Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»Аналітико-синтетична переробка інформації»

Міжнародна патентна класифікація: історія, структура, застосування.

Карточка работы:1265Ф
Цена:
Тема: Міжнародна патентна класифікація: історія, структура, застосування.
Предмет:Аналітико-синтетична переробка інформації
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Документоведение
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание: Зміст Список скорочень 3 Вступ 4 Розділ І. Патентна документація та класифікація винаходів 6 1.1 Загальна характеристика патентної документації 6 1.2. Призначення класифікації винаходів 7 Розділ ІІ. Міжнародна патентна класифікація 10 2.1. Історія, розвиток і значення МПК 10 2.2. Структура і застосування Міжнародної патентної класифікації 14 2.3. Створення, публікація і поширення базового рівня МПК-8 українською мовою в Україні 22 Висновки 32 Список літератури 34
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Вступ Людина впевнена в тому, що вона видумала дещо, ніде досі не бачене. Докладно описавши свою ідею, і зробивши ретельні креслення, вона надсилає заявку до патентного відомства. Спливають місяці томливого чекання. Одного дня листоноша приносить великий цупкий конверт. Нарешті! Руки не слухаються, пальці тремтять, конверт абияк розкрито. І що-ж? У пакеті всього-на-всього безпристрасний опис подібного ж винаходу, запатентованого десь у Франції чи Німеччині. Як же уникнути цих маленьких і великих трагедій? Як уберегти себе від безглуздої витрачання сил, від винаходу вже винайденого? Найтрадиційніший спосіб - відвідати найближчу патентно-технічну бібліотеку, наявну в будь-якому обласному центрі. Можна замовити патентний пошук в організації, що на цьому спеціалізується. Можна також здійснити самостійний патентний пошук через Інтернет. Найстаріший випадок захисту винаходів було описано у грецького історика Філарка. У грецькій колонії Сибаріус існував звичай: коли кухар, який виготовив популярну нову страву, одержував виключне право на його виготовлення протягом року. Перший патент на винахід було видано 1449 року в Англії, коли Генріх VI даровал Джонові Уитнаму переважне право на виробництво фарбованого скла. Через два століття в Англії було засновано перше у світі патентне відомство. Невдовзі після цього, 1623 року було прийнято "Статут про монополії", що вважають першим патентним законом у світовій практиці. В Російській імперії перший закон про видачу привілеїв на винахід було опубліковано 17 червня 1812 року. Але ще задовго до цього траплялися випадки, коли права винахідника охоронялися спеціальними урядовими указами. Так, 1752 року було видано привілеї М.В.Ломоносову "на делание разноцветного стекла, бисера и стекляруса, дабы он, Ломоносов, якобы первый в России тех вещей секрета сыскатель, за понесенный им труд удовольствие иметь мог". Один за одним приймалися закони і в інших країнах. 1993 р. дійшла, нарешті, черга й до України. Було прийнято закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Незабаром було видано й перший український патент. Його одержав Сергій Ященко за винахід "Антифрикційний матеріал для тертьових поверхонь". Актуальність теми – Міжнародна патентна класифікація (МПК) сьогодні -- найбільш універсальний, найбільш ефективний інструмент для пошуку патентної інформації в міжнародних патентних колекціях патентних документів. Для відомств промислової власності ця ієрархічна пошукова система є незамінним інструментом при проведенні пошуку на встановлення новизни або визначення рівня техніки в конкретної технічної області. МПК – єдиний універсальний засіб пошуку для всіх відомств промислової власності. Міжнародна патентна класифікація застосовується більш ніж 100 країнами світу і 5-у міжнародними організаціями. Мета курсової роботи – розглянути структуру та призначення Міжнародної патентної класифікації. Досягнення такої мети можливе на основі вирішення наступних завдань: - охарактеризувати призначення патентної документації - визначити класифікації винаходів - дослідити історію та розвиток МПК - проаналізувати діяльність МПК - визначити структура МПК Об’єктом дослідження є Міжнародна патентна класифікація. Предметом дослідження виступає історія та сучасний стан МПК, її структура та призначення
Объём работы:
31
