Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна робота з Економіки підприємства, 4 курс, НАУ

Карточка работы:1937Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з Економіки підприємства, 4 курс, НАУ
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание: 1. Основні фонди цивільної авіації Зміст завдання 1 1. Визначити структуру основних виробничих фондів підприємства на початок року. 2. Розрахувати суму зносу основних виробничих фондів за період їх експлуатації за групами та в цілому по підприємству. 3. Визначити відновну вартість основних фондів підприємства з урахуванням зносу (відновну залишкову вартість) з метою оцінки вартості об'єкта приватизації. 4. Розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства – фондовіддачу та фондомісткість. Вихідні дані: 1. Первинна вартість основних виробничих фондів підприємства на початок поточного року за групами фондів наведена в дод. 1. 2. Дати вводу в експлуатацію та зарахування на баланс підприємства основних виробничих фондів взяти з дод. 2. 3. Норми амортизації основних виробничих фондів на повне відновлення наведені в дод. 3. 2 Обігові кошти та матеріально-технічне забезпечення підприємств цивільної авіації Зміст завдання 2 1. Визначити річну потребу та норматив авіаційних пально-мастильних матеріалів (ПММ) по авіаційному підприємству за умови, що парк повітряних суден (ПС) налічує 10 одиниць. 2. Розрахувати показники використання обігових коштів: коефіцієнт обіговості, період обороту, коефіцієнт закріплення. 3. Визначити розмір вивільнення (-) або додаткового залучення (+) обігових коштів за умови: а) скорочення у звітному році тривалості обігу на 10% і незмінності решти показників; б) підвищення у звітному році коефіцієнта закріплення на 5 % при незмінній сумі доходів. Вихідні дані: Техніко-економічні показники по літако-вертолітному парку (ЛВП) та експлуатаційному підприємству цивільної авіації (ЕПЦА), необхідні для виконання лабораторної роботи, наведені у дод. 6.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Зміст 1. Основні фонди цивільної авіації 3 2 Обігові кошти та матеріально-технічне забезпечення підприємств цивільної авіації 10 Список використаної літератури 16  
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
13
Выводы:
Вариант:0
Литература:Список використаної літератури 1. Ареф'єва О. В., Сахаєв В. Г., Ареф'єв О. В., Махсма М. Б., Попрозман О. І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2005. – 238 с. 2. Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ВД "Інжек", 2007. – 320 с. 3. Бондар Н. М., Воротін В. Є., Гаєвський О. А. Економіка підприємства: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом / А.В. Калина (ред.). – К.: МАУП, 2006. – 352 с. 4. Економіка підприємства: Посібник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с. 5. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Знання, 2008. – 679 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (784)