Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»

Контрольна з історії держави і права зарубіжних країн, КНЕУ, 1 курс

Карточка работы:4561к
Цена:
Тема: Контрольна з історії держави і права зарубіжних країн, КНЕУ, 1 курс
Предмет:Історія держави та права
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:1.6.Л. Зверніться до наступного джерела:Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов.- М.:Норма,2002.Обгрунтуйте відповіді на такі запитання: 1.Як автор розрізняє поняття «джерела права» і «джерела історії права»? 2.Які методи вивчення історії права наведено у підручнику? 3.Який із цих методів, на Вашу думку ,є найбільш ефективним для вивчення історії господарського права іноземних країн.? 2.6. Л. . Зверніться до тексту Законів Хаммурапі (Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн.-К.: Ін Юре,1998.-С.9-35 або Бостан Л.М.,Бостан С.К. Історія держви і права Зарубіжних країн:Навч.пос.-К.:Центр навчальної літератури,2004.-С.74—77) та обгрунтуйте відповіді на такі запитання: 1.Які особливості розслідування шлюбної зради? 2.Яка образа каралася ляпасом залежно від майнового становища ображеного? 3.під час зустрічної клятви якій стороні віддавалася перевага? 3.6.Д. Для римської теоретичної юриспруденції характерна наявність двох шкіл,або напрямів. Перша-сабініанці.Фундатором ії був Капітон (CAPITO). Друга –прокуліанці. Її засновником був Лабеон (LABEO). 1.Від кого або від чого походить назва цих шкіл? 2.Які філософської школи мали вплив на ці юридичні школи? 3.Кого вважали власником переробленої (специфікованої) речі представники кожної з цих шкіл і чому? 4.6.Л. Прочитайте параграф 7 наступної роботи :Цвайгерт К.,Кетц Х. Введение в сравнительное правоведенье в сфере частого правоведение в сфере частого права.-Т.1.Основы.-М.:Международные отношения, 2000.- С. 132-150, і сформулюйте відповіді на такі запитання: Германським цивільним уложенням (1900 р.) (Бостан Л,М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. Пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 1.У чому проявляється і чим пояснюється дивна життєздатність Кодексу Наполеона? 2. У чому полягає суть спору між «школою тлумачення» і «школою вільних наукових досліджень»? 3.Які наслідки для французької доктрини права має майже 200-річна дія Кодексу Наполеона? 5.6.С. Проаналізуйте ситуацію. Після смерті чоловіка залишилися спадщина у 200 000 німецьких Марок. Заповіту після нього не залишилося. Дружина претендує на цю спадщину. Керуючись Германським цивільним уложенням (1900 р.) (Бостан Л,М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. Пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.- С. 522-526), спробуйте розв*язати цю ситуацію і обґрунтуйте відповіді на такі запитання: 1.Яку частку спадщини отримує вдова, якщо поряд із нею претендують на спадщину батьки померлого? 2. .Яку частку спадщини отримує вдова, якщо додатково виявиться дід померлого,який також претендує на спадщину? 3.Чи отримує спадщину вдова,якщо виявиться,що заповіт таки є і за ним вдова усувається від спадщини? 6.6.Д. За допомогою наступного джерела: Юридична енциклопедія: В 6 т. \ Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін..- К.: Укр.енцикл.,1998-2004, виконайте такі завдання: 1.Відберіть статті,які стосуються історії держави і права Сша.. 2. Випишіть ці статті з посиланням на джерела. 3. Там, де, на Вашу думку є необхідність зміни змісту цих статей, зробіть це відповідним обґрунтуванням.. 7.6. Л. Проаналізуйте матеріал, присвячений державі і праву країн Далекого і Близького Сходу у наступному джерелі: (Бостан Л,М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. Пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.- С. 591-619 та обґрунтуйте відповіді на такі запитання: 1.Що означає термін «вестернізація» права східних країн? 2.Що означає політика модернізації Китаю? Чи можна ії вважати формою «вестернізації» ? 3.У чому полягають особливості республіканської форми правління у східних країнах? 8.6. Л. Зверніться до наступного джерела: Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. – К.:Юрінком Інтер, 2004. Виконайте такі завдання: 1.Які розділи та параграфи підручника стосуються історії доктрини соціалістичного права? 2. Хто з мислителів, наведених в алфавітному покажчику (С. 430-458), є представником соціалістичної правової думки? 3. Використовуючи основний текст підручника та складений Вами перелік мислителів, зробіть короткий нарис історії соціалістичної правової думки .
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:
Курс:1
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
15
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (124)