Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Цивільне право»

Система юридичних фактів у цивільному праві

Карточка работы:1264Ф
Цена:
Тема: Система юридичних фактів у цивільному праві
Предмет:Цивільне право
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Право
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание: Зміст Вступ 3 1.Юридичні факти в загальній теорії права: поняття, ознаки, функції, класифікація. 4 2. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. 6 3. Класифікація юридичних фактів у цивільному праві. 9 Висновки 16 Список використаної літератури 17
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Підставами виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин є юридичні факти. Цивільне законодавство не містить загального легального визначення юридичних фактів, хоча широко і досить детально перераховує події, дії, стани та ін., що виступають в якості юридичних фактів. У літературі загальновизнаним є визначення юридичних фактів як конкретних життєвих обставин, які відповідно до норм права спричиняють настання певних юридичних наслідків - виникнення, зміну і припинення цивільних правовідносин. Однак юридичні факти не тільки впливають на динаміку цивільних правовідносин, вони спричиняють правові наслідки, пов'язані з визначенням статусу суб'єкта цивільного права. Не всі життєві обставини є юридичними фактами, а лише такі, з якими закон та інші правові акти пов'язують настання юридичних наслідків. Саме норма права визначає ті обставини, при настанні яких відбуваються виникнення, припинення або зміна цивільних правовідносин. Отже, метою даної роботи є дослідження інституту юридичних фактів у цивільному праві. Для досягнення зазначеної мети необхідна постановка наступних завдань, зокрема: — визначити поняття, сутність та юридичне значення юридичних фактів; — дослідити класифікацію юридичних фактів; — визначити види юридичних фактів як підстав виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.  
Объём работы:
14
Выводы: Висновки Механізм дії цивільного права, як і права взагалі, полягає в наділенні учасників майнового обороту певними правами і обов'язками та надання їм правових засобів для здійснення і захисту належних їм прав. Однак наявність норм цивільного законодавства ще не створює прав та обов'язків учасників майнового обороту. Для цього необхідно настання певних визнаних правом життєвих обставин, які в літературі прийнято іменувати юридичними фактами. У поєднанні з нормою права вони породжують правові наслідки: виникнення, зміну або припинення прав і обов'язків. У цивільному праві юридичні факти численні і різноманітні; в загальній формі їх коло визначено в ст. 4 ЦК України, де названо п'ять груп юридичних фактів. Цей перелік не є вичерпним: як сказано у цій же статті ЦК, цивільні права та обов'язки можуть виникати внаслідок інших дій громадян і юридичних осіб, які в силу загальних принципів і змісту цивільного законодавства породжують права і обов'язки. Правильна оцінка юридичних фактів і їх правових наслідків важлива для визначення прав та обов'язків сторін у цивільних правовідносинах. Юридичні факти в цивільному праві прийнято ділити на дві великі групи: дії та події. Перші залежать від поведінки (дій) суб'єктів цивільного права та органів держави. Другі - це різного роду обставини, що настають незалежно від дії людей і в силу норм законодавства породжують права та обов'язки суб'єктів цивільного права.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV //Відомості Верховної Ради .- 2003. - №№ 40-44. - ст.356. 2. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладівЗа ред.М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. - Харків: Право, 2002. - 432 с. 3. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с. 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2004. — 656 с. 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К: Юрінком Інтер, 2002. Кн. 1. – 720 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (440)