку. Метою дослідження є удосконалення збутової політики Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком». Завданнями дослідження є: ? вивчення сучасної теорії маркетингу та її реалізація в управлінні збутом; ? дослідження теоретичних аспектів вивчення кон’юнктури ринку телекомунікаційних послуг; ? визначення сутності і структури ринку телекомунікаційних послуг как об’єкт маркетингової діяльності; ? опис основних видів послуг Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком»; ? аналіз показників надання основних телекомунікаційних послуг Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком»; ? дослідження динаміки абонентської бази Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком»; ? оцінка динаміки заяв на встановлення ОТА; ? дослідження причин відмов від користування послугами Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком»; ? оцінка динаміки ARPU; ? розрахунок збитків внаслідок від користування послугами Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком»; ? визначення напрямків удосконалення збутової політики телекомунікаційної компанії. Об’єктом дослідження є Деснянське відділення ВАТ «Укртелеком». Предметом дослідження є збутова політика на ринку телекомунікаційних послуг. В ході дослідження було використано загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації та інші. Також в роботі використано економіко-математичні методи: регресійного та кореляційного аналізу.
Объём работы:
98
Выводы: ВИСНОВКИ На основі проведеного дослідження збутової політики на ринку телекомунікаційних послуг, можна зробити наступні висновки та пропозиції: Традиційний аналіз ринку за окремими видами телекомунікаційних послуг є недостатнім з точки зору оцінки конкурентоспроможності компаній та розробки заходів з її підвищення. Справа в тому, що сучасні оператори надають одночасно “різновидові” послуги: місцевий, міжміський, міжнародний стаціонарний телефонний зв'язок; Інтернет і IP-телефония; передача даних; кабельне цифрове телебачення. Для бізнес-клієнтів додатково пропонуються: відеоконференцзв’язок, теле- та відеоконференції, обслуговування банкоматів, касових терміналів тощо. Якщо на початку 90-х років головною конкурентною перевагою провайдерів була нижча ціна, то в останні роки ситуація суттєво змінилася. Сучасні телекомунікаційні послуги приходили в Україну поступово і окремо: мобільний зв'язок, Інтернет, супутникове і кабельне ТБ. Синхронно із появою нових послуг користувачі отримували доступ до них, але, оскільки провайдери спеціалізувалися за окремими видами послуг, то формувалася ситуація «множинності» доступу: стаціонарну телефонію користувач мав від одного провайдера, мобільний зв'язок від другого, Інтернет від третього, що, зрозуміло, було дуже незручним. Вирішення цієї проблеми почалося через діяльність локальних (місцевих) операторів, які поєднували різні послуги і пропонували споживачеві весь комплекс телекомунікаційних послуг “з одних рук”, а саме: стаціонарний та мобільний голосовий телефонний зв'язок (місцевий, міжміський, міжнародний; IP-телефонія); передача та отримання даних мережею Інтернет; телебачення (цифрове,кабельне, IP, мобільне, інтерактивне). Подібні компанії починали з обслуговування новобудов, а згодом почали перебирати на себе клієнтів від інших “некомплексних” компаній. Прикладом є група компаній операторів стаціонарного телефонного зв’язку і Інтернет сервіс-провайдерів «CITIUS», яка входить до трійки найпотужніших операторів Києва, обслуговуючи понад 10 000 бізнес-абонентів. В цьому ж напрямі віднедавна почали діяти і такі гіганти як МТС і «Київстар», які задекларували наміри розгортати магістральні мережі передачі даних по всій території України, виходячи на ринок фіксованого зв’язку. Так, МТС розгорнула міжнародний комутатор, і зробила перший міжнародний дзвінок. Зазначені дії підтверджують перспективність формування телекомунікаційних холдингів, що будуть надавати максимальну кількість послуг для споживачів. Фіксований зв’язок вимагає для свого розвитку значних інвестицій, тому більшість приватних операторів працюють у під сегментах бізнес-зв’язку і телефонізації елітного житла та обслуговують платоспроможних абонентів, але рентабельність їхньої діяльності нижча, ніж у мобільних операторів. Однак, якщо до послуг фіксованої мережі додається мобільний зв'язок і зовнішні канали, за допомогою яких надається міжнародний зв’язок, то прибуткові послуги будуть компенсувати відносно меншу рентабельність інших послуг і фіксованої мережі зокрема. Цей принцип для холдингів відомий як “крос-субсидування”. Аналіз новітніх тенденцій розвитку ринку телекомунікаційних послуг в Україні, оцінка конкурентної структури ринку та інституційних засад його функціонування