Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Контрольна з рекреалогії за 5 курс КНУКіМ

Карточка работы:92852
Цена:
Тема: Контрольна з рекреалогії за 5 курс КНУКіМ
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер міжнародного туризму
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:Вступ 3 1. Оцінка стійкості природно-географічних комплексів. Рекреаційна дигресія 4 2. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу Миколаївської області (схема розміщення рекреаційних ресурсів) 8 2.1. Природні рекреаційні ресурси Миколаївської області 8 2.2. Історико-культурний потенціал Миколаївської області 12 2.3. Стан інфраструктури Миколаївської області 17 2.4. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу Миколаївської області 18 2.5. Рекреаційне районування території Миколаївської області 19 Висновки 22 Список використаної літератури 23
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Україна займає одне з помітних місць в Європі щодо наявності унікальних туристичних та курортно-рекреаційних ресурсів. Як оцінюють фахівці, Україна за власного населення біля 50 млн. чол. може приймати за рік до 10 млн. туристів. Фактична ж їх кількість не перевищує 2,4 млн. щороку. Причинами такої ситуації є кризовий стан економіки, нерозвиненість туристичної інфраструктури, низька якість сервісу. Для економіки України вихід на світовий ринок туристичних послуг дуже актуальний і перспективний, а в’їзний туризм може стати пріоритетним напрямком туристичного бізнесу, прямим шляхом отримання валюти. Однак, слід відзначити, що сьогодні успішний розвиток туризму, як і суспільства загалом, не мислиться поза концепцією сталого розвитку. Сьогодні існує біля 300 визначень сталого розвитку і усі вони в тому чи іншому ступені наголошують на взаємозалежності між навколишнім природним середовищем і економічним зростанням. Невід’ємними і рівновеликими складовими поняттями сталого розвитку є екологічний та економічний компоненти. Адже не може бути сталою громада, яка орієнтується тільки на один компонент. З розвитком туризму існує небезпека для рослинного і тваринного світів, так як надмірне навантаження призводить до руйнування екосистем. Впровадження туристичної діяльності, а отже, додаткового навантаження на регіон, вимагає ретельних розрахунків і аналізу. В зв’язку з цим доцільним є приділити увагу розгляду методичних аспектів визначення стійкості природно-географічних комплексів території, норм рекреаційного навантаження та рівня рекреаційної дигресії. З метою аналізу впливу людської діяльності на природу, проведемо комплексну оцінку рекреаційного потенціалу Миколаївської області.
Объём работы:
20
Выводы:Отже, в результаті аналізу рекреаційного потенціалу Миколаївської області, можна зробити висновок, що в цілому область є привабливою для розвитку рекреації та туризму. Наявність гарних піщаних пляжів, протяжністю в 70 км, великої кількості річок, озер та водойм, а також водоспаду, приваблюють сюди туристів. Проте, необхідно відмітити, що сучасний стан розвитку баз відпочинку та санаторно-курортних закладів створює певні проблеми для приваблення туристів. Стан багатьох санаторно-курортних комплексів залишається незадовільним, оскільки не вистачає коштів на модернізацію та реконструкцію. Тому важливим завданням зараз є залучення інвестицій в туристичну та рекреаційну сфери. На території області є джерела мінеральних вод та лікувальні грязі. Миколаївщина – мальовнича область. В ній вдало поєднуються степові простори з гайками, ставками, ріками, озерами та лісовими насадженнями. У Миколаївській області є надзвичайно багато видів тварин, птахів, які занесені в Червону книгу України. Також багато видів рослин, які ростуть тільки на території Миколаївської області. Тому, розвиток рекреаційного потенціалу області є основним завданням розвитку області загалом.
Вариант:нет
Литература:1. Ващенко Н. П. Рекреаційний комплекс України. – К.: КДТЕУ, 1998. – 26 с. 2. Генсирук С. А. и др. Рекреационное использование лесов. – К.: Урожай, 1987. – 246 с. 3. Добровольський В.В. Кінбурнська коса // Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посібник. – Миколаїв, 2004. – С.212-219. 4. Заповідні місця Миколаївщини: Фотоальбом / За ред. Гаркуши О.М. – К.: Комп`ютерні системи, 2002. – 102 с. 5. Комм Б. Чудо в степи // Крик. – 2004. – 21-28 июля. – С.5. 6. Костюшин В.А. Воздействие рекреации на живую природу. – К.: Национальный экологический центр Украины, 1997.– 42с. 7. Кузнецов А. Як зберегти біорізноманіття // Рідне Прибужжя. – 2004. – 15 січ. – С.2. 8. Кульчицька Е.А., Шимечко Г.І. Методичні аспекти оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. 9. Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навч. посібн. – Львів: Вид. ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 172 с. 10. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / Кравців В.С., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. – Львів: НАН України. – ІРД НАН України. – 1999. – 56 с. 11. Пам'ятки містобудування, архітектури, історії, монументального мистецтва, археології та історико-культурні заповідники Миколаївської області // Впорядковано Олегом Годиною за матеріалами: „Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. В 4-х томах. - Киев: Будивельнык, 1983-1986”. 12. Програма соціально-економічного розвитку області на 2000-2010 роки "Миколаївщина-2010"// Радянське Прибужжя. – 2000. – 18січня. – С.3-7. 13. Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты. Ред. Мамутова В. К. и др. – К.: Наук. думка, 1992. – 143 с. 14. Сажнєва Н. Значення рекреаційних передумов у формуванні територіальних рекреаційних систем // Сучасна географія та навколишнє природне середовище: Зб. наук. праць. – Вінниця: Рекламна Агенція „Старт Трек“, 1999. – С. 83–84. 15. Чичкалюк Т. Миколаївщина – один з наймальовничіших куточків України // Ініціатива. – 2006. – № 2. – С.20-21. 16. Яковенко І.М. Про зміст і методику розробки комплексної картографічної моделі регіонального рекреаційного природокористування // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 2. – С. 38–43.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)