Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Організація діяльності персоналу.

Карточка работы:1848Б
Цена:
Тема: Організація діяльності персоналу.
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: Зміст Вступ 3 1. Особливості організації персоналу в сучасних умовах 4 2. Економічні параметри управління персоналом підприємства 9 3. Особливості та недоліки традиційних методів управління персоналом 15 Висновок 20 Список використаної літератури 21
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ В сучасних умовах ринкової економіки серед різноманітності проблем, зв’язаних із забезпеченням нормального та ефективного розвитку підприємств та організацій, однією із головних є проблема управління персоналом. В найближчому майбутньому найкращого розвитку досягнуть ті підприємства, які роблять головну ставку на людські ресурси та управління ними. Розвиток ринкових відносин в Україні пред'являє нові вимоги до функціонування підприємства та управління його ресурсами. Першочергово в управлінні підприємством виступає менеджмент як система управління підприємством. Вона включає такі основні складові, як визначення стратегії та цілей підприємства, розроблення напрямів їх здійснення, контроль за результатами, а також менеджмент персоналу. Треба зазначити, що ці аспекти взаємопов'язані між собою і їх не варто протиставляти один одному. Зараз весь світ працює над проблемою удосконалення системи управління персоналом на підприємствах різних форм власності. Управління персоналом (менеджмент персоналу) — це діяльність організації, спрямована на ефективне використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як організації, так і індивідуальних (особистих). Персонал підприємства є ключовим фактором розвитку, тому коли підприємство проявляє турботу про своїх працівників, ці результати обов'язково позначаються на його діяльності. Ось чому персоналом треба управляти на основі найважливіших аспектів теорії і практики менеджменту. Основними завданнями кожного підприємства, незалежно від форми власності, типу підпорядкування, розміру тощо, повинно бути забезпечення ефективної системи управління персоналом Проблемі управління персоналом присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, що належать до різних наукових шкіл, як Г.В. Щокін, А.В. Шегда, В.Д. Нємцов, Л.Е. Довгань, І.С. Завадський, А.М. Колот, М.Д. Виноградський, О.М. Шканова та ін.
Объём работы:
18
Выводы:Висновок Успіх управління персоналом визначається двома основними чинниками: здатністю підприємства чітко визначити, яка поведінка працівників потрібна для досягнення його стратегії, і можливістю застосовувати ефективні управлінські важелі для спрямування працівників на бажану поведінку. Обидва завдання однаково важливі й складні, особливо в умовах ринкової трансформації економіки. Найважливішими особливостями сучасного процесу вдосконалення управління персоналом є: • розширення повноважень виконавців на місцях і зміна форми контролю; • спільне прийняття господарських рішень і створення атмосфери довіри на підприємстві; • розвиток механізмів планування кар'єри для ключових працівників; • комплексне бачення проблем і цілісний підхід до людських ресурсів у взаємозв'язку зі стратегічними установками підприємства; • створення корпоративної культури інноваційного типу. Отже, управління персоналом ефективне настільки, наскільки успішно співробітники організації використовують свій потенціал для реалізації поставлених перед нею цілей і наскільки ці цілі є досягнутими. Таким чином для того, щоб створити дієву систему менеджменту на підприємстві, розробити власну організаційну філософію управління персоналом, кожному підприємству необхідно виходити із власного досвіду роботи зі своїми працівниками, а крім того запозичати практику провідних вітчизняних та світових компаній.  
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом. Навч. пос. для ВНЗ.– К.:ЦУЛ.- 2006.- 500 с. 2. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посібник. – К., "Кондор". – 2005. – 308 с. 3. Нортон Д.С., Каплан Р.С. Организация, ориентированная на стратегию/ Пер. с англ.: Олімп – Бізнес, 2004. – 392 с. 4. Малиш О. Моделювання поведінки підприємства щодо вдосконалення персоналу//Економіст – 2003, № 11. – С. 28-31. 5. Макаров Д. Balanced Scorecard своими руками// Бизнес, № 16. – 18.04.2005 – С. 74-78. 6. Искусство управления людьми /Ф.Хансейкер, Э.Алессандра. Пер.с англ. 7. Щекин Г.В. «Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента».- Киев. –1999.- 248 с. 8. Щур О. Сучасний погляд на персонал // Практика управління. - 2008.- № 6.- с.35-40
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)