дозволяють дійти наступних висновків: – телекомунікаційний ринок України є таким, що продовжує розвиватися, попри світову кризу та зниження доходів населення, він має величезний потенціал. Він продовжує бути одним із високоприбуткових ринків, що викликає притік коштів як вітчизняних, так і іноземних інвесторів в особі транснаціональних компаній; – вказуючи на тенденції розвитку вітчизняного ринку телекомунікаційних послуг, варто відмітити те, що його не оминули процеси глобальної консолідації. Це відбиває процес загострення міжнародної конкуренції в цій галузі в докризовий та кризовий періоди та свідчить про перспективи подальшої реструктуризації цієї сфери; – виділяючи провідних національних та зарубіжних операторів в галузі зв’язку в Україні, зазначимо, що якщо фіксований зв’язок знаходиться під контролем національної компанії-монополіста «Укртелекомому», то мобільний представлений такими великими операторами із левовою часткою іноземної власності, як «Київстар», «МТС», «life:)»; – аналіз діяльності в галузі показав, що істотним інституційним чинником, який впливає на національний ринок телекомунікаційних послуг, є Національна комісія з регулювання зв’язку, яка досить жорстко регламентує діяльність телекомунікаційних компаній на території України шляхом встановлення тарифів на використання радіочастот операторами та провайдерами, надаючи ліцензії та дозволи на їх функціонування. Об’єктом дослідження є Деснянське відділення ВАТ «Укртелеком», яке розташоване за адресою 02232, м. Київ, Мілютенко,29. Деснянське відділення ВАТ «Укртелеком» є відокремленим підрозділом ВАТ «Укртелеком», яке забезпечує телекомунікаційними послугами жителів Деснянського району м. Київ. Станом на 1 січня 2011 року телефонна мережа Деснянського району м. Київ має 56 АТС загальною ємністю біля 121 тисяч номерів. Щільність телефонів на 100 мешканців Деснянського району м. Київ становить 46,9 телефонів. Послуги телефонії Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» є досить широкими та забезпечують наявні потреби користувачів Деснянського району м. Київ в якісним та відносно недорогих телекомунікаційних послугах. Провівши аналіз показників надання основних телекомунікаційних послуг Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» за 2006-2010 рр., можна відмітити зростання всіх аналізованих показників, що вказує на загальне розширення обсягів господарської діяльності Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» за період аналізу. Якісним показником ефективності діяльності Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» за період аналізу є показник доходу на 1 клієнта, що зріс з 1,2 тис. грн. в 2006 р. до 2,1 тис. грн. в 2010 р. або на 0,9 тис. грн., що вказує на нарощення чистого прибутку компанії загалом, при цьому питома вага даних доходів направляється на подальший розвиток філіальної мережі, оновлення комунікацій, інноваційні розробки тощо. За період аналізу кількість абонентів Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» за 2006-2010 рр. Зросла на 12000 суб’єктів, при цьому переважну більшість абонентів Деснянського відділення ВАТ «Укртелеком» складали фізичні особи, що було зумовлено специфікою ринку телекомунікаційних послуг, при цьому більшість послуг, що надавалися фізичним особам складали послуги з забезпечення стаціонарного телефонного зв’язку. Конкурентні переваги у наданні послуг можуть досягатися не тільки власними зусиллями компаній, а й діставатися їм, так би мовити, у спадок. Ілюстрацією є зміна суб’єктів ринку через процеси злиття і поглинань. Перед початком економічної кризи, існувало загальне очікування чисельних угод по злиттю і поглинанню серед ISP провайдерів. Менеджмент операторів локальних мереж переважно керувався однією метою: збільшення числа користувачів до максимально можливого рівня, з тим, щоб потім продати компанію за високою ціною більш крупному гравцю ринку. Якби не кризові явища в економічному середовищі України, такі плани, можливо, спрацювали би. Але тепер невеликі оператори намагаються вижити, мають не такі успішні комерційні результати і стають менш привабливими для потенційних покупців. Але все ж останнім часом реалізується тенденція до укрупнення ринку. Домашні мережі, яких у Києві нараховується більше сотні, активно розвиваються і охоплюють все більші території і саме ці мережі стають об’єктами придбань з боку лідерів ринку. За прогнозами в довгостроковому періоді нові потенційні абоненти повинні дістатися перш за все крупним операторам, а не локальним провайдерам або домашнім мережам. Це пояснюється тим, що національні оператори від початку вибудовували цілісну інфраструктуру, що дозволяє надавати більш якісний сервіс в масовому масштабі. Після закінчення