Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Бухгалтерський облік у банку»

Облік операцій з фінансового лізингу

Карточка работы:56012б
Цена:
Тема: Облік операцій з фінансового лізингу
Предмет:Бухгалтерський облік у банку
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1.Сутність лізингу 4 2.Проблеми та перспективи розвитку лізингу на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні 14 ВИСНОВКИ 17 Список використаної літератури 18
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У лізингу на перший погляд все просто: одна організація купує в іншої потрібне їй устаткування машини і здає їх у тимчасове користування третій з правом майбутньої покупки. Але простою дана операція виглядає лише на перший погляд: дотепер фахівці не можуть вибрати єдиних принципів у складанні необхідних угод, розібратися в їхній природі. Немає необхідності говорити про те, яку роль в економіці грають інвестиції. А джерелами засобів чи є власні гроші підприємств, чи позикові. А лізинг саме і виступає в ролі джерела узятих у борг засобів – комерційного кредиту, тобто кредиту в натуральній формі. Особливо він потрібний у наукомістких галузях – таких, як розробка програмного забезпечення, синтез напівпровідників, нових інструкційних матеріалів і ін. Потрібно відмітити, що ми ще не розуміємо всієї сили та економічної суті лізингу і що він нам може дати. Останні десять років були не найкращими, в економічному розумінні слова, роками для України. Ще всі добре пам'ятають, що в колишньому Радянському Союзі легка та важка промисловість у процентному відношенні займали далеко не однакове місце. Всі економічні ресурси були направлені на розвиток важкої промисловості, тобто виробництва машин для машин. На розвиток легкої та харчової промисловості виділяли недостатньо коштів і проблема з якісними товарами народного споживання була досить гострою. Подальший розвиток економіки багато в чому залежить від становлення різних форм господарювання, у тому числі й орендної, що в наслідку дозволить Україні стати однієї з ведучих країн Європи.
Объём работы:
15
Выводы:Підприємства більшості країн світу вже давно обновляють виробничі потужності не шляхом банального придбання устаткування, а за рахунок його довгострокової оренди – лізингу. В Україні, де потреба в лізингових операціях оцінюється експертами в $12-14 млрд., подібна довгострокова оренда, завдяки різним законодавчим прорахункам, здобуває перекручені форми. Закон України “Про лізинг” визначає лізинг як підприємницьку діяльність, спрямовану на інвестування власних і притягнутих фінансових засобів. Суть її полягає в тому, що лізингодавач надає у виняткове користування лізингоотримувач на певний строк майно, що є власністю лізингодавача чи яке купується їм у власність у відповідного продавця майна за умови виплати лізингоотримувачем періодичних платежів. Іншими словами, лізинг – це довгострокова оренда з правом придбання майна у власність. Причиною широкого поширення лізингу є ряд переваг цієї форми інвестиційного фінансування перед традиційним кредитом. Лізинг припускає 100%-не кредитування і не вимагає негайного початку платежів. При використанні звичайного кредиту для покупки майна підприємство повинне близько 15% вартості покупки оплачувати з власних засобів. При лізингу контракт полягає на повну вартість майна. Орендні платежі звичайно починаються після постачання майна орендарю або пізніше.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про лізинг», із змінами от 14.01.1999 г. №394-XIV 2. Міністерство іноземних справ України «Конвенція по міжнародному фінансовому лізингу» от 28.05.1988 3. Декрет Кабінету Міністрів України «Про управління майном, яке існує в загальнодержавній власності (Відомості Верховного Ради 1993, №7, ст.52) 4. Наказ ГТС України «Про затвердження Порядку митного оформлення об’єктів лізингу (оренди), які переміщаються через митницю» від 16.02.2000 г. №83 5. Кабінет Міністрів України «Про створення державного лізингового фонду для обновлення морського и річного флоту» Розпорядження от 14.09.2001 №370-р Київ 6. Дебет-Кредит №01-02 Практика «Фінансовий лізинг без проблем» 7. Дебет-Кредит №18 Практика «Лізинг не для всіх» 8. Дебет-Кредит № 22-23 Практика «Фінансовий лізинг. Проблеми обліку” 9. Адриасова И.В. Лизинг: быть или не быть? //Бизнес и банки, №2, 1998. 10. МаринченкоБ. Подготовка та экспертиза лизинговых проектов // Весник НБУ.-1997.-№2-С31. 11. Пилипенко Л.Финансовый анализ как инструментальная оценка уровня риска инвестора // Финансы Украины.-№1.-С.80-85. 12. Самохвалова Ю.Н. «Лизинг в России: правовые основы, бухгалтерский учет, налогообложение» - М.: Современная экономика и право, 1999г. 13. Яновский О. Лизинг как форма производственной деятельности // Экономика Украины.-194.-№11.С.90-91.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (29)