Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Задачі зі страхування за 4 курс НАУ

Карточка работы:39112
Цена:
Тема: Задачі зі страхування за 4 курс НАУ
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Задача
Задание:1. Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування умовна франшиза? Страхова сума дорівнює 113 млн. грн. Фактичний збиток склав 0,82 млн. грн. Договором страхування передбачена умовна франшиза 2,3 %. Визначимо яку величину складає страхова франшиза: 113*0,023 = 2,599 млн.грн.. 2. Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування умовна франшиза? Фактичний збиток склав 2,3 млн. грн. Договором страхування передбачена умовна франшиза 2,4 млн. грн. 3. Визначити величину страхового відшкодування. За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 2,3 % від суми збитку. Фактичний збиток склав 5650 тис. грн. 4. Розрахувати суму збитку підлягаючому відшкодуванню по системі пропорційного страхового забезпечення. Вартість застрахованого майна складає 20900 грн. Організація застрахувала майно на 69%. Визначимо страхову суму 20900 * 0,69 = 14421 грн. 5. Розрахувати страхове забезпечення по системі першого ризику. Вартість майна складає 22800 грн. Договір страхування був укладений на 5700 грн. Сума збитку, нанесеного пожежею була визначена в сумі 12750, грн. 6. Розрахувати розмір частини, що повертається, страхової премії при достроковому розірванні договору. Якщо задано коефіцієнт 0,47 враховуючий минулий термін дії договору на момент його розірвання і премія 30900 грн. у розрахунку на рік по первісній сумі. 7. Розрахувати розмір страхової премії по додатковому страхуванню. Первісна сума рівна 30900 грн. збільшена на 40 %. Задано коефіцієнт 0,47, що враховує термін з моменту зменшення страхової суми до моменту закінчення договору страхування. 8. Розрахувати показники страхової статистики: збитковість страхової суми (У); коефіцієнт збитковості (Ку); норму збитковості (Ну); вага ризику (Тр); вага ризику (Ту). При виконанні розрахунків використовувати наступні показники: сума виплаченого страхового відшкодування 2750; страхова сума, що приходиться на ушкоджений об'єкт 5750; страхова сума всіх об'єктів страхування 3300; число об'єктів страхування 165; число постраждалих об'єктів 145; сума зібраних страхових внесків 12750. 9. Розрахувати брутто-ставку (Вбр), якщо відомо величину нетто-ставки 11,2 коп. і питома вага навантаження 32 % у нетто-ставці. 10. Розрахувати нетто-ставку (Т), якщо відомо кількість виплат 24 за період (рік), кількість укладених договорів 240 у даному році, середня виплата на один договір 2700, середня страхова сума на один договір 30000. 11. Розрахувати брутто-ставку (Т), якщо відомо нетто-ставку 0,25 коп., навантаження на ведення справи 0,69 коп. і частка статей навантаження 66% закладаються у відсотках до нетто-ставки. 12. Використовуючи коефіцієнт Коньшина, виберіть найбільше фінансово стійку страхову операцію, якщо по страховій операції А кількість договорів страхування 1750 шт.. середня тарифна ставка 0,025 коп.. з однієї гривні страхової суми, а по страховій операції Б кількість договорів страхування 830 шт., а середня тарифна ставка 0,044 коп.. 13. Розрахуйте коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду (Кф), якщо відомо суму доходів страховика 21750 грн. за тарифний період сума коштів у запасних фондах 155000 грн. і сума витрат страховика за тарифний період 750 грн.. 14. Портфель страховика включає три групи ризиків на суми 125, 165, 205 млн. грн. Рівень власної участі страховика складає 105 тис.грн.. У перестрахування передана квота рівна 23 %. Визначити суми, що одержав перестрахувальник у кожній групі ризиків, суми, що визначають власну участь цедента в групах, а також зробити висновки про ризики в кожній групі на основі квоти переданої в перестрахування. 15. Мається два варіанти вкладення капіталу. При першому варіанті капітал робить за рік 33 оборотів, а рентабельність зробленого і реалізованого товару складає 18 %. По другому варіанті капітал робить за рік 39 оборотів, рентабельність зробленого і реалізованого товару 23 %. Обґрунтувати вибір ефективного варіанта вкладення капіталу.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
5
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бланд Д. Страхование: принципы и практика/Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1998. 2. Воблый К. Г. Основы экономики страхования. - М.: АНКИЛ, 1993. 3. Ефимов С. Л. Экономика и страхование: Энциклопедический словарь. - М:: Церих-ПЭЛ, 1996. 4. Манэс А. Основы страхового дела. — М: АНКИЛ, 1992. 5. Райхер В, К. Общественно-исторические типы страхования. — М.: ЮКИС, 1992
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (179)