розгортання мереж та завершення поглинань конкуренція переміститься в площину якості послуги/якості обслуговування та управління витратами, тому конкурентна перевага залишиться за провайдерами, які встигли забезпечити якісну інфраструктуру та достатній масштаб покриття. Але всі зазначені процеси відбуваються лише на столичному ринку телекомунікацій. Розповсюдженню послуг передачі даних в областях України перешкоджає низький рівень конкуренції. «Укртелеком» займає місце одноособового лідера лише за рахунок переваги в ціновій політиці. Державний монополіст одночасно надає послуги як Інтернет-провайдерам, які орендують канали передачі даних і закуповують Інтернет-трафік за спеціальними цінами, так і кінцевим користувачам. Основними параметрами механізмів взаємодії підприємства і споживача є: число латентних споживачів на ринку; імовірність переходу споживача з одного рівня купівельної готовності на іншій; величина планових витрат на взаємодію зі споживачами; граничне число впливів на споживача. Для визначення значень даних параметрів варто використовувати запропоновані методи і моделі, що дозволяють виявляти вузькі місця при продажу продукції виробничо-технічного призначення, раціоналізувати витрати підприємства на взаємодію зі споживачами і скоротити тривалість циклу продажу товару. Для забезпечення оперативності і надійності рішення задач, що виникають у контурі управління взаємодією підприємства та споживача й простоти використання економіко-математичного інструментарію, механізми взаємодії повинні бути оснащені системою підтримки прийняття рішень, що забезпечує не тільки кількісну обробку даних, але і змістовний аспект процесу управління. Змінюючи пропорцію між оптовими і роздрібними цінами, «Укртелеком» автоматично здійснює вплив на рентабельність діяльності залежних від нього невеликих Інтернет-провайдерів. Якщо в крупних містах останні можуть уникати залежності від національного оператора, орендуючи канали у інших компаній, то на периферії така альтернатива відсутня. Не маючи можливості конкурувати за рахунок цін, регіональні компанії утримуються на ринку, надаючи кращий сервіс та високу якість обслуговування клієнтів. Інші крупні провайдери намагаються максимально розширити свої мережі, щоб з часом у регіональних компаній з’явилися можливості вибору.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Акимова И.М. Промышленный маркетинг / И.М. Акимова. – К. : Знання, КОО, 2006. – 294 с 2. Акулич И.Л. Маркетинг. 7-е издание, Мн.: Вышэйшая школа, 2010. 3. Алексеев А.Л. Маркетинговые принципы оптимизации глубины ассортимента продукции./ А.Л.Алексеев - М.: - ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 221с. 4. Амблер Т. Практический маркетинг Текст / Т. Амблер; пер. с англ. под общей ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб : «Питер», 2009. – 400 с. 5. Андреев,С.Н. Маркетинг коммерческих субъектов. / С.Н. Андреев –М.:Финпресс, 2005. – 463 с. 6. Антонюк А.А. Концептуальна модель оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємстві / А.А. Антонюк // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д. : ДНУ, 2007. – Вип. 223. – Т. 1. – С. 139–145. 7. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 678 с. 8. Балабанова Л.В., Балабаніць А. В. Маркетинговий аудит системи збуту: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, А. В. Балабаніць.- К.: ВД "професіонал", 2004. – 206 с. 9. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник. –К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. – 527 с. 10. Бейкер М. Дж. Маркетинг – философия или функция? / Майкл Дж. Бейкер // Бейкер М. Дж. Маркетинг / Под ред. М. Дж. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. – С.17-32. 11. Белановский С. А. Метод фокус-групп Текст / С.А. Белановский. – М. : Издательство Магистр, 2006. – 272 с. 12. Беляев В. И. Маркетинг в современном бизнесе / В. И. Беляев. — М. : КноРус, 2005. — 672 с. 13. Бойко И.И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки : учеб. пособ. для ВНЗ / И.И. Бойко ; Укр. гуманит. ин-т. – К. : Кондор, 2008. –302 с. 14. Бойков В. Маркетинговая политика // Управление корпоративными финансами, 2004. – №3. 15. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: навч. Посіб. для студ. вищ. навч. зал. / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 200 с. 16. Бриндіна О.А.Товарна політика підприємств в умовах маркетингової орієнтації: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. екон. наук: 08.06.01./ О.А. Бриндіна.- Донецьк, 2004. - 19 с. 17. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики : навч. посіб. / М.В. Вачевський. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 254 c. 18. Воронов А. Маркетинговый подход к измерению эффективности производства / А. Воронов // Маркетинг. – 2002. – №6. – С. 32-33. 