Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Задачі з предмету: Кредитний менеджмент, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс

Карточка работы:1659Ф
Цена:
Тема: Задачі з предмету: Кредитний менеджмент, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 5 курс
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Экономика
Тип:Задача
Задание:Завдання 1 Ознайомтесь з матеріалами кредитної справи 2—3 підприємств за минулий рік і складіть звіт, у якому вкажіть: — назву юридичної або фізичної особи, що зверталася до банку за кредитом; — перелік документів, доданих позичальником банкові; — суму кредиту і відсоткову ставку, що запитувалися і були прийняті, причини розбіжностей; — термін, на який запитувалася позичка та на який фактично вона видана, причини розбіжностей; — своєчасність чи несвоєчасність повернення позички. Вказати заходи з боку банку щодо примусового стягнення позички і в чому полягають причини такого явища, якщо повернення кредиту несвоєчасне; — цільове призначення позички; — форму забезпечення повернення позички; — оцінку кредитоспроможності позичальника. Подати висновки, зроблені працівниками банку після розгляду кредитних заявок відповідних клієнтів, а також вашу оцінку цих висновків, тобто Ваше вирішення питання за даними кредитних заявок. Завдання 2 Проаналізуйте баланс 3 підприємств-позичальників, за його результатами складіть відповідний звіт. Звіт повинен складатися з таких розділів: - аналіз стану і структури майна та джерел його утворення; - аналіз забезпечення підприємства оборотними засобами; - ліквідність та платоспроможність балансу; - аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості; - аналіз використання капіталу; - аналіз грошових потоків позичальника; - аналіз рентабельності роботи позичальника.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Зміст Завдання 1 3 Завдання 2 10 Список використаної літератури 46  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
2
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Список використаної літератури 1. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. К.: КНЕУ, 2002.− 276 с. 2. Аналіз банківської діяльності // За ред. А. М. Герасимовича.− К.: КНЕУ, 2003.− 599 с. 3. Банківський менеджмент: Навч. посібник // О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко.− К.: Основи, 1999.− 671 с. 4. Банківські операції: Підручник / За ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Славянської.– К.: Знання, 2006.– 727 с. 5. Банківські операції: Підручник // За ред. А. М. Мороза.− К.: КНЕУ, 2008.− 520 с. 6. Банковское дело: Ученик − 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В. И. Колесникова. Л. П. Кроливецкой.− М.: Финансы и статистика, 1998.− 464 с. 7. Гроші та кредит: Підручник // За заг. ред. М.І. Савлука.− К.: КНЕУ, 2006.– 744 с. 8. Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина.– М., 2001. 9. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції" // Керівник авт. кол. А. М. Мороз.− К.: КНЕУ, 1998.− 380 с. 10. Москвин В. А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков.− М.: Финансы и статистика, 2001.− 240 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)