Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Економетрія»

Контрольна робота з предмету: Економетрія, КНЕУ, 4 курс

Карточка работы:1477Ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету: Економетрія, КНЕУ, 4 курс
Предмет:Економетрія
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Финансы
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1. Умова: Знайти рішення задачі лінійного програмування за допомогою симплекс-методу (у вигляді таблиць) Задача 2. Варіант №17 Умова: В таблиці приведені дані росту прибутку деякого підприємства за останні 6 років (% до базового (нульового) року). Необхідно: 1. знайти оптимальну функцію з двома параметрами для знаходження залежності приросту прибутку від номера року; 2. методом найменших квадратів знайти невідомі параметри; 3. враховуючи, що приріст прибутку на протязі кожного року рівномірно розподіляється по місяцях, знайти величину прибутку через 3,5 роки (по відношенню до базового) та зробити прогноз на кінець поточного року (шостого) та середину наступного сьомого року; 4. оцінити якість рівняння регресії та перевірити його за допомогою критеріїв Стьюдента та Фішера; 5. побудувати отримане рівняння регресії та порівняти його значення з первинними даними; 6. знайти коефіцієнт еластичності прибутку від номера року та зробити висновки. Таблиця 1. № варіанта 1 2 3 4 5 6 17 107,2 120,3 124,2 130,1 139,1 149,8
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Зміст Задача 1. 3 Задача 2. 5 Список використаної літератури 12
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
2
Выводы:
Вариант:17
Литература: Список використаної літератури 1. Кобелев Н. Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей, - М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с. 2. Назаренко О. М. Основи економетрики: Підручник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004 – 192 с. 3. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2001. – 352 с. 4. Наконечний С. І., Терещенко Т. О. Економетрія: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2001 – 192 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (103)