19. Горчакова І. Моделі прогнозом обсягів збуту продукції підприємств / І. Горчакова // Економіка . - 2005. - № 6. - С.25-28. 20. Джоббер Д. Принципи и практика маркетингу / Давид Джоббер. — М. : Вільямс, 2007. — 134 с. 21. Демченко Е.В., Маклакова О.М. Маркетинг услуг. Практикум, Мн.: БГЭУ, 2009. 22. Дихтель Е., Хершген Х. Практический маркетинг: учеб. Пособие – М.: ИПФРА-М, 2006 – 255с. 23. Дихтль Э. Практический маркетинг / Э. Дихтль, Х. Хершген - М.: Высшая школа, 2007 г. - 369 с. 24. Дорошев В. Введение в теорию маркетинга / В. Дорошев. – СПб. : Питер, 2002. – 354 с. 25. Дячук І. Аналіз застосування сучасних маркетингових технологій у просуванні товарів/ І. Дячук / / Маркетинг і рекл. - 2006. - № 5. - С. 46-49. 26. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, таблицах, рисунках, таблицах : учеб. пособие / П. С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 496 с. 27. Зозулев А. Анализ маркетинговой среды в ходе стратегического планирования // Маркетинговые исследования в Украине. – 2004. - №6(7). – с.22-30. 28. Єжова Л.Ф. Дослідження ринку Internet послуг// Інформаційний маркетинг. Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2002. – С. 318. 29. Кардаш В. Я., Павленко І. А., Шафалюк О. К. Товарна інноваційна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. — 266 с. 30. Корінєв В.Л. Обґрунтування прибутку підприємства з урахуванням рівня ціни на продукцію// Актуальні проблеми економіки № 3(45) 2005 р. – С. 98. 31. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент./ Ф.Котлер – СПб.: Питер, 2007.– 578 с. 32. Котлер Ф. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций./ Ф.Котлер, Р.Андерсен Алан, – Ростов Н/Д: Феникс, 2007. – 632 с. 33. Кривешко, О. В. Управління збутовою діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України: автореф. дис. канд. екон. наук/ О. В. Кривешко. – Л., 2006. – 19 с. 34. Кривешко О.В. Реклама як метод підвищення ефективності збутової діяльності // Зб. Актуальні проблеми формування економічної системи України. Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції. Львів, 16-17 травня 2002. – С.103-104. 35. Кривешко О.В. Маркетингові чинники впливу на менеджмент збутової діяльності // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання. Праці міжнародної третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених. Частина 2. – Донецьк: ДонНУ, 2002. - С.41-43. 36. Кривешко О.В. Соціологічні особливості управління персоналом в системі збутової діяльності підприємства // Соціологія: минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали всеукраїнської наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів, 2003. – С.64-66. 37. Кривешко О.В. Людський фактор при управлінні збутовою діяльністю. // Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика. Матеріали щорічної науково-практичної конференції 23 січня 2003 р. за заг. ред. А. Чемириса. – Львів. ДРіДУУАДУ, 2003. – ч 2. –С.19-22. 38. Кривешко О.В. Критерії вибору партнерів при формуванні каналів розподілу // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів, 7-8 травня 2003. – С.140-141. 39. Кривешко О.В. Організація каналів розподілу продукції // Проблемы эффективного функционирования предприятий в современных условиях: Материалы всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 20-25 апреля 2003 р. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. – С.219-220. 40. Кривешко О.В. Місце роздрібної торгівлі в збутових стратегіях підприємств // Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 24-25 жовтня 2003р. – Львів ЛНУ ім. І.Франка, 2003– С.126-127. 41. Кривешко О.В. Моделювання споживчої поведінки у збутовій діяльності підприємств харчової промисловості // Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи. Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції. Львів, 13-14 травня 2005 р. С.183-184. 42. Кузнецова, Ю.В. Особенности применения маркетинга в некоммерческих организациях /Ю.В. Кузнецова, Т.Н. Ширшикова //Маркетинг XXI века: от философии до инструментария: коллективная монография. – Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2009. – 162с. 43. Кутовий В. М. Підходи до оцінки ефективності диверсифікації підприємства Текст / В. М. Кутовий // Економічний простір. – 2009. – № 24. 44. Макаренкова Г. О. Управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук. – Донецьк, 2005. – 19 с. 45. Маркетинг: Підручник / Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Войчак А.В. та ін.; За наук. ред. А.Ф. Павленка; Кер. авт. кол. І.Л. Решетнікова. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с. 46. Маркетинг: выбор лучшего решения /Голубков Е.