Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Міжнародна інвестиційна діяльність»

Розробити постановку й алгоритм автоматичного розв’язання задачі «Облік виконання плану реалізації готової продукції та зроблених послуг»

Карточка работы:60061б
Цена:
Тема: Розробити постановку й алгоритм автоматичного розв’язання задачі «Облік виконання плану реалізації готової продукції та зроблених послуг»
Предмет:Міжнародна інвестиційна діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Філософія
Тип:Задача
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА, ЯК СКЛАДАВОЇ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСА 4 2. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ FOREX 8 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ 10 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:З розвитком телекомунікаційних технологій місце мешкання людини, яка торгує на фінансовому ринку, перестало мати значення. Доступ до торгів отримали більш дрібні інвестори зі всіх сторін земної кулі. Інформація з бірж за долі секунд може облетіти весь світ. До широкого розповсюдження Інтернету торгівля велась із використанням телефону, пізніше розвиток Інтернет - технологій привів до появи нового покоління брокерів, що пропонують свої послуги по торгівлі на фінансових ринках з використанням всесвітньої павутини. Саме через Інтернет – технології придбання цінних паперів, що є в усьому світі найкращим засобом вкладення вільного капіталу, доступно сьогодні усім бажаючим. Дуже важливим є те, що Інтернет спростив прийняття ордерів та забезпечив доступ до інформаційних ресурсів, які раніше були доступні лише деяким. Більш того, через Інтернет можна пропонувати концептуально новий набір інтерактивних послуг: потік котировок в реальному часі, засоби візуалізації та технічного аналізу даних, новини та звіти компаній, відслідковування стану інвестиційного портфеля (склад, поточна вартість та доходність активів), рекомендації на купівлю або продаж, дослідження ринку в цілому та окремо його сегментів, дискусійний клуб за участю інших інвесторів, що здійснюють навчальні транзакції. Постійно зростаюча доступність інформаційних послуг підвищила прозорість та ефективність фінансових ринків. Одночасно зменшився час прийняття рішень та швидкість реакції учасників на ринкову ситуацію. Завдання, що стоять перед написанням даної роботи, наступні:. - розглянути сутність Інтернет - трейдинга; - визначити особливості ринку FOREX; - освітлити напрямки розвитку ринку фінансових послуг в Україні на основі систем електронного бізнесу
Объём работы:
12
Выводы:Підводячи підсумки можна зазначити, що створення і розвиток фінансового ринку та його складових – ринків фінансових послуг є необхідною умовою становлення нової економічної інфраструктури в Україні. Саме тому, актуальним є питання вдосконалення існування і функціонування цієї складової економічної інфраструктурі. А яке вдосконалення може відбуватись без впровадження та використання інформаційних систем і технологій. Стрімкий розвиток та розповсюдження нових інформаційних технологій і процеси фінансової глобалізації призвели до появи нової цікавої області діяльності, яка пов’язана із фінансовими інвестиціями – Інтернет – трейдинга, сутність якого полягає в здійсненні угод із цінними паперами та валютою в глобальній комп’ютерній мережі. Найвідомішим фінансовим ринком на даний момент є ринок FOREX – один з важливіших сегментів глобального світового фінансового ринку, на якому здійснюються угоди по куплі-продажу валюти. Доступ до цього ринку також пропонують організації-броекери. Інтернет і технології електронної комерції відкривають сьогодні значні можливості для надання онлайнових (в режимі реального часу) фінансових послуг та проведення онлайнових транзакцій для широкого використання моделей самообслуговування клієнтів, підвищення автоматизації та оптимізації процесів, а також для проведення операцій в глобальному масштабі. Використання мережі Інтернет для міжкорпоративної електронної торговлі стає об’єктивно необхідним вигідним і ефективним бізнесом банків. У бізнес-просторі України е-бізнес поки що залишається одним із відносно вільних сегментів, і саме українські банки можуть та повинні стати ядром систем е-комерції. У системах е –бізнесу банки можуть надавати не тільки класичні фінансові послуги, але і виконувати нетрадиційні функції.
Вариант:нет
Литература:1. Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Юрчук Г.В. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: практичний посібник. -К.: Знання, 2003. - 278 с. 2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. №2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. -№1. – Ст. 1. 3. Мережа Інтернет – сучасний канал і середовище надання фінансових послуг // Вісник Національного банку України. – 2002. - №6. – С. 33-39. 4. Беззуб А.А., Окунев И.В., Шатохина В.А. Каким будет банк XXI века? – Днепропетровск: Росток, 2001. – 256 с. 5. «Е-Вusiness 2000». Internet Research Group. – http://www.irgintl.com, htttp://www.future.sri.com 6. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України // Вісник Національного банку України. – 2000. - № 9. – С. 20-25. 7. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України // Вісник Національного банку України. – 2000. - № 10. – С. 29-33.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (60)