Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Податковий облік»

Органи державної практики. Служби України

Карточка работы:60163б
Цена:
Тема: Органи державної практики. Служби України
Предмет:Податковий облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжнародний Інститут Управління (МІУ)
Содержание:Вступ. 2 Глава 1. Задачі і права податкової служби України. 3 1.1. Права податкової інспекції. 4 1.2. Види перевірок. 5 1.3. Перевірюємі документи. 7 Глава 2. Органи податкової поліції України. 10 2.1.Структура керування податкової поліції. 10 2.2. Обов'язку директора податкової поліції. 11 2.3. Повноваження державної податкової служби. 12 2.4. Права органів податкової поліції. 14 Висновок. 18 Література. 21
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Проблема податків - одна з найбільш складній і суперечливих у світовій практиці ведення народного господарства, тому що податки - основне джерело бюджетних надходжень і, отже, фінансування соціальнихі інших загальнодержавних програм. Особливо актуальна ця проблема дляУкраїни й інших країн СНД, де формування податкових систем і податкових органів ще продовжується. Недосконалість податкових механізмів веде до того, що приховання податків складає більш 50%, у той час, як у розвитих країнах - не більш 10-15%.3 Податок - це збір, установлюваний державою і стягнутий напідставі законодавчо закріплених правил для задоволеннясуспільних потреб. Податки зв'язані з існуванням держави. Воновизначає суспільні потреби, у тому числі і їхній структурі. Тому роль податків вторинна. Системи оподатковування і податкових органів у різних країнах відрізняються друг від друга: за структурою, наборові податків, способам їхнього стягування, податковим ставкам, фіскальним повноваженням різних рівнів влади, податковій базі, податковим пільгам. Це закономірно, тому що податкові системи складалися і продовжують складатися під впливом різних економічних, політичних і соціальних умов. Одне з центральних місць у системі оподатковування будь-якої держави, у т.ч. і України, займають податкові органи. 1
Объём работы:
21
Выводы:Незважаючи на те, що податки, можна сказати, старі як світ, у питанняхїхньої сутності і призначення, встановлення і стягування, організації і принципів оподатковування, змісту податкової діяльності держави, форм і методів здійснення цієї діяльності дотепер багато неясного і спірного. Більш того, за сторіччя осмислення цих питань у науці виникло багато помилкових представлень і умовиводів, що стали, однак, настільки звичними, що удаваними вже щирими. До числа цих оман можна віднести, зокрема , твердження, що податки є благом для суспільства, оскільки носять поворотний характер і покликані забезпечити задоволення потреб суспільства в державних послугах, тобто використовуються в інтересах суспільства. У свідомість людей упроваджений стійкий стереотип, що податок є платою за ті послуги, що робить державу кожному з нас, тобто оподатковування є возмездным. І коли проводиться чергова компанія по сплаті податків, телебачення показує не запаморочливі будинки державних установ, не розкішні лімузини високопоставлених чиновників, не казкові по своїй розкоші приміщення так званих "державних резиденцій", а виснажені особи пенсіонерів, голодні очі не одержує місяцями заробітної плати вчителів і лікарів, що страждають без належного медичного обслуговування хворих. І усім їм погано лишетому, що ми - платники податків - ухиляємося від сплати податків.3 Немає ніякого сумніву в тім, що податки настільки ж необхідні, як необхідно сама держава, що утримується за рахунок цих податків. Але гнітюча частина податків споживається самим державним апаратом, або бездарно й економічно неефективно витрачається на всякого роду "державні програми". Тому щоб домогтися зміни податкової системи, треба в першу чергу домогтися зміни тієї доктрини, який керується держава, здійснюючи свою податкову діяльність, у тому числі встановлюючи податки, вибудовуючи їхню систему і здійснюючи їхнє стягування..5 Kінцевим етапом реформування податкового законодавства України має стати прийняття Податкового кодексу, що забезпечить створення досконалої системи оподаткування з високим рівнем добровільної сплати податків. ДПА України брала активну участь у розробці проекту Податкового кодексу, залучаючи до його опрацювання широке коло громадськості. Зокрема, він обговорювався на засіданнях Громадської колегії при ДПА України, робочих засіданнях Узгоджувальної групи ДПА України, Українського союзу промисловців і підприємців та Федерації роботодавців України тощо. Податковий кодекс повинен бути не тільки правильно виписаний, але й стати компромісом між бізнесом і владою, так званим, «суспільним договором» щодо оподаткування. Тому податківці доклали багато зусиль для того, щоб його прийняття стало логічним кроком в процесі реформування податкової системи України. Тим кроком, який дозволить усунути недоліки окремих норм податкового законодавства, виключить їх вільне трактування, спростить адміністрування податків та виконання суб’єктами господарювання обов’язків із їх сплати. Варто зазначити, що підготовлений на сьогодні варіант Податкового кодексу України забезпечує перехід від суто фіскальної функції системи оподаткування України до використання його норм як інструменту стимулювання підприємницької активності, особливо у сферах модернізації виробництва, технічного переоснащення економіки, її інноваційного спрямування та швидкого підвищення конкурентоспроможності економіки. Наявність в державі такого кодифікованого документу з питань оподаткування – це вже позитив, адже він замінить собою безліч нормативних актів з питань оподаткування, яких в галузі оподаткування сьогодні нараховується близько 2 тисяч. Створення ефективної, дієвої та відкритої податкової служби не можливо, якщо в ній є корупція. Боротьба з цим явищем стає одним із пріоритетів державної податкової служби. Співробітники підрозділів по боротьбі з корупцією проводять практичні та організаційні заходи щодо протидії корупції, здійснюють профілактику та попередження правопорушень з боку податківців. Результати цієї роботи позитивно оцінили представники Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO). У своєму Оціночному звіті експерти GRECO визначили ефективність заходів запобігання та попередження корупції, ухвалених органами державної влади України. Зокрема, у звіті зазначалося, що в Державній податковій адміністрації створено добре підготовлений антикорупційний підрозділ. GRECO також вважає за доцільне зберегти нові підходи та методи, розроблені податковою адміністрацією щодо боротьби з корупцією, при реформуванні антикорупційного правоохоронного механізму. Це є дуже важливим для податкової системи та для країни в цілому. Значні кроки були зроблені і у напрямах модернізації державної податкової служби України. Серед пріоритетних напрямів модернізації ДПС – вдосконалення методології адміністрування податків, створення інтегрованої інформаційної системи органів державної податкової служби, запровадження оргструктури державної податкової служби за функціональною ознакою, підвищення якості надання послуг платникам тощо. Для налагодження партнерських відносин між платниками податків та податковою службою ДПА України створює Інформаційно-довідковий центр, який планується відкрити вже наприкінці 2007 року. Платники податків зможуть цілодобово отримувати відповіді з усіх питань, пов’язаних з оподаткуванням. Це буде перший в Україні багатофункціональний центр, який надаватиме безкоштовні консультації всім нашим громадянам на основі сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій.
Вариант:нет
Литература:1. Науково – практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит" №7, 2005. 2. Науково-практичний журнал "Підприємництво, господарство і право" 2006р. №5. 3. Український інвестиційний журнал "Welcome", 2006г., №6-7 (48-49). 4. Заруба О.Д. "Основи страхування". Посібник. 2004р. УФІМБ. 5. Шелохов К.В., Бігдаш В.Д. "Страхування". Навчальний посібник. МАУП – 2006р.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (50)