Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Контрольна з інформаційних систем в менеджментів, КПІ, 4 курс

Карточка работы:45941к
Цена:
Тема: Контрольна з інформаційних систем в менеджментів, КПІ, 4 курс
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Поліграфічно-видавничий факультет
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание: 1. Повна назва підприємства, форма власності, місцезнаходження 3 2. Основні напрями діяльності та організаційна структура підприємства 3 3. Охарактеризувати рівні управління на підприємстві. Хто відповідає за впровадження на підприємстві інформаційної системи менеджменту? 5 4. Чи існує окремий структурний підрозділ, що займається інформаційною підтримкою управління? Які його функції? 5 5. Проаналізувати схему руху внутрішніх і зовнішніх інформаційних потоків підприємства 7 6. Проаналізувати забезпечення підприємства програмними продуктами, що відносяться до інформаційних систем менеджменту. 9 7. Розкрити основні модулі такого програмного забезпечення 9 8. Дати рекомендації щодо удосконалення інформаційної підтримки менеджменту на підприємстві 13 Список літератури 16
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
15
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Закон України «Про інформацію» від 2.10.1992 р. зі змінами Електронний ресурс. - Спосіб доступу: http://www.rada.gov.ua. 2. Закон України «Про Національну програму інформатизації»« від 4.02.1998 р. зі змінами Електронний ресурс. - Спосіб доступу: http ://www.rada. go v .ua. 3. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки» від 9.01.2007 р. Електронний ресурс. - Спосіб доступу: http://www.rada.gov.ua. 4. Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» № 1497/2005 від 20.10.2005 р. Електронний ресурс. - Спосіб доступу: http://www.rada.gov.ua. 5. ДСТУ ISO/IEC 2382-17 : 2005. Інформаційні технології. Словник термінів. 4.17. Бази даних Текст.- К., 2007. - 42 с. — 6. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті Текст : навч-метод, посібник для самост. вивч. дисц. / І.В.Гордієнко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 259 с. 7. Інформаційні системи в менеджменті Текст : навч. посібник / А.Є.Батюк та ін.; МОН України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». - Лв. : Інтелект-Захід, 2004. -517 с. 8. Інформаційні системи в менеджменті Текст : навч. посібник / Ю.М.Мінаєв та ін. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. -191с. 9. Інформаційні системи і технології в економіці Текст : посібник для студентів вищих навч. закладів / за ред. В.С.Пономаренка. - К. : Вид. центр «Академія», 2002. - 242 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)