Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Розміщення продуктивних сил/ РПС»

Територіальні та компонентні особливості розміщення природних ресурсів Російської Федерації: сучасні проблеми та суперечності

Карточка работы:5596б
Цена:
Тема: Територіальні та компонентні особливості розміщення природних ресурсів Російської Федерації: сучасні проблеми та суперечності
Предмет:Розміщення продуктивних сил/ РПС
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):МЕВ
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РФ 4 1.1. Сутність та склад природно-ресурсного потенціалу 4 1.2. Особливості розміщення покладів природних ресурсів в межах РФ 8 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ У РОЗМІЩЕННІ ПОКЛАДІВ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ РФ 13 2.1.Оцінка забезпеченості природними ресурсами окремих регіонів РФ 13 2.2. Аналіз впливу розміщення покладів природних ресурсів на розвиток промисловості РФ 34 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОСТОРОВИХ ДИСПРОПОРЦІЙ У РОЗМІЩЕННІ ТА ВИКОРИСТАННІ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РФ 46 3.1. Сучасні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу РФ 46 3.2. Напрямки оптимізації використання природних ресурсів РФ 49 ВИСНОВКИ 55 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58 ДОДАТКИ 60
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Природно-ресурсний потенціал — важливий фактор розміщення продуктивних сил, який включає природні ресурси і природні умови. Відповідно до найбільш поширеного трактування під природними ресурсами розуміють тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства. Природні умови — це тіла й сили природи, які мають істотне значення для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей. Такий поділ є до певної міри умовним, оскільки окремі компоненти можуть виступати і як ресурси, і як умови. До основних характеристик природно-ресурсного потенціалу відносять: географічне положення, кліматичні умови, особливості рельєфу та розміщення ресурсного потенціалу. Метою дослідження є визначення особливостей розміщення елементів природно-ресурсного потенціалу Російської Федерації та їх впливу на територіальну організації продуктивних сил й рівень розвитку регіонів країни. Предметом дослідження є природно-ресурсний потенціал Росії. Об’єктом дослідження є просторова організація природних ресурсів Російської Федерації. Методи дослідження: аналізу, опису, синтезу, пошуку, графічного унаочнення. В ході дослідження було використано численні фактичні матеріали, які характеризують природно-ресурсний потенціал Росії, результати наукових та прикладних досліджень в галузі використання природних ресурсів та розвитку окремих територій Російської Федерації.
Объём работы:
57
Выводы:Росія (Російська Федерація) - одна з найбільших за площею, кількістю населення, економічним потенціалом країна світу. За площею вона посідає перше місце в світі, за кількістю населення - шосте. Росія - євразійська країна: 1/3 території її знаходиться в Східній Європі, 2/3 -в Північній Азії. На заході Росія межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Білоруссю, на південному заході - з Україною, на півдні - з Грузією, Азербайджаном, Казахстаном, Монголією, Китаєм, КНДР. На сході територія Росії омивається морями тихого, на півночі - Північного Льодовитого океанів, на півдні виходить до Чорного, Азовського та Каспійського морів. На морські кордони припадає майже 2/3 всіх кордонів країни. До Російської Федерації належить розташована окремо на заході Калінінградська область, яка межує з Литвою й Польщею, омивається водами Балтійського моря. Після розпаду СРСР з березня 1997 р. його правонаступницею в 00Н та в Раді Безпеки, в інших міждержавних організаціях стала Росія, що визначило її високий міжнародний статус. Проте геополітичне положення країни змінилося: утворилися нові державні кордони з суверенними державами - колишніми республіками СРСР; обмежився вихід у Балтійське море, а також до портів та військово-морських баз Чорного моря, що переважно знаходяться нині в Україні. Росія має велику різноманітність природних умов і багаті природні ресурси. Близько 70 % площі зайнято рівнинами. Гірські області переважають на сході і півдні країни. Складна геологічна будова зумовлює значну різноманітність корисних копалин, Росія добре забезпечена паливно-енергетичними ресурсами. Тут знаходяться великі поклади вугілля (Кузнецький, східна частина Донецького, Печорський, Іркутський, Південно-якутський кам'яновугільні та Кансько-Ачинський і Підмосковний буро. вугільні басейни); нафти і газу (Волго-Уральська, Західносибірська. Північнокавказька, Тімано-Печорська нафтогазоносні провінції). Є значні поклади торфу (Центральна Росія), горючих сланців (Поволжя), урану. Родовища залізних руд залягають на Уралі, в Сибіру, в європейській частині країни (Курська магнітна аномалія, Кольський півострів). Марганцеві руди є на Уралі, в Західному і Східному Сибіру. Поклади