Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий аналіз»

Організатори торгівлі цінними паперами та вплив їх діяльності на фінансування суб’єктів господарювання

Карточка работы:60012б
Цена:
Тема: Організатори торгівлі цінними паперами та вплив їх діяльності на фінансування суб’єктів господарювання
Предмет:Фінансовий аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінансист
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ. 3 1. Сутність організації цінними паперами. 4 2. Досвід закордонних країн в організації торгівлі цінними паперами. 6 3. Вплив торгівлі цінними паперами на фінансування об’єктів господарювання. 10 4. Організація торгівлі цінними паперами на Україні в 2006 році. 15 Висновок. 17 Список використаних літературних джерел. 19  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Організаційно оформлений ринок цінних паперів в Україні представлений фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами. Протягом 2006 року кількість організаторів торгівлі цінними паперами збільшилась, а саме: свідоцтво про реєстрацію було надано Придніпровській фондовій біржі, статус торговельно-інформаційної системи отримав Український центр сертифікатних аукціонів. Стан справ на організаційно оформленому ринку України у 2006 році характеризувався певним скороченням обсягів торгів. Загальний обсяг торгів на організованому ринку цінних паперів у 2006 році склав 522,9 млн. грн., що в 1,5 раза менше, ніж у 2005 році. В останні десятиріччя значна частина операцій із цінними паперами, здійснюваних раніше на біржі, відбувається безпосередньо між банками, між банками і корпораціями, на позабіржовому ринку. Даний ринок відображає угоди, які укладаються і здійснюються поза біржею. Він стосується, насамперед, первинного ринку, однак позабіржові операції можуть здійснюватись і на вторинному ринку.    
Объём работы:
16
Выводы:Близько 65% від загального обсягу угод з купівлі - продажу цінних паперів на організаційно оформленому ринку, що складає 338,54 млн. грн., було укладено на ПФТС. Питома вага ПФТС у 2006 загальному обсязі торгів зросла порівняно із 2005 роком майже на 20%. Значно зменшився обсяг торгів на УМВБ - з 381,44 млн. грн. у 1997 році до 76,81 млн. грн. в 1998, що складає лише 15% від загального обсягу торгів, тоді як у 1997 році більше половини загального обсягу торгів припадало на УМВБ. Проаналізувавши фондові ринки різних зарубіжних країн, виділимо їх основні риси: 1. Для всіх країн притаманна єдина структура інституціональних учасників РЦП: комерційні банки, страхові та інвестиційні компанії, пенсійні фонди, довірчі товариства і т. д.,. але з певними відмінностями. Так, наприклад, в Японії всі банки працюють на ринку цінних паперів і вони є головними інвесторами промисловості, в той час, як у США на фондовому ринку працюють тільки інвестиційні банки, а комерційним банкам заборонено займатися операціями з цінними паперами. 2. Для всіх країн притаманний широкий розвиток фондових бірж і жорсткі правила лістингу при допуску акцій компаній до котирування на біржовому ринку. 3. Усім країнам властиве широке використання похідних цінних паперів: ф'ючерсів, опціонів тощо. Панівною формою торгівлі стають ф'ючерсні біржі. 4. В усьому світі запроваджена і продовжує розвиватись комп'ютеризація біржової та позабіржової діяльності. Відбувається процес інтеграції фондових ринків в єдиний електронно-комп'ютерний ринок. Основні риси фондового ринку України. Торгівля цінними паперами в Україні, як і в інших країнах світу, здійснюється на біржовому (Донецька фондова біржа, Київська міжнародна фондова біржа, Українська міжбанківська валютна біржа, Кримська фондова біржа, Українська фондова біржа) та позабіржовому (ПФТС, "телефонний ринок", міжбанківські операції з цінними паперами) фондових ринках, де відповідно до чинного законодавства обертаються пайові, боргові та похідні цінні папери.    
Вариант:нет
Литература: 1. Аваков А. "...Вексельное обращение - один из элементов новой системы экономики" // Деловая жизнь. - 2007. - № 6. - С. 9. 2. Азарова А.О. Розробка критерію та методики оцінування ризику при інвестуванні в цінні папери // Чернігів. технол. ін-т. Вісник. - Чернігів, 2006. - № 7: Економіка. - С. 169-182. 3. Акціонери не хочуть викидати гроші на вітер: Цінні папери і фондова біржа // Голос України. - 2006. - 24 жовт. - С. 6. 4. Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі протягом 2005 року // Деловая Украина. - 2006. - № 9 - С. 4. 5. Багиев Г.Л., и др. Маркетинговые исследования рынка ценных бумаг / Багиев Г.Л., Варжапетян А.А., Левицкий Н.В. // Маркетинг и предпринимательство: Учен. зап. фак. коммерции. - Спб., 2005. - С. 207-214. 6. Баженов С. Опыт Великобритании в укреплении национального рынка ценных бумаг // Компас. - 2001. - № 38. - С. 25-28. 7. Бакай І. Фондовий ринок України: реалії і перспективи // Нар. газета. - 2006. - № 47 (листоп.). - С. 2. 8. Банки на фондовому ринку України // Закон і бізнес. - 2005. - 12 квіт. - С. 2. 9. Барановський О. Індикатори безпеки фондового ринку // Економіка. Фінанси. Право. - 2001. - № 12. - С. 19-25. 10. Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи // Вісн. Нац. банку України. - 2006. - № 9. - С. 20-24. 11. Барановський О. Фінансова безпека фондового ринку // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - № 11. - С. 12-19. 12. Батунин М. Соотношение фондового рынка и рынка ценных бумаг // Хоз-во и право. - 2006. - № 5. - С. 109-112. 13. Белов В. Об авалировании векселей // Бизнес и банки. - 2004. - № 12. - С. 4. 14. Головко А. Украинский фондовый рынок в поисках аналогий и идей // Деловая Украина. - 2005. - № 4(янв.). - С. 3. 15. Головко А. Фондовые рынки и международные стандарты их организации: Попытка сравнительного анализа // Бизнес. - 2004. - № 1. - С. 8-9. 16. Шилов Е.Й., Зельцер Є.Р. Досвід формування портфеля інвестиційних цінних паперів // Будівництво України. - 2005. - № 4. - С. 2-5. 17. Шовкун І. Економічний механізм діяльності реєстраторів: Екон. механізм діяльності суб’єктів техн. інфраструктури ринку цінних паперів // Економіка України. - 2007. - № 1.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (111)