Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Міжнародне право»

Контрольна з міжнародного публічного права за 2 курс НАУ

Карточка работы:3864ф
Цена:
Тема: Контрольна з міжнародного публічного права за 2 курс НАУ
Предмет:Міжнародне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Юрист
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 2 1. Двосторонні відносини України з Білорусією 3 2. Рішення по справі визначення республіки Бангладеш. 7 Література 12
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Не доречно розпочинати виконання роботи по дисципліні Міжнародне публічне право, без згадування та розкриття поняття "міжнародне право ". Отже, міжнародне право — система правових норм, які регулюють публічні взаємовідносини між державами (міжнародне публічне право), або приватні правові відносини між громадянами різних країн та їх об'єднань (міжнародне приватне право). Міжнародне право розглядає всі держави світу рівними, незалежно від кількості населення, розвитку, багатства й могутності. Воно спрямоване на дотри¬мання стабільності у міжнародному житті й на заохочення тор¬гових та багатьох інших контактів між державами. Міжнародне право ґрунтується на міжнародних угодах, його норми у разі несумісності із нормами національного права, тобто внутрішнього права дер¬жави, мають перевагу. У міжнародному публічному праві головне місце посідають: ? політичні взаємовідносини, ? питання забезпечення миру та між¬народної безпеки, ? питання забезпечення суверенітету держав, ? невтручання у внутрішні справи держав. Як і кожна галузь права міжнародне приватне право має свій предмет регулювання. Ним є відносини цивільно-правового характеру, що виникають у міжнародному житті і пов'язані з розширенням міжнародного тор¬гово-економічного, науково-технічного і культурного співробіт¬ництва. З поглибленням господарських міжнародних зв'яз¬ків, спілкування та співробітництва організацій і фірм різних кра¬їн світу, окремих громадян зростає значення норм міжнародного приватного права. Міжнародне публічне право і міжнародне приватне право- це дуже тісно пов’язані одне з одним галузі, оскільки норми цих двох галузей права служать меті оформлення мирного міжнародного співробітництва в різ¬них галузях.
Объём работы:
11
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Анцелевич Г., Покрещук О. Міжнарoдне публічне право. Підручник К.: Алерта 2005р., ст.68. Дмитрієв А.І ,Муравйов В.І .Навчальний пoсібник “Міжнародне публічне право” - К.: Юрінком Інтер. 2000р., ст. 49. Чубарева В.Л., Мацько С. “Україна в міжнародно-правових відносинах”. 1997 р., ст.11-84. Салабай В.Ф., Титаренко Я.А. та ін. "Пoлітична історія: ХХ століття": Навчальний посібник – К.: ІСДО, 1995р.. ст. 59-64. Білoусов М.М., Манжола В.А., Гайдуков Л.Ф. "Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-70-ті роки)":Підручник – К.: Либідь, 1999р. ст.24,25,33,49.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (205)