Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Загальна педагогіка»

Основні критерії педагогіки

Карточка работы:7781б
Цена:
Тема: Основні критерії педагогіки
Предмет:Загальна педагогіка
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Соціологія-психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 1. Повторюваність як критерій педагогіки. 4 2. Загальність як критерій педагогіки. 9 Висновки 12 Список використаної літератури 13
Курс:2
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Термін педагогіка походить від грецьких слів paides— діти і ago — вести. В дослівному перекладі педагог — «вихователь». У стародавній Греції педагогом називали раба, який брав за руку дитину господаря і супроводжував її до школи. Поступово слово педагогіка стало вживатися більш загально: для визначення мистецтва вести дитину протягом життя, тобто виховувати, навчати, давати освіту. З часом накопичення знань про виховання і навчання спричинило виникнення окремої галузі науки. З середини XX століття в деяких країнах замість терміна педагогіка вживають терміни андрагогіка Педагогіка розширила свої межі й охопила виховання людини в цілому. Тому буде правильним твердження, що сучасна педагогіка — це наука про виховання людини. Поняття «виховання» тут розуміємо в широкому значенні слова — як навчання, виховання, розвиток, формування і самовдосконалення особистості. Є низка підходів до визначення поняття «педагогіка», наприклад: М. М. Фіцули — «Педагогіка — це сукупність історичних і прикладних наук, що вивчають процеси виконання, навчання і розвитку особистості людини»; Гончаренка — «Педагогіка — ...наука про навчання і Виховання підростаючих поколінь»; І. П. Підласого — найкоротше, загальне і разом з тим відносно точне визначення сучасної педагогіки — це наука про виховання людини Поняття «виховання» тут використовується у найширшому смислі, включаючи освіту, навчання, розвиток». Основними критеріями педагогіки є повторюваність та загальність
Объём работы:
10
Выводы: Педаго?гіка (грец. παιδαγωγικ? — майстерність виховання) — наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини — про зміст, форми і методи виховання, освіту і навчання. Отже, педагогіка має справу з однією універсальною системою, яка володіє абсолютною істинністю, і ця система - людина. Дана система нескінченно складна і припускає тому можливість її дослідження з різних позицій. Діалектика універсальної системи полягає в її відвертості до знов виникаючих “підсистем”, які через це стають моментами загальної системи під назвою “людина”. “Підсистеми”: фізичний і інтелектуальний розвиток людини, її талант, свобода, віра, прагматичні інтереси і т.д. – зберігаються в універсальній системі, отримуючи певну інтерпретацію з позиції загального. Основними критеріями педагогіки є загальність та повторюваність. Під загальністю розуміємо поширення системи педагогіки на всі суб’єкти. Хоча сьогодні існує багато позицій та видів систем педагогіки, в даний час популярна позиція консенсусу і толерантності в педагогіці. Педагог в певних своїх рамках керується загальноприйнятими стандартами, заснованими на багатовіковій практиці, з іншого боку орієнтується на інновації, викликаних потребою часу та культури. Інновації – якимось чином використання педагогічних традицій, педагогічного досвіду, але під новим кутом, з новою метою. Таким чином, відбувається повторюваність процесу.
Вариант:3
Литература: 1. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. – М.: Наука, 2002. – 180 с. 2. Гусинский Э.Н. Построение теории образования на основе междисциплинарного системного подхода. – М.: Школа