Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Розрахунок фінансового плану витрат на придбання устаткування та інвентарю в бюджетних установах

Карточка работы:6015б
Цена:
Тема: Розрахунок фінансового плану витрат на придбання устаткування та інвентарю в бюджетних установах
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Задача
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 2 Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі „ Розрахунок фінансового плану витрат на придбання устаткування та інвентарю в бюджетній установі ” 4 1. Організаційно –економічна сутність задачі 4 2. Характеристика вихідних результатних даних та їх використання 6 3. Характеристика вхідних даних 7 4. Структура інформаційних масивів 9 5. Алгоритм розв’язання 12 6. Контрольний приклад 14
Курс:4
Реферат:
Язык:УКР
Вступление:Комп’ютеризація народного господарства України – один з основних чинників підвищення ефективності виробництва, забезпечення розвитку економіки й техніки нашої країни згідно з вимогами міжнародних стандартів. Разом з тим в цій галузі спостерігається значне відставання від передового світового досвіду. Практично всі вітчизняні технічні і технологічні засоби комп’ютеризації виявилися непридатними для використання в сучасних умовах і змінюються на відповідні зарубіжні зразки, як правило застарілих типів. Тому проблема комп’ютеризації економіки України має не кількісний характер, а якісний, тобто полягає не в збільшенні кількості апаратних чи технологічних засобів комп’ютеризації, а в їх якісній зміні, зокрема у впровадженні інформаційних систем нового покоління. Інформаційне забезпечення – сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі при її функціонуванні. Інформаційне забезпечення системи автоматизованого обліку, контролю і аудиту поділяється на : 1. Позамашинне інформаційне забезпечення, до якого входить: а) система класифікації і кодування; б) система нормативно-довідкової інформації; в) оперативна документація; г) нормативно-методичні і конструкторські матеріали по інформаційному забезпеченню. 2. Внутрімашинне інформаційне забезпечення, яке включає в себе: а) інформаційна база: - нормативно - довідкова; - вихідна інформація; - вхідна інформація; - проміжна інформація; б) комплекс програмних засобів організації і представлення даних. Інформаційна база – сукупність впорядкованої інформації, яка використовується при функціонуванні ІС і поділяється на машинну та позамашинну базу. Позамашинна інформаційна база – частина інформаційної бази, яка являє собою сукупність повідомлень, сигналів: документів, призначених для безпосереднього сприйняття людиною без застосування засобів обчислювальної техніки. Машинна інформаційна база – частина інформаційної бази, яка є сукупністю інформації, що використовується в ІС на носіях даних.
Объём работы:
13
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)