Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Забруднення атмосфери: основні речовини та джерела

Карточка работы:59841б
Цена:
Тема: Забруднення атмосфери: основні речовини та джерела
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Переклад з англ. мови
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Атмосфера – захисна оболонка Землі 4 2. Джерела забруднення атмосфери 11 3. Характеристика екологічного стану регіонів України 16 4. Класифікація та екологічний вплив забруднень атмосфери 24 Висновки 31 Список використаної літератури 32
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:З появою на планеті Земля біологічного виду найвищої організації – людини, з її розвитком, розмноженням, міграціями, адаптацією й небаченою активізацією діяльності в біосфері почали розвиватися процеси особливого, антропогенного характеру. Із самого початку поведінка людини в довкіллі стала відрізнятися від поведінки інших вищих істот агресивністю. Людина була не рівноправним співмешканцем у середовищі існування, а підкорювачем, насильником, жадібним споживачем, не здатним до самообмеження. Екологічна криза другої половини XX ст. в історії людства була найбільш глибокою й трагічною, і подолати її надзвичайно важко. Відбувається процес її активізації, що призводить до значних міграцій народів, провокує війни, інші соціальні потрясіння локального, регіонального й навіть глобального масштабу, передусім через дефіцит прісної питної води й енергоресурсів. Початок XXI ст. – теж надзвичайно складний, вирішальний період в історії людства – період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації посилення низки негативних факторів. Особливо важливою проблемою сучасного суспільства є стан атмосфери Землі та шляхи її захисту.
Объём работы:
24
Выводы:Вплив антропогенних факторів на біосферу Землі спричинив виникнення небажаних негативних явищ, таких як кислотні дощі, глобальне потепління на планеті, руйнування озонового шару атмосфери, спустелювання, знеліснення, забруднення природного середовища різними токсикантами, що врешті призвело до деградації екосистем та глобальної екологічної кризи в біосфері Землі. Якщо так триватиме й надалі, це неминуче призведе до переростання кризи в екологічну катастрофу, що в кінцевому підсумку ставить під загрозу в недалекому майбутньому існування сучасної цивілізації. Забруднення атмосфери на сьогодні є однією з багатьох актуальних проблем, що потребують негайного вирішення. Проте можливості екологів дуже обмежені, вони лише можуть провести дослідження і розробити деякі необхідні засоби. І якщо людство всіма силами не візьметься за вирішення екологічних проблем, то життя на Землі буде поставлене під загрозу.
Вариант:нет
Литература:1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. – 2-е изд. – М., 2001. 2. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Г.О.Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. 4. Гор А. Земля у рівновазі: Екологія і людський дух. – К., 2001. 5. Дерій С.І., Шлюха В.О. Екологія. – К.: Видавництво Українського фіто соціологічного центру, 1998. 6. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. 7. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. 8. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001. 9. Мальцев В. Біосфера, ноосфера і суспільство: необхідність зміни парадигми стабілізації // Ойкумена. – 1995. – 1-2 – С. 22-25. 10. Ревель П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: В 4 кн. – М.: Мир, 1995 – Кн. 1-4. 11. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. 12. Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1999.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (239)