Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Планування особистої роботи менеджера

Карточка работы:38522ф
Цена:
Тема: Планування особистої роботи менеджера
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медичний та фармацефтичний менеджмент
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1.Роль менеджменту для успішного бізнесу 4 2.Модель сучасного менеджера 7 3.Роль секретаря в плануванні особистої роботи менеджера 9 Висновки 20 Список літератури 21
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Українське суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку, у житті окремої людини - перетворення її з “гвинтика” у самостійний суб’єкт господарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, економіці, всього нашого життєвого устрою складні тому, що вони потребують зміни нас самих. Одне з вузьких місць здійснення структурної перебудови економіки в Україні - проблема управлінських кадрів. За деякими оцінками, “критична маса” керівників, фахівців з економіки й управління, спроможних перетворити образ наших підприємств і організацій відносно до нових вимог, повинна складати не менше ніж 20% від їх загальної кількості в народному господарстві України. А це не менше ніж мільйон чоловік. Сформувати такий корпус управлінців нового типу - завдання винятково складне. Саме життя, практика ринкової економіки, підприємництва буде сприяти його вирішенню, розташувавши тих, хто сьогодні біля керма підприємств, і тих, хто входить у цю нову для себе роль, у ситуацію соціального добору, який відбувається природно. Але багато чого, звичайно, залежить і від цілеспрямованої діяльності по підготовці та перепідготовці кадрів, по вивченню і поширенню передового досвіду управління, по запровадженню досягнень управлінської науки на практиці. Один з очевидних шляхів пристосування до ринку полягає в освоєнні досвіду країн, які живуть в його умовах уже не одну сотню років. Дуже цінним аспектом цього досвіду в ХХ сторіччі є сфера діяльності та царина знань, яке охоплює ємне поняття “менеджмент”, що вже стало інтернаціональним. У спрощеному розумінні, менеджмент - це здатність домагатися поставлених цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.
Объём работы:
19
Выводы:Менеджер - це керівник або керуючий, що займає постійну посаду і наділений повноваженнями в області прийняття рішень по конкретних видах діяльності фірми, що функціонує в ринкових умовах. Передбачається, що прийняті менеджером рішення є обґрунтованими і виробляються на базі використання новітніх методів управління: різноманітних розрахунків за допомогою комп'ютерної техніки. Планування роботи менеджера – це визначення основних завдань із вказанням строку їх виконання. Важливе місце у плануванні особистої праці менеджера належить секретарю.
Вариант:нет
Литература:1. Бавыкин В. Новый менеджмент.-М.: Экономика, 1999.-368с. 2. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2000 – 344 с. 3. Веснин В.Р. Менеджмент для всех . - М.: Знание, 1999. - 173 с. 4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент– М.: Гардарика, 1998.-358 с. 5. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. -М. «Дело»», 2000. - 320с. 6. Гpоув, Эндpю С. Высокоэффективный менеджмент Пеp. с англ. Меpкуpьев А. И.. — М.: Филинъ, 1999. — 278 с. 7. Галькович Р. С., Hабоков В. И. Основы менеджмента. — М.: ИHФРА-М, 1998. — 187 с. 8. Демб, Ада, Hойбауеp, Ф.-Фpідpіх. Коpпоpативне упpавління: Віч-на-віч з паpадоксами Пеp. з англ. Г. Hекpасової та ін.. - К.: Основи, 2001.- 302 с. 9. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. -М.: Экономика,1999.-335с. 10. Кpедісов А. І. и др. Менеджмент для кеpівників- К.: Знання, 1999.- 552 с. 11. Муpашко H.И.Упpавление пеpсоналом оpганизации.-К.: Компас,1999.-329с. 12. Муэpс, Роджеp. Эффективное упpавление: Пpакт. pуководство. — М.: Финпpесс, 1998. — 127с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)