Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Аналіз рентабельності та значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання трудових ресурсів

Карточка работы:59911б
Цена:
Тема: Аналіз рентабельності та значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання трудових ресурсів
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і Аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача: На підставі даних таблиці обчислити способом ланцюгових підстановок і інтегральним способом вплив на рівень рентабельності виробничих фондів промислового підприємства, зміни рентабельності реалізованої продукції, коефіцієнта фондомісткості, коефіцієнта закріплення матеріальних оборотних активів. Показник План Факт Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн. 2192 2359 Прибуток від звичайної діяльності, тис.грн. 225 282 Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн. 1230 1360 Середньорічна вартість матеріальних оборотних активів, тис.грн. 1314 1260 Прибуток на 1 грн. реалізованої продукції Коефіцієнт фондомісткості реалізованої продукції Коефіцієнт закріплення матеріальних оборотних активів Рентабельність виробничих фондів, %
ВУЗ:Міжнародний Інститут Управління (МІУ)
Содержание:Вступ 3 1.Аналіз рентабельності 4 2.Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання трудових ресурсів 12 Задача 20 Список літератури 25
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що відображають фінансовий стан підприємства. Такий показник визначає мету підприємницької діяльності. Крім керівництва фірми і колективу, він цікавить вкладників капіталу (інвесторів, кредиторів), а також державні органи, і передусім — податкову службу, фондові біржі, що здійснюють купівлю-продаж цінних паперів. Основний результат діяльності підприємства визначається за допомогою низки показників, що поділяються на абсолютні та відносні. До абсолютних показників належить прибуток підприємства, що іноді ототожнюють з поняттям "дохід", а до відносних — рентабельність підприємства.
Объём работы:
23
Выводы:
Вариант:6
Литература:1. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності.- К.: “ Нічлава”, 1999.-204 с. 2. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.- метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: КНЕУ,2000.-263 с. 3. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа.-К.: Выща школа, 1989.-255 с. 4. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Уч.пособие для ВУЗов.- Минск,2000. 5. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Навч.посібник.- К.: Вища школа, 1992. 6. Фінанси підприємств: Підручник/ За ред. Професора Поддєрьогіна А.М.- К.: КНЕУ, 1998.- 368 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)