Выводы: Висновки Відомо, що без умілого використання інформації, що є продуктом творчих сил людства, немислимий науково-технічний прогрес, тому інформаційна сфера діяльності людини, що охоплює публікацію книг, статей, математичних програм, наукових звітів і інших документів, давно стала визначальним фактором розвитку економіки, техніки, науки. Ступінь забезпеченості інформацією керівників, вчених і фахівців є одним з основних факторів росту продуктивності праці. Для нашого часу характерні рекордні темпи росту інформаційних потоків, справитися з який традиційними способами сутужніше й сутужніше. Досить сказати, що кількість публікацій у світі подвоюється кожних 10-15 років, число телефонних каналів у світі подвоюється за період приблизно 11 років, за такий же період кількість автоматизованих баз даних виросте на порядок. Всесвітній книжковий фонд складає вже 1,5 млрд. назв, фонд патентних документів - 35 млн., і він щорічно збільшується на 1 млн. документів. За даними ЮНЕСКО більш половини зайнятого населення найбільш розвитих країн бере безпосередню участь у процесах виробництва і поширення інформації, а в ряді країн - до половини національного продукту зв'язано з інформаційною діяльністю суспільства. “Інформатизація” суспільства стає однієї з визначальних сторін сучасного життя. Інформація перетворилася в найважливіший ресурс суспільства і стала невід'ємним фактором виробничої діяльності на всіх рівнях. Обробка величезних масивів патентної документації неможлива без використання Міжнародної патентної класифікації (МПК), яка використовується на основі багатобічного міжнародного договору Пошук без використання МПК практично неможливий, оскільки в світі, після статистика ВОЇС, публікується приблизно мільйон патентних документів. Національні патентні класифікації, які використовувалися деякими країнами, поступово втрачають своє значення. Разом з МПК з'явилася нова патентна класифікація, яка використовується Європейським патентним відомством для класифікації патентних документів цього відомства разом з МПК. Для промислових зразків існує Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ). Товарні знаки класифікуються за допомогою міжнародної класифікації товарних знаків (МКТУ).
Вариант:нет
Литература: Список літератури 1. Белецкий М. О правах на результаты интеллектуального труда // Интеллектуальная собственность : Промышленная собственность. -2005. - 6. - С. 20 - 27 2. Бовин А. А., Чередникова Л. Е. Интеллектуальная собственность: экономический аспект: Учеб. пособие. М.; Новосибирск, 2001. 3. В.В. Андрюшин Изобретательское и патентное право. — Минск: Беларусь, 2005г., с.30. 4. Варфоломеева Ю. А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития. -М. :Ось-89,2006. С.72 5. Гаврилов Э. П. “Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар”: монография / Э.П. Гаврилов. - М. : Юрид.лит., 2008. - 175 с. - Библиогр.:с.133-134 6. Дахно И.И. Патентоведение.- Х.: Инфоpм.-пpав. центp "Ксилон", 2007.- 313 с. 7. Договор ВОИС по авторскому праву (WCT) (Женева, 20 декабря 1996 г.) 8. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1998 года) 9. Интеллектуальная собственность./под ред. Н.М.Коршунова.- М.: Норма, 2008.- С.69-70 10. Кныш Ю.А. Объекты интеллектуальной собственности.// Юрист. - 2003. - 3. С.71 11. Комментарий к Евразийскому патентному законодательству / Под ред. В.И Блинников. - М., 2002. С. 84 12. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.)(изменена 2 октября 1979 г.) 13. Кулешов С.Г. Документальні джеpела наукової інфоpмації: Поняття, типологія, істоpія, типол. схем./ Укp. акад. інфоpматики.- К., 2005.- 190 с. 14. Лабзин М. Промышленная собственность :Проблемы правового регулирования.Часть I // Корпоративный юрист. -2006. - 7. - С. 11 - 14 15. Международная патентная классификация (седьмая редакция): Общие сведения. – М.: ИНИЦ Роспатента. 2000. – 34 с. 16. Международные конвенции об авторском праве. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Комментарий К. Мазуйе. М.: Прогресс, 1982. С. 60. 17. Методические рекомендации по проведению патентных исследований. — М.: ВНИИПИ, 1984, с. 65-96. 18. Патентная система и система охpаны автоpских пpав для ученых и научных оpганизаций: пpактические вопpосы: Матеpиалы Междунаp. семинаpа (Киев, 16 - 17 мая 1996 г.)/ HАH Укpаины.- Б.в.д.- 60 с. 19. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение М.: ИНИЦ, 2003. – 126 с. 20. Прахов Б. Г., Зеикин Н. М. И70 Изобретательство и патентоведение.— 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Тэхника, 2005.— 256 с 21. Сергеев Б. Особенности современного отечественного патентования: Взгляд изобретателя // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. -2008. - 6. С. 16 - 22 22. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности.- М.: проспект, 2008.- С.21-22 23. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Hавч. посібник для студентів ін-тів культу- pи.- К.: Кн. палата Укpаїни, 2000.- 77 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (22)