Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Міжнародна інвестиційна діяльність»

Інтернет – технології на фінансових ринках

Карточка работы:60062б
Цена:
Тема: Інтернет – технології на фінансових ринках
Предмет:Міжнародна інвестиційна діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Філософія
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:1. Вступ. 3 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 5 2.1. Характеристика задачі . 5 2.2. Вихідна інформація. 8 2.3. Вхідна інформація. 9 2.4. Математичний опис: 10 3. Технологічний процес автоматизованого рішення задачі. 11 Висновок. 12 Додаток 1 13 Додаток 2 14 Додаток 3 15 Список використаної літератури 16
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Оцінка рівня виконання плану реалізації готової продукції та зроблених послуг покупцям ґрунтується на порівнянні показників планового та фактичного обсягів реалізації продукції по виробах та зроблених послугах покупцям, які є у плані по номенклатурі і асортименту. Таке порівняння може виконуватись з показниками поточного місяця, з початку року, або з аналогічними показниками відповідних періодів, що уже минули. Аналіз виконання договірних поставок готової продукції виконується шляхом порівнювання показників номенклатури готової продукції, що зазначені у договори, з показниками фактично поставляємої продукції, як за невеликий проміжок часу, так і за місяць у цілому, або з початку року наростаючим підсумком. Так само виконується і аналіз показників реалізованої продукції. Крім того, в процесі аналізу відомими методами розраховується як плановий, так і фактичний товарний баланс. При цьому виявляються фактори, які діють на обсяги реалізації продукції (зміна діючих цін, зрив поставок тощо), розраховуються абсолютні і відносні величини плану реалізації готової продукції, проводяться інші розрахунки (порівняння обсягів реалізованої продукції з аналогічними показниками минулого періоду у різних цінах). Отже, невід’ємною частиною, загального блоку аналізу виконання плану є аналіз виконання плану реалізації продукції та надання послуг. В даній контрольній роботі буде розглянуте вирішення задачі, яка безпосередньо стосується обліку виконання плану реалізації готової продукції та зроблених послуг покупцям: це розрахунок поточних показників реалізації продукції та надання послуг; порівняння розрахованих показників із запланованими значеннями – розрахунок відхилень. Інформація, яка є вихідною при вирішенні цієї задачі, використовується для аналізу діяльності підприємства в плановому та аналітичному відділах. Саме тому, виникає необхідність в швидкому та достовірному отриманні результативних даних при вирішенні поставленої задачі. Слід зазначити, що в ході вирішення даної задачі, користувач оперує великою кількістю даних, а саме: кількість реалізованої продукції кожного виду, сума щодо реалізації кожного виду продукції та наданої послуги, відхилення по кожному показнику тощо. Обробка цих даних займає велику кількість часу. Це веде до зменшення продуктивності праці робітників відповідного відділу підприємства. Тому для збільшення ефективності необхідно автоматизувати цей процес. Автоматизація веде до покращення умов праці та до підвищення якості розрахунків. Будь-які помилки, які можуть бути допущені при обробці вхідної інформації відобразяться на подальших розрахунках, дані яких використовуватимуться при аналізі та контролі діяльності підприємства. Різні організації використовують на практиці різні методики та форми представлення вихідної інформації. Наявність розробленої методики дала б можливість полегшити працю робітників та своєчасно отримувати повну й точну інформацію про усі операції, що стосуються реалізації та надання послуг на певну дату. Розробка програмного забезпечення обліку виконання плану реалізації готової продукції та зроблених послуг покупцям дасть змогу раціонально використовувати робочий час та отримувати необхідну інформацію швидко і в її достовірнішому вигляді.
Объём работы:
12
Выводы:Підводячи підсумки щодо проведеної роботи слід зазначити, що в контрольній роботі була розглянута необхідність застосування автоматизованої обробки даних при вирішенні задачі щодо обліку виконання плану реалізації готової продукції та зроблених послуг покупцям. В ході виконання контрольної роботи була розроблена постановка задачі, описана вхідна інформація із зазначенням масивів, які використовуються при її вирішенні; схематично представлена інформаційна модель задачі; розглянута вихідна інформація із прикладом вихідного документу, який є результатом вирішення даної задачі. В ході вирішення задачі були також розроблені математичний опис із зазначенням та описом формул, за якими розраховуються необхідні дані для вирішення задачі та алгоритм вирішення. Автоматизація вирішення задачі з обліку виконання плану реалізації готової продукції та зроблених послуг покупцям вирішує ряд проблем, основні з яких: тривалість обробки інформації і одержання вихідних форм, низька оперативність одержання результатної інформації з обробкою її обсягів, низька якість обробленої інформації. Розроблена система відрізняється простотою і зручністю в експлуатації. Сьогодні автоматизація задач повинна задовольняти ряду потреб: постійні терміни видачі вихідних форм (машинограм), зниження трудомісткості і вартості обчислювальних робіт, що виконуються. Впровадження системи дозволило підвищити ефективність робіт, що виконуються. Використання даної інформаційної системи дозволить використовувати обчислювальну техніку з максимальною ефективністю, знизити трудомісткість праці фінансистів та аналітиків, позбавити їх від зайвої праці. Засоби роботи в мережі дозволять зробити всі розрахунки та звіти більш зручними для сумісного використання.
Вариант:нет
Литература:1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 2. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с. 3. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В. В. Дика. —М.: Финансы и статистика, 1996. 4. Пономаренко В. С., Пушкар О. І., Коваленко Ю. І. Проектування автоматизованих економічних інформаційних систем. — К.: ІЗМН, 1996. — 312 с. 5. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239с.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (60)