руд кольорових металів - мідних, поліметалічних, олов'яних, алюмінієвих (боксити), дорогоцінних, рідкісних і рідкоземельних знаходяться на Уралі, в Західному Сибіру. Значні поклади калійної і кам'яної солі зосереджені в Поволжі, Алтаї, Східному Сибіру, фосфоритів і апатитів - на Польському півострові, в європейському Центрі, Сибіру. Крім того, в країні є значні поклади сірки, азбесту, алмазів, різноманітних будівельних матеріалів. Більша частина території країни знаходиться в помірному поясі. Майже повсюдно клімат континентальний. Ступінь континентальності помітно зростає з заходу на схід від помірно континентального в європейській частині країни до різко континентального в Східному Сибіру, що пояснюється зменшенням впливу Атлантичного океану. На півдні Далекого Сходу, який перебуває під впливом морів Тихого океану, клімат мусонний. Різко континентальний клімат є причиною поширення багаторічної мерзлоти в Сибіру, площа якої перевищує 10 млн. км2. Багаторічна мерзлота ускладнює господарське освоєння північно-східних територій. На відстані понад 400 тис. кілометрів річки Росії придатні для судноплавства та лісосплаву, їх води є основним джерелом водопостачання міст та промислових підприємств, а в південних районах вони використовуються для зрошення. Річки багаті на гідроресурси, особливо в східних районах країни. Російська Федерація знаходиться в межах арктичної, тундрової, лісотундрової, лісової, лісостепової, степової, напівпустельної, субтропічної природних зон. Ґрунти і рослинність на рівнинних ділянках розподіляються зонально і зони послідовно змінюють одна одну з півночі на південь. Співвідношення тепла» світла, зволоження, якості ґрунтів в кожній природній зоні створюють певні агрокліматичні умови для сільськогосподарського використання території. Найбільш придатні для землеробства - південь лісової, лісостепова та степова зони. Більша частина території країни спеціалізується на різних видах тваринництва. Великі запаси земель для нового освоєння є на півдні Західного Сибіру та на Далекому Сході. Нечорноземна зона європейської частини Росії після проведений відповідних меліоративних заходів також може бути інтенсивніше задіяна в сільському господарстві.
Вариант:нет
Литература:1. Анализ ландшафтного разнообразия России / Мельченко В.Е., Хрисанов В.Р, Митенко Г.В., Юрин В.О., Снакин В.В. // Использование и охрана природ. ресурсов в России. - 2004. - N 4. - С.38-46. 2. Антропогенные воздействия на водные ресурсы России и сопредельных государств в конце XX столетия / Коронкевич Н.И., Зайцева И.С., Черногаева Г.М. и др. - М.: Наука, 2003. - 367с. 3. Борьба за природные ресурсы Арктики / В.В.Васильев, А.В.Истомин, В.С.Селин, М.А.Жуков // ЭКО. - 2007. - N 1. - С.41-56. 4. Бучкин Н.М. Системная концепция ценности и управления природными ресурсами // Использование и охрана природных ресурсов в России: Инф.-аналит. бюл. - 2004. - N 4. - С.15-23. 5. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география России. Азиатская часть. Изд. 4-е. – М.: Высшая школа, 1997, 448 с. 6. Макунина А.А. Физическая география России. – М.: Изд-во МГУ, 2005. 7. Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география России. Ч. 1 – М.: Высшая школа, 1996, 376 с. 8. Рациональное природопользование и охрана природы России. – М.: Изд-во МГУ, 1999. 9. ГоликовА. П., Олійник Я. Б., СтепаненкоА. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — 320 с. 10. Гольденберг И.А. Оценка стоимости природных ресурсов в системе национальных счетов: проблемы и опыт статистических расчетов // Пробл. прогнозирования. - 2006. - N 5. - С.33-46. 11. Гордеева З.И., Петрушина М.Н. Физическая география России. М.: Изд-во МГОПУ, 2005. 158 с. 12. Думнов А.Д. Проблемы системного учета и комплексной инвентаризации природно-ресурсного потенциала Российской Федерации / Думнов А.Д., Рыбальский Н.Г. // Использование и охрана природных ресурсов в России. - 2003. - N 1. - С.39-55. 13. Зятькова Л.К. Дистанционные исследования природных ресурсов и основы природопользования / Сиб. гос. геодез. акад. - Новосибирск: СГГА, 2002. - 355с. 14. Иванов О.П. Основные направления реформирования современной природно-ресурсной политики России // Использование и охрана природ. ресурсов в России. - 2006. - N 3. - С.40-44. 15. Крассов О.И. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства.– М.: Дело, 2002.– 816 с. 16. Мазур И.И. Как сформировать и обустроить национальный ландшафт России? / Мазур И.И., Пожидаев Н.В., Сударенков В.В. // Энергия: экономика, техника, экология. - 2003. - N 10. - С.42-45. 17. Писаренко А.И., Страхов В.В. // Использование и охрана природ. ресурсов в России. - 2006. - N 2. - С.78-82. 18. Природные ресурсы // Рос. газета. - 2006. - 16 февр. (Тематический выпуск). - С.19-47. 19. Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономические оценки/ Под ред. К. К. Вальтуха, В. М. Соколова. -Новосибирск: Изд-во СО РАН – 2004 г.- 28,5 п. л.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (74)