Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Контрольна робота з статистики, 3 курс, КНЕУ

Карточка работы:1855Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з статистики, 3 курс, КНЕУ
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Кредитно-економічна
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1. Умова: За даними вибіркового обстеження діяльності торгівельних закладів міста отримано дані про річний рівень прибутковості їх діяльності: № закладу Прибутковість, % № закладу Прибутковість, % № закладу Прибутковість, % № закладу Прибутковість, % № закладу Прибутковість, % 1 45,6 9 28,6 17 29,1 25 37,8 33 28,9 2 54,1 10 42,1 18 34,2 26 28,9 34 35,4 3 26,8 11 26,4 19 35,6 27 24,0 35 31,8 4 53,0 12 33,1 20 42,3 28 36,7 36 56,2 5 36,8 13 32,0 21 49,5 29 49,8 37 45,3 6 46,5 14 25,9 22 51,4 30 49,9 38 35,0 7 37,8 15 38,1 23 60,0 31 51,4 39 30,0 8 41,2 16 56,1 24 38,4 32 38,7 40 33,0 1. Згрупуйте підприємства, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Проаналізуйте структуру підприємств щодо ефективності їх діяльності. Результати подайте в табличній формі. 2. За даними утвореного групування визначте характеристики центра розподілу: середню, моду, медіану. Зробіть висновки. 3. Визначте абсолютні та відносні показники варіації: середньолінійне та середньоквадратичне відхилення, лінійний та квадратичний коефіцієнт варіації. Зробіть висновки про однорідність сукупності. 4. Оцініть форму розподілу, обчисливши коефіцієнт асиметрії. Завдання 2. Умова: Динаміка урожайності соняшника представлена даними: На кінець року 2002 2003 2004 2005 ц/га 14,6 13,5 14,1 10,5 1. Обчисліть характеристики ряду динаміки за базисною схемою. Результати подайте у вигляді таблиці. 2. Визначте середньорічний рівень врожайності, середньорічні абсолютні та відносні прирости. Зробіть висновки. Завдання 3. Умова: За даними звітів агрогосподарств району виявлено залежність між якістю ґрунту та урожайністю соняшника: Якість ґрунту, бали Площа посівів, га Урожайність, ц/га до 60 19 9,7 60 – 70 42 10,2 70 – 80 24 11,5 80 і більше 15 15,2 В цілому 100 11,2 Загальна дисперсія становить 4,0. 1. Використовуючи кореляційне відношення оцініть щільність зв’язку між зазначеними ознаками. 2. Зробіть висновки з ймовірністю 0,95.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Зміст Завдання 1. 3 Завдання 2. 12 Завдання 3. 15 Список використаної літератури 17
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:
Вариант:4
Литература:Список використаної літератури 1. Курс лекцій з дисципліни «Статистика». Частина 1. Теорія статистики: В.П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Шост та ін.; За ред. Є.І. Ткача – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 224 с. 2. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін.; За заг. ред. А. М. Єріної, Р. М. Моторина. — К.: КНЕУ, 2002. — 448 с. 3. Теорія статистики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Захожай В. Б., Федорченко В. С. – К.: МАУП, 2006 – 736 с. 4. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 239 с. 5. Ясинский В.Л. Статистика. Учебное пособие.- Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2006. – 224 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)