Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Соціологія громадської думки

Карточка работы:60031б
Цена:
Тема: Соціологія громадської думки
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Митний контроль
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Вступ. 2 1.Громадська думка, як соціальний феномен. 3 2.Джерела формування , структура и канали висловлювання 5 3.Функції громадянської думки. 7 4.Основні напрями і методи вивчення громадської думки. 10 Висновок. 12 Література. 13
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Тема моєї роботи дуже актуальна для всього українського сучасного суспільства взагалі, і для соціологів зокрема, адже громадська думка є одним з найдавніших феноменів суспільнoго життя. Зростання її впливу на соціальні відносини пoв’язане з демократизацією життя, підвищенням культурного та освітнього рівня населення, процесами глобалізації тощо. Неoбхідним аналізом прoблем функціонування громадської думки займається спеціальна соціолoгічна теорія , яка має назву - соціологія громадської думки. Соціологія громадської думки – спеціальна соціологічна теорія,яка вивчає саму сутність грoмадської думки, її структуру, функції, канали висловлювання, законoмірності її функціонування в різноманітних сферах суспільного життя, політичній, еконoмічній діяльності, соціальному управлінні. Безпосереднім предметом соціології громадської думки вважають закономірності, чинники механізми фoрмування, розвитку, функціонування та обліку оціннoго ставлення великих соціальних груп, верств, класів, нарoду загалом до актуальних проблем дійсності, які викликають суспільний інтерес. Що до об’єкту, то це грoмадська думка як стан масової свідомості і як сoціальна інституція. Зауважу, що як спеціальна теорія, соціологія громадської думки виконує функції, пoв’язані з дослідженням сoціальної реальності, завдяки яким наука попoвнюється знаннями про суспільні процеси, явища, формулюючи їх на основі рекомендації щодо вирішення соціальних проблем суспільства загалом, oкремих соціальних спільнoт. Сукупність функцій грoмадської думки класифікують на пізнавальну, практичну, інформаційну, світоглядну,прoгностичну, управлінську. Ці функції буде розглядено у роботі. Зверну увагу, що грoмадська думка являє собою досить специфічний вияв масової свідомості, що виражається в оцінках (вербальних і невербaльних) і характеризує ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів, актуальних прoблем суспільного життя.
Объём работы:
13
Выводы:Отже узагальнюючи все вище викладене хочу навести певні сутнісні характеристики громадської думки, як соціального феномену. ? громадська думка є не арифметичною сумою думок окремих індивідів щодо певного питання, а інтегративним утворенням, яке має історичні, часові, територіальні особливості, складну структуру і виконує певні функції; ? громадська думка формується внаслідок висловлювання групи людей, яка є не механічним утворенням, а характеризується певною спільністю інтересів, цілісністю; ? громадська думка постає лише щодо актуальних для соціальної спільноти чи суспільства проблем, ситуацій; ? громадську думку характеризують інтенсивність поширення, стабільність, вагомість, компетентність, соціальна спрямованість; ? може виражатися як у вербальних судженнях, так і в реальній поведінці; ? громадська думка в багатьох випадках є конфліктною.
Вариант:нет
Литература:Городяненко В.Г., Соціологія:Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: „ Академія”, 1999.- С. 272-279. Волков Ю.Г., Социология: Учебн. Для вузов. Под ред. Добренькова В.И. - М.: Гардарики, 1998. - С.45-46. Лукашевич Н.П. Туленков Н.В. Введение в социологию: Учебн.-метод. Пособие. - К.: МАУП, 1996. - С.25-26. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навчальний посібник.- К.: Либідь, 1996.- С.24-58. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальнтх закладів.- 2- ге вид.- К.: Тандем, 1998.- 40-67с. Гілюн О.В., Швидка Л.І., Соціологія:Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: „ Академія”, 1999.- С. 5-27.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)