Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Контрольна робота зі статистики, 3 курс, КНЕУ

Карточка работы:1764Б
Цена:
Тема: Контрольна робота зі статистики, 3 курс, КНЕУ
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1 Умова: За даними міського управління статистики інвестиції в основний капітал по підприємствах міста становить: № закладу Обсяг інвестицій, млн. грн. № закладу Обсяг інвестицій, млн. грн. № закладу Обсяг інвестицій, млн. грн. № закладу Обсяг інвестицій, млн. грн. № закладу Обсяг інвестицій, млн. грн. 1 8,2 9 13,4 17 8,0 25 13,4 33 13,6 2 15,2 10 9,7 18 12,9 26 14,8 34 15,4 3 16,1 11 12,9 19 9,5 27 8,6 35 15,6 4 13,4 12 18,0 20 10,6 28 15,3 36 10,9 5 13,5 13 13,5 21 11,2 29 9,4 37 13,5 6 8,1 14 13,4 22 13,4 30 14,1 38 13,3 7 10,5 15 10,6 23 9,5 31 10,5 39 8,8 8 16,5 16 14,9 24 16,5 32 12,3 40 10,6 1. Згрупуйте підприємства, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Проаналізуйте структуру підприємств відносно обсягів залучення інвестицій. Результати подайте в табличній формі. 2. За даними утвореного групування визначте характеристики центра розподілу: середню, моду, медіану. Зробіть висновки. 3. Визначте абсолютні та відносні показники варіації: середньолінійне та середньоквадратичне відхилення, лінійний та квадратичний коефіцієнт варіації. Зробіть висновки про однорідність сукупності. 4. Оцініть форму розподілу обчисливши коефіцієнт асиметрії. Завдання 2 Умова: Динаміка використання вторинної сировини - брухту і відходів чорних металів - характеризується даними: Рік 2001 2002 2003 2004 Тис. т 13,8 14,9 15,6 16,4 1. Обчисліть характеристики ряду динаміки за ланцюговою схемою. Результати подайте у вигляді таблиці. 2. Визначте середньорічний обсяг використання вторинної сировини, середньорічні абсолютні та відносні прирости. Зробіть висновки. Завдання 3 Умова: У таблиці наведено дані про залучення депозитних коштів: Депозити у валюті Сума залучених депозитів, тис. грн. Середня депозитна ставка, % базисний період поточний період базисний період поточний період Національній 420 450 15 18 Іноземній 170 250 10 12 1. Визначте індекси змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень. 2. Зробіть висновки.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Зміст Завдання 1. 3 Завдання 2. 12 Завдання 3. 15 Список використаної літератури 17
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:
Вариант:65
Литература:Список використаної літератури 1. Курс лекцій з дисципліни «Статистика». Частина 1. Теорія статистики: В.П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Шост та ін.; За ред. Є.І. Ткача – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 224 с. 2. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін.; За заг. ред. А. М. Єріної, Р. М. Моторина. — К.: КНЕУ, 2002. — 448 с. 3. Теорія статистики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Захожай В. Б., Федорченко В. С. – К.: МАУП, 2006 – 736 с. 4. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 239 с. 5. Ясинский В.Л. Статистика. Учебное пособие.- Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2006. – 224 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)