Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Задачі з статистики, 4 курс

Карточка работы:1951Б
Цена:
Тема: Задачі з статистики, 4 курс
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Задача
Задание:Задача 1. Маємо таки дані про виробництво продукції підприємством: Марка виробу Базовий рік Звітний рік Кількість виробів (тис.шт) Ціна за одиницю (тис.грн.) Кількість виробів. (тис.шт.) Ціна за одиницю (тис.грн.) СТ –5 ПК –8 РМ – 1 80 120 40 70 25 100 90 100 38 75 25 120 Визначити індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції і цін, загальні індекси фізичного обсягу, цін та приріст продукції внаслідок зміни цін. Задача 2. На основі наведених нище даних про розподіл населення України за рівнем середньодушових сукупних витрат охарактеризувати ступінь диференціації витрат населення за допомогою децильного коефіцієнта. Середньодушові сукупні витрати у місяць, грн.. Населення, у % до підсумку до 60,0 1,4 60,1 – 90,0 6,4 90,1 – 120,0 11,0 120,1 – 150,0 13,9 150,1 – 180,0 13,9 180,1 – 210,0 11,5 210,1 – 240,0 9,2 240,1 – 270,0 7,7 270,1 – 300,0 5,9 300,1 – 360,0 7,8 понад 360,0 11,3 Задача 3. Маємо дані страхових організацій про добровільне майнове страхування суб’єктів господарювання: Показник Базовий період Звітний період Число укладених угод 225 250 Сума застрахованого майна, тис.грн. 87750 100000 Надійшло страхових внесків, тис.грн. 810 950 Страхові виплати, тис.грн. 153 174 Число постраждалих об’єктів 27 30 Визначити для кожного періоду: 1) середні розміри страхової суми, страхового внеску, суми страхових виплат; 2) коефіцієнт виплат; 3) збитковість страхової суми; 4) коефіцієнт тяжкості страхових подій. Розраховані показники навести у таблиці, розрахувати показники динаміки. Задача 4. На підставі наведених далі даних обчисліть показники використання основних виробничих фондів за два періоди, а також прирости обсягу товарної продукції внаслідок зміни вартості основних фондів та рівня їх використання. Показники У базовому періоді У звітному періоді Випуск продукції, тис.грн. Фондомісткість, грн. 2000 0,67 3000 0,83 Задача 5. Середньогодинна продуктивність праці на дільниці цеху у звітному періоді відносно базисного збільшилась на 6 деталей і досягла 20 шт. Середня тривалість робочого дня відповідно збільшилась на 0,5 години й у звітному періоді становила 8 годин. Визначити, як змінилась денна продуктивність праці робітника в цілому. Задача 6. Визначити вплив окремих факторів на обсяг одержаного підприємством прибутку при реалізації одного виду продукції за наведеними даними: Показники У базовому періоді У звітному періоді Обсяг реалізації, шт. 10000 10200 Оптова ціна за одиницю, грн. 100 98 Повна собівартість всієї реалізованої продукції, тис.грн. 850 810 Задача 7. На основі наведених у таблиці даних визначте індекси динаміки фондовіддачі змінного, фіксованого складу і впливу структурних зрушень: Галузь Обсяг продукції, млн.грн. Рівень фондовіддачі у звітному періоді, грн. Індекс динаміки фондовіддачі базовий період звітний період А 150 108 1,8 0,9 Б 50 184 2,1 1,05
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ЗМІСТ Задача 1. 3 Задача 2. 6 Задача 3. 8 Задача 4. 11 Задача 5. 13 Задача 6. 15 Задача 7. 17 Список використаної літератури 19  
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
7
Выводы:
Вариант:3
Литература:Список використаної літератури 1. Курс лекцій з дисципліни «Статистика». Частина 1. Теорія статистики: В.П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Шост та ін.; За ред. Є.І. Ткача – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 224 с. 2. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін.; За заг. ред. А. М. Єріної, Р. М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2002. – 448 с. 3. Теорія статистики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Захожай В. Б., Федорченко В. С. – К.: МАУП, 2006 – 736 с. 4. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 239 с. 5. Ясинский В.Л. Статистика. Учебное пособие. – Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2006. – 224 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)