Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Теорія ймовірностей»

Задачі з теорії ймовірності

Карточка работы:60043б
Цена:
Тема: Задачі з теорії ймовірності
Предмет:Теорія ймовірностей
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер по туризму
Тип:Задача
Задание:1. Кидають незалежно 2 гральні кубики. Знайти ймовірність того, що добуток очок кратний 4. 2. У першій урні міститься 9 білих та 7 чорних кульок, у другій – 8 білих та 5 чорних кульок. Із першої урни виймають навмання дві кульки та перекладають їх у другу. Після цього із другої урни виймають навмання одну кульку. Знайти ймовірність, що вона буде білою. 3. Схожість насіння дорівнює 0,8. 1) знайти ймовірність того, що кількість насіння, яке проросло, дорівнює 4, якщо було посаджено 10 насинин. 2) знайти ймовірність того, що кількість насинин, які проросли, дорівнює 680, якщо було посаджено 800 насинин. 4. Задано ряд розподілу дискретної випадкової величини. Визначити її , основні числові характеристики: математичне сподівання, дисперсію, серенє квадратичне відхилення з точністю 0,01. -5 -3 0 2 4 Р 0,20 0,25 0,30 0,15 0,10 5. Випадкова величина має нормальний закон розподілу з параметрами а=6 (математичне сподівання) та в=2 (середнє квадратичне відхилення). Знайти: 1) ймовірність влучення випадкової величини до інтервалу є; 2) ймовірність того, що модуль відхилення випадкової величини є від свого математичного сподівання не перевищує 0,5 6. Дано щільність розподілу f(x) неперервної випадкової величини , яка приймає значення на проміжку з ймовірністю 1. 1) знайти значення параметра а функцію розподілу F(x), побудувати графіки функцій f(x), F(x). 2) Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення випадкової величини є. 3) Знайти ймовірність того, що значення випадкової величини належать є проміжку a;b. f(x) = a*(x+6)/60, c=-3, d=1 a=-2, b=3 7. Нехай є - обсяг реалізації туристичних послуг в Україні. У таблиці наведено дані про обсяг реалізації туристичних послуг у 100 регіонах України (у млн. грн.). Провести статистичну обробку цих даних: 1) побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки, використовуючи 10 інтервалів; 2) побудувати гістограму відносних частот; 3) знайти емпіричну функцію розподілу випадкової величини є та побудувати її графік; 4) знайти вибіркові значення точкових оцінок для математичног осподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення випадкової величини . 0 13 27 29 19 11 20 6 21 12 12 3 28 18 10 8 5 9 10 19 14 1 6 16 7 4 26 12 11 21 20 15 2 3 30 25 22 13 14 15 16 4 23 24 9 12 8 7 13 20 21 5 6 23 11 15 14 14 19 16 21 22 11 10 10 26 18 18 17 13 20 12 7 24 19 16 17 15 17 16 13 22 15 9 23 16 17 24 15 25 17 14 8 15 25 16 18 11 18 17
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (132)