П., Герчикова И.Н., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д./ Под ред. Голубкова Е.П. – М.: Экономика,2004. – 234 с. 47. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Котлер Ф., Келлер К.Л., А.Ф. Павленко та ін. – К.: Хімджест, 2008. – 720 с. 48. Мостенська Т.Л. Основи маркетингу: навч. посіб. / Т.Л. Мостенська . - К.: Кондор, 2006 . – 235 с. 49. Мочерний С.В.Основи підприємницької діяльності / Мочерний С.В., Устинко О.Н., Чоботар СІ. посібник. - К.: Вид. центр "Академія", 2007. – 280 с. 50. Нагорний Є.І. Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства / Є.І. Нагорний, О.С. Тєлєтов // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. – 2008. – №2. – С. 150-158. 51. Нагорний Є.І. Теоретичні засади маркетингового тестування товарної інновації на етапах інноваційного циклу / Є.І. Нагорний // Механізм регулювання економіки. – 2008. - №4, Том 1. – С. 47-56. 52. Нагорний Є.І. Формування поняття «маркетингове тестування» в контексті створення нової продукції / Є.І. Нагорний, О.С. Тєлєтов // Вісник Хмельницького національного університету – 2009. – №5. – Т. 3 (140). – С. 116-120. 53. Нагорний Є.І. Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств / Є.І. Нагорний, О.С. Тєлєтов // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. – 2010. – №7. – С. 230-235. 54. Нагорний Є.І. Маркетингова модель інноваційного циклу створення нового товару / Є.І. Нагорний // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №2, Т. 2 (149). – С. 106-111. 55. Нагорний Є.І. Показники-індикатори маркетингового тестування промислової інноваційної продукції / Є.І. Нагорний // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р. – Частина 1. – К. : НУХТ. – 2010. – С. 45-46. 56. Ніколайчук В. Є., Белявцев М. І. Промисловий маркетинг: навч. посіб. / В. Є. Ніколайчук , М. І. Белявцев. - Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. - 223 с. 57. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент / Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. навч. посіб. – К.: КПІ, 2006. – 557 с. 58. Нотченко В.В., Бабко А.Т. Научное обоснование политики предприятия как инструмент адаптации к изменениям внешней среды // Проблемы современной экономики, 2007. – № 2(26). 59. Основи ціноутворення : навч. посіб. Для студ. вищих навч. закл. / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, Н.А. Іваннікова, Я.Я. Слабко та ін.. – К. : Кондор, 2007. – 252 с. 60. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 61. Перетятько А.Ю., Таряник О.М., Колодязна Т.В. Організація маркетингової політики у складі економічної політики підприємства // Економіка. Фінанси. Право, 2007. - №1. – с.10-11. 62. Питер Р. Диксон. Управление маркетингом Текст: учебник / Питер Р. Диксон; - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2008. – 560 с. 63. Портер М. Конкуренция/ М. Портер - М.: Вильямс ИД, 2006 . - 608 с. 64. Прокопенко О.В. Поведінка споживачів. Навч. пос. / О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян; – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с. 65. Романов А.Н. Маркетинг./ А.Н.Романов – М.: Банки и биржи ИО «ЮНИТИ», 2005. – 347 с. 66. Сардак О.В. Цінова політика підприємств у системі маркетингу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01/ О.В.Сардак. - Донецьк, 2000. - 19 с. 67. Селиванов А. Эффективность рекламы // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2007. – №3 (июнь). – 56 с. 68. Череп А. В. Проблеми планування витрат на збут продукції / А. В. Череп / / Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - № 8. - С.17-20. 69. Шевченко Д.А. Маркетинговые стратегии ценообразования в вузе / Д.А. Шевченко // Практический маркетинг. – 2002. – № 10(68) – С. 7–14. 70. Шелобаєв С.И. Математические методы и модели / С.И. Шелобаєв. – М. : Юнити,2005. – 368 с. 71. Эванс Дж. Маркетинг. / Дж.Эванс, Б. Берман – М. :Экономика, 2003. – 354 с. 72. Экономика и информация : Экономика информации и информация в экономике. Энциклопедический словарь / Под. ред. д.э.н., проф. Мельника Л.Г.. – Сумы : Университетская Книга, 2005. – 384 с. 73. Яцура В.В. Кривешко О.В. Особливості організації збутової діяльності супермаркетів / Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Випуск 32. - Львів, 2003. – С.312-318. 74. Яцура В.В. Кривешко О.В. Особливості збутової діяльності умовах реформування економіки України / Зб. Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 12, 2003. – С.287-292. 75. Grоnroos C. Quo Vadis, Marketing? Toward a Relationship Marketing Paradigm // The Marketing Review. – 2002. – №3. – P. 129-146.
Дополнительная информация: Написаний відгук, рецензія, доповідь та роздатковий матеріал. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)