Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Персонал банків як потенційна загроза їх діяльності

Карточка работы:56013б
Цена:
Тема: Персонал банків як потенційна загроза їх діяльності
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Кадрова політика в діяльності комерційних банків 4 2. Роль кадрової служби у впровадженні кадрової безпеки в банку 8 Висновки 14 Список використаної літератури 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах формування ринкової економіки України, посилення конкуренції, нестабільності зовнішнього середовища, організації різних сфер діяльності зможуть вижити, якщо їх керівний персонал буде своєчасно виявляти зовнішні зміни, визначати ступінь їх впливу і розробляти систему заходів адаптації, що послаблюють несприятливий вплив факторів зовнішнього оточення. Саме тому висока кваліфікація, професійні вміння, навички, компетентність персоналу організації є важливою складовою її успіху на ринку. Реалізація цілей і задач управління персоналом в банку здійснюється через кадрову політику та стратегію розвитку персоналу, яка розробляється для визначення генерального напряму і засад роботи з кадрами, загальних і специфічних вимог до них. Основними елементами стратегії розвитку персоналу є планування потреби в кадрах, визначення джерел поповнення трудових ресурсів банку, підбір та відбір кадрів, навчання та підвищення кваліфікації працівників, оцінка персоналу, оплата праці та інші. Сьогодні кадрова політика та стратегія банку починають охоплювати області , які раніше не враховувалися в кадровій роботі. Це сфера конфлікту інтересів, а саме: трудових конфліктів і взаємин з адміністрацією, роль соціальних програм, здійснюваних організацією в ринкових умовах, що впливають на виробничу віддачу персоналу і т.д. Тому в даний час розробці кадрової політики та стратегії банків приділяється особлива увага. Стратегічні рішення цього типу пронизують усі функціональні сфери банку.
Объём работы:
12
Выводы:У даній роботі розглянуті основні питання, пов'язані з проблемами забезпечення безпеки комерційних банків при роботі з кадрами. Як випливає з вищевикладеного, персонал здійснює істотний, а в більшості випадків навіть вирішальний вплив на економічну безпеку банку. У цьому зв'язку підбор кадрів, їх вивчення, розміщення і кваліфікована робота при звільненні у значній мірі підвищують стійкість комерційних банків від можливого стороннього негативного впливу й агентурного проникнення протиправних елементів. Регулярне вивчення всіх категорій персоналу, розуміння об'єктивних потреб співробітників, їхніх інтересів, справжніх мотивів поведінки і вибір відповідних методів об'єднання окремих індивідуумів у працездатний колектив - все це дозволяє керівникам у підсумку вирішувати складні виробничі і комерційно-фінансові задачі, у тому числі пов'язані з забезпеченням економічної безпеки. Отже, можна зробити висновок про те, що банкіри змінюють своє відношення до "людського фактора", ставлять на озброєння своїх кадрових підрозділів і служб безпеки сучасні методи роботи з персоналом. Очевидно, що подальший розвиток у цій області пов'язаний з активним використанням значного потенціалу методів психоаналізу, психології й етики керування, конфліктології і ряду інших наук і більш повного інтегрування відповідних фахівців у комерційні структури.
Вариант:нет
Литература:1. Богатыренко З.С. Поощрение за успехи в работе: открывая новое, не забывать о накопленном опыте.// Кадры предприятия.— 2002. — №1. 2. Волгин Н.А. Экономика труда – М. 2002 г .-547с. 3. Завиновская Г.Т. Совершенствование управления персоналом организации// Персонал.—2000.—№3.— 70 с. 4. Зачем планировать карьеру // Управление персоналом 2002-№ 5 –с. 53. 5. Экономика труда и соціально – трудове отношения .Под ред. Меликьян Г.Г. и Колосовой Р.П. : М.Г.У.-1996.- с.623. 6. Кадровая политика // Финансовые услуги – 2002 - № 1-2 – с. 7. 7. Колот А.М. Мотивація персоналу: Навч. Посібник, К.: КНЕУ, 2002-230 с. 8. Комаров Е. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом// Управление персоналом. — 2002.—№1.—С. 38-41. 9. Орехов В. Обучение персонала: эффективность и экономичность // Управление персоналом.— 2002. — №3. — С.55-57. 10. Поляков В. Методы оценки и аттестации персонала //Кадровый вестник. — 2000.— №2. 11. Петюх В.М., Данюк В.М.: Менеджмент персонал Навч. Посібник, К.: КНЕУ - 2004- 397 с. 12. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : Навч. Посібник, К.: КНЕУ, 2002- 302 с. 13. Смоловик П. Управління процесом підбору персоналу // Персонал.— 2000.— №4 — с. 101-104. 14. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики/ Под ред. Марра, - М.: 1997. 15. Управление персоналом. /Учебник под редакцией Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, — М.: Центр Кадровых Технологий - ХХ1 век'' ЦКТ.— 2001.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)