Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психологія»

Контрольна робота на тему: Становлення психології сімейних відносин - "ФОРТУНА-7000"

Карточка работы:1796Б
Цена:
Тема: Становлення психології сімейних відносин
Предмет:Психологія
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Психология
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: ЗМІСТ Вступ 3 1. Історичні форми сім’ї та браку і зародження науки про сім’ю 4 2. Сучасна психологія сімейних відносин 8 3. Основні напрямки психології сімейних відносин 11 Висновки 16 Список використаної літератури 17
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ Сімейна психологія - розділ сучасної психології, що вивчає розвиток людини в сімейному оточенні, психологічні особливості внутрішньо-сімейних взаємин, психологічні механізми адаптації сім'ї в соціумі. Сімейна психологія ґрунтується в своїх дослідженнях на матеріалах соціології сім'ї, різних галузей психологічного знання, сімейної психотерапії, психологічного консультування, психопрофілактичної і соціальної роботі з сім'ями. Не лише сучасне українське суспільство, але і світ в цілому зараз знаходяться під небезпечною дією відцентрових сил безперервної боротьби за території, гуманітарну допомогу, пріоритети тих або інших культурних прерогатив та ін. Тому так необхідно залучення індивідів і сімей до поліфонії загальнолюдських і вітчизняних культурних цінностей і традицій, багатовікового позитивного досвіду психологічної мудрості. В якості самостійної галузі сучасного психологічного знання сімейна психологія все ще знаходиться у стадії становлення, і для її успішного розвитку необхідно виконати великий об'єм роботи, переосмислити згадані вище розділи психологічного знання, а також дані суміжних дисциплін, і, в той же час, безперервно збирати власний конкретно-психологічний матеріал. Безліч тенденцій, помічених психологами в області міжособової взаємодії і психології сім'ї, безліч теоретичних припущень, що породжують спектр концептуальних моделей, свідчать про актуальність осмислення психології сімейних стосунків. Предмет роботи – історія розвитку психології сімейних відносин. Завдання роботи: - виділити історичні форми сім’ї, - охарактеризувати основні етапи розвитку психології сімейних відносин, - розглянути основні напрямки психології сімейних відносин.
Объём работы:
14
Выводы: Висновки Сімейні відносини були предметом досліджень філософів, вчених починаючи від античності. Ще Платон і Аристотель обґрунтовували свої погляди на шлюб і сім'ю. Вивчення психології сімейних відносин пройшло паралельно змінам форм сім'ї переходила від нижчої форми до вищої. Науковці відзначали основні моменти цих змін - ведення спорідненості по матері передувало веденню спорідненості по батькові; на первинному ступені статевих стосунків разом з тимчасовими моногамічними зв'язками панувала широка свобода шлюбних зносин; поступово свобода статевого життя обмежувалася, зменшувалося число осіб, що мають шлюбне право на ту або іншу жінку; динаміка шлюбних стосунків в історії розвитку суспільства полягала в переході від групового шлюбу до індивідуального. У XIX ст. з'являються емпіричні дослідження емоційної сфери сім'ї, потягів і потреб її членів. Сім'я починає вивчається як мала група з властивими їй життєвим циклом, історією виникнення, функціонування і розпаду. Наприкінці XIX ст. виникає сімейна діагностика і сімейне лікування як частина сімейної психології. Сучасним напрямом в розвитку психології сімейних стосунків є розробка її методологічних основ. Також, в історії психології сімейних стосунків можна виділити такі основні теоретичні підходи - еволюціонізм, функціоналізм, біологізм, емпіризм і сциєнтізм.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с. 2. Гуггенбюль-Крейг А. Брак умер - да здравствует брак! - СПб. 2007. – 112 с. 3. Николс М., Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы. – М.: Эксмо, 2004. – 960 с. 4. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова и др.; Под. Ред. Е. Г. Силяевой. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.- 192с. 5. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. — М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. — 512 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (764)