Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Контрольна робота з предмету Банківська справа

Карточка работы:1806_1Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету Банківська справа
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Контрольна робота
Задание:ТЕМА 2. Аналіз пасивів банку Задача 1. На основі даних балансу комерційного банку проаналізувати структуру пасивів банку у звітному, базисному періодах та її зміни за аналізований період за формою таблиці. Задача 2. За даними, що наводяться в наступній таблиці, розрахувати та проаналізувати окремі показники депозитної політики банку. Вико¬нати факторний аналіз зміни цих показників. ТЕМА 3. Аналіз активів банку Задача 3. Використовуючи дані балансу банку, вико¬нати аналіз обсягів, динаміки та структури активів банку у звітному, базисному періодах та їх зміни за формою таблиці. ТЕМА 4. Аналіз доходів та витрат банку Задача 4. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збит¬ки комерційного банку» проаналізувати динаміку та структуру затрат комерційного банку в цілому по їх групах (напрямках) за формою таблиці. Задача 5. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збит¬ки комерційного банку» проаналізувати динаміку та структуру до¬ходів в цілому, по їх групах (напрямках) за формою табл. ТЕМА 5. Аналіз прибутковості та рентабельності банку Задача 6. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збит¬ки комерційного банку» визначити показники динаміки і структуру одержуваних прибутків за основними каналами їх одержання та зробити (або виконати) описовий їх аналіз про тенденції, що склалися, та роль і значущість окремих видів діяльності. Показники уза¬гальнити в таблиці. Задача 7. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та зби¬тки комерційного банку» бухгалтерського балансу та даних попере¬дніх таблиць зробити розрахунки та аналіз показників, що характери¬зують рівень прибутковості (рентабельності) різного виду вкладень банку — в активи, у статутний капітал, у власний капітал, а також від¬носно всіх затрат банку. Дані для висновків узагальнити в таблиці.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ЗМІСТ ТЕМА 2. Аналіз пасивів банку 3 Задача 1. 3 Задача 2. 4 ТЕМА 3. Аналіз активів банку 8 Задача 3. 8 ТЕМА 4. Аналіз доходів та витрат банку 12 Задача 4. 12 Задача 5. 14 ТЕМА 5. Аналіз прибутковості та рентабельності банку 16 Задача 6. 16 Задача 7. 18 Список літератури 20 Додаток А 21 Додаток Б 23  
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
17
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Список літератури 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с. 2. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-приклад¬ной аспект: Монография. — К.: МАУП, 1999. — 192 с. 3. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 196 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (184)