Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Контрольна зі статистики за 3 курс ун-т

Карточка работы:38732ф
Цена:
Тема: Контрольна зі статистики за 3 курс ун-т
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Кількісними ознаками є: а) товарооборот підприємства; б) обігові витрати підприємства; в) вартість основного капіталу підприємства. У випадку, якщо товарообіг мається на увазі, як економічний показник, що відображає сукупну вартість продажу товарів. 2. Неперервними ознаками є: а) оцінка знань студентів; б) середній бал оцінок; в) рейтинг студентів за отриманими оцінками. 3. Дискретними ознаками є: а) число країн експортерів; б) обсяг експорту товарів та послуг; в) зовнішньоторгівельне сальдо. 5. Варіаційним рядом розподілу є: а) розподіл комерційних банків за розміром уставного фонду; б) розподіл кредиторів банку за розміром заборгованості; в) розподіл банків за ліквідністю. 6.Атрибутивним рядом розподілу підприємств є: а) розподіл за формою власності; б) розподіл за питомою вагою експортної продукції; в) розподіл за регіонами. 7. У формі дискретного ряду доцільно надати розподіл працівників підприємства: а) за стажем роботи; б) за рівнем кваліфікації (тарифні розряди); в) за розміром заробітної плати. 8. У формі інтервального ряду доцільно надати розподіл малих підприємств: а) за видом діяльності; б) за розміром прибутку; в) за формою власності. 9. Вкажіть відносні величини структури: а) бюджетні видатки на охорону здоров’я становлять 25%; б) в експорті продукції підприємства 34% припадає на Італію, 12% - Франція; в) середня заробітна плата працівників у віці 15-34 роки складає 567 грн., а у віці 35-59 років 785 грн. . 10. Вкажіть відносні величини структури : а) оборотні кошти підприємства за 2004 рік зросли на 23 %; б) товарно-матеріальні цінності в обігових коштах становлять 45%; в) виробництво побутової техніки збільшилось на 34 % і склало у загальній кількості товарів – 23%. Задача 1. За даними підприємств, наведеними в таблиці, що виготовляють однорідну продукцію, визначити середню собівартість продукції в цілому по всіх підприємствах галузі за минулий та поточні роки; зробити порівняльний аналіз. Підприємства Минулий рік Поточний рік Собівартість одиниці продукції Кількість продукції, тис. шт.. Собівартість одиниці продукції Витрати на виробництво, тис.грн. 1 10 24 9 262 2 12 32 11 440 3 9 20 8 160 Задача 2.За даними про товарообіг торговельних підприємств, наведеними в таблиці, визначити середній відсоток виконання плану з товарообігу в цілому по торговельних підприємствах № 1-3 окремо за 1-й і за 2-й квартал. Зробити порівняльний аналіз. Торгівельні підприємства № 1-й квартал 2-й квартал Фактичний товарообіг, тис.грн. Виконання плану, % План товарообігу, тис.грн. Виконання плану, % 1 200 100 250 110 2 150 102 180 130 3 70 106 85 90 Задача 3.Закуплені м’ясокомбінатом 200 голів великої худоби за вагою розподілились так: Вага однієї голови, ц До 3,2 3,2-3,6 3,6-4,0 4,0-4,4 4,4 і більше Разом Кількість голов 10 40 85 50 15 200 Визначити середню вагу однієї закупленої рогатої худоби. Задача 4. За наведеними даними про попит на взуття для дітей молодшого шкільного віку визначте окремо для дівчаток та хлопчиків модельні розміри взуття. Задача 5. Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону за коро строковими кредитами характеризуються даними: Задача 6 Динаміка капітальних вкладень та введення в дію основних фондів у регіоні характеризується даними, млн..грн. од.: Задача 7. Динаміка прямих витрат праці на виробництво продукції рослинництва в агропідприємстві характеризується даними, наведеними в таблиці. Визначте: а) зведені індекси трудомісткості та продуктивності праці, а також фізичного обсягу виробленої продукції. б) абсолютний розмір економії (перевитрат) праці в цілому та за рахунок трудомісткості. Результати порівняйте. Сільськогосподарські культури зернові Витрати праці на 1 ц продукції за період, люд.год Валовий збір культур за період, тис.ц Минулий рік Поточний рік Минулий рік Поточний рік Зернові 0,9 0,7 14 16 Зернобобові 1,5 1,6 6 3 Задача 8. Динаміка вартості медичного страхування у регіональній турагенції характеризується даними: Туристичні центри Вартість страхового полісу, гр..од Кількість страхових полісів, тис. Минулий рік Поточний рік Минулий рік Поточний рік Країн Європи 15 25 36 48 Країн Америки 28 50 15 20 Визначте: 1. зведений індекс вартості страхового полісу; 2. зведений індекс страхової суми. Дані проаналізуйте.
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
11
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1) Астахов Н.В. Статистика: підручник.— К.: Основа, 1998, 225 2) Волков А.А. Статистичний аналіз у туризмі. – М.: Статистика, 1990, 301с. 3) Венецкий И.Г. Статистичні методи ринку туристичних послуг. – М.:Статистика, 1997, 367с. 4) Іванов А.Г.. Економічна статистика — М: NOTA BENE, 2002, 423 с. 5) Яковлєв Г.П. Соціально-економічна статистика: підручник для Вузів. — М: NOTA BENE, 2002, 423 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)