Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Статистика якості життя населення

Карточка работы:2140Б
Цена:
Тема: Статистика якості життя населення
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Обліково-економічна
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:Зміст Вступ 3 1. Розвиток статистики якості життя населення 4 2. Статистичні показники оцінки якості життя населення 7 Висновки 14 Список використаної літератури 15  
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Вступ Економічний розвиток будь-якої країни світу визначається досягнутим рівнем і якістю життя населення. За класичним визначенням, рівень життя – це складна комплексна соціально-економічна категорія, що виражає ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб людини. Якість життя – ступінь відповідності умов і рівня життя науково обґрунтованим нормативам або визначеним стандартам. Під якістю життя розуміють також задоволеність населення життям з точки зору широкого набору потреб та інтересів. Це поняття охоплює характеристики й індикатори рівня життя як економічної категорії, а також умови праці і відпочинку, житлові умови, соціальну забезпеченість і гарантії, охорону правопорядку і дотримання прав особистості, природно-кліматичні умови, показники збереження навколишнього середовища, наявність вільного часу і можливості його доцільно використовувати, нарешті, відчуття спокою, комфортності і стабільності. Нажаль,сьогодні в практиці управління соціально-економічним розвитком України рівень і якість життя населення як стратегічна мета носить більш декларативний характер. Оцінюючи стан рівня та якості життя в Україні, слід наголосити, що за індексом людського розвитку (ІЛР), він опустився з 45 у 1990 р. до 79 місця в 2009р. Наша країна потрапила до групи країн із середнім рівнем людського розвитку. Метою написання даної роботи є висвітлення питань статистики якості життя населення. Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання: - розглянути розвиток статистики якості населення; - визначити основні показники статистики якості життя населення.  
Объём работы:
12
Выводы: Висновки Підсумовуючи викладене, доцільно зробити наступні висновки: 1. Якість життя — система характеристик ступеня відповідності умов і рівня життя науково обґрунтованим нормативам або певним стандартам. 2. Перша міжнародна система показників, що відображають якість життя населення, з’явилася у 1960 р. при ООН, останній її варіант включає наступні групи показників: демографічні характеристики населення; санітарно-гігієнічні умови життя; споживання продуктів харчування; житлові умови та забезпеченість споживчими благами тривалого користування; освіта і культура; зайнятість та умови праці; доходи і витрати населення; вартість життя і споживчі ціни; транспортні засоби; організація відпочинку, фізкультура і спорт; соціальне забезпечення; свобода людини 3. Основними компонентами, що утворюють середовище і систему життєдіяльності населення є: якість населення, трудового потенціалу; рівень життя (добробут населення); якість соціальної сфери; якість навколишнього середовища; якість природнокліматичних умов. Вивчення якості життя включає в себе також визначення показників, що характеризують соціальний час, бюджет часу, спосіб життя, соціальну напруженість, безпеку та дотримання прав людини. 4. Особливою характеристикою способу життя населення є бюджет часу і його розподіл. Раціональна структура використання часу населенням — запорука високої якості життя кожної окремої людини й суспільства в цілому. Статистика політичного і суспільного життя вивчає закономірності розвитку суспільства і держави шляхом аналізу тенденцій та взаємозв’язків політичних, соціальних і економічних процесів. Все це є необхідним для побудови ефективної економічної та соціальної політики в країні. Характеристики особистості та її поведінки в різних сферах громадського життя є предметом дослідження моральної статистики.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Айвазян С.А. Эмпирический анализ синтетических категорий качества жизни населения // Экономика и математические методы. – 2004. – №11. – С.100-104 2. Ефимова М. Р. Социальная статистика / М. Р. Ефимова, С. Г. Бычкова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – С. 462. 3. Кизим Н.А., Горбатов В.М. Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и ЕС. – Харьков, 2005 – 164 с. 4. Мельниченко О. А. Підвищення рівня та якості життя населення: механізм державного регулювання : монографія / О. А. Мельниченко. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – С. 7. 5. Столяров Г. С., Огай М. Ю. Соціальна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 195 с. 6. Удотова Л.Ф. Социальная статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002 – 376 с. 7. Швець І.Б., Шаталова Є.В., Коновальчук В.В. Дослідження якості життя населення України / Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2004 – Випуск 75. – С.5–9.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)