Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Проблема забруднення повітря в екологічному місті

Карточка работы:60101б
Цена:
Тема: Проблема забруднення повітря в екологічному місті
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Екологія
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Зміст 2 Вступ. 3 Мікроклімат у містах. 4 Транспорт, як основний забрудник повітряного простору. 5 Промисловість та енергетичні системи міста. 8 Повітря приміщень. 11 Екологічний вплив забруднень повітря. 12 Висновки. 14 Література 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Місто – це, по суті, частина біосфери, природного середовища. Міські поселення включають природні компоненти – ґрунти, повітря, воду, флору та фауну певної території, і в їх оточенні та у взаємодії з ними протікає життєдіяльність міської людини. Причому в процесі життєдіяльності в місті людина все інтенсивніше змінює й перетворює природні компоненти навколишнього середовища, забруднює їх викидами в атмосферу та водойми, від екологічного стану і чистоти яких залежать життя та здоров’я міського жителя. Урбанізацію неможливо розглядати без зв’язку з розвитком виробництва, зокрема, важкої індустрії, енергетики, хімічної промисловості та інші. сучасні великі міста – це центри зосередження багатогалузевої промисловості, розгалуженої транспортної мережі в густонаселених житлових масивах. Отже, небажані зміни екологічної обстановки у великих містах відбуваються внаслідок посилення тиску на природне середовище з боку зростаючих масштабів виробництва, енергетичного комплексу, а також забруднення цього середовища викидами промислових підприємств, об’єктів енергетики та автотранспорту, побутовими відходами, стічними водами, пилом. В усіх компонентах міського природного середовища нині відбувається постійне та інтенсивне накопичення забруднювачів, у тому числі шкідливих і токсичних. Атмосферне забруднення великих місць спричиняють тверді часточки (попіл та пил) та різноманітні газоподібні речовини. Міста чинять величезний негативний вплив на довкілля, що виявляється насамперед у забрудненні атмосферного повітря. В повітрі міст зосереджено до 86% усіх забруднень, до 13% припадає на решту суходолу і лише 1% - на океанський простір 1, с.305.
Объём работы:
14
Выводы:Охорону атмосферного повітря в місті можна здійснювати шляхом організації санітарно-захисних зон, архітектурно-планувальних рішень та інженерно-організаційних заходів, до яких належить використання безвідходних та маловідходних технологій, а також різні методи очищення газодимових викидів. Зелені насадження крім естетичного призначення мають значний вплив на поліпшення міського мікроклімату та очищення повітря від забруднюючих речовин та збудників хвороб. Поліпшення екологічного стану в містах має здійснюватись шляхом поступової стабілізації зростання міст, обґрунтованого з еколого-економічних позицій їх розміщення на території держави, вдосконалення господарських систем та збільшення площ зеленої зони. Гострота екологічних проблем переважної більшості міст світу спонукає до пошуку нових шляхів їх вирішення. Основним принципом майбутнього містобудування є гармонізація природного і соціального середовищ у місті. Тут можливі різні шляхи вирішення цієї проблеми: будівництво невеликих міст або багатомільйонних мегаполісів зі спорудженням сімейних котеджів чи багатоповерхових будівель. Сучасні тенденції містобудування, зокрема мегаполісів, свідчать про те, що дедалі більша перевага віддається будівництву невеликих житлових міст, які розташовані поблизу промислово-ділової частини міста. Міста майбутнього мають бути екологічно чистими з достатньо великими зеленими зонами. Покрівлі передбачається використовувати для спорудження сонячних колекторів, що дасть змогу заощаджувати до 25 % енергії. Вони повинні гармонійно вписуватися в природні ландшафти з незайманими природними екосистемами. Отже основними завданнями в майбутньому містобудуванні має бути вирішення екологічних проблем, пов’язаних з нормальним проживанням населення в екологічно безпечних умовах.
Вариант:нет
Литература:1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник/ За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, 2001. – 358с. 2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч.посібник/ За ред. Є.П. Желібо і В.М. Пічі. –Київ „Каравела”, Львів „Новий Світ-2000”, 2001. – 320с. 3. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 368с. 4. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Видавництва „Лібра”, ТОВ, 1998. – 248с. 5. Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. Для дистанційного навчання/ Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – К.: Університет „Україна”, 2005. – 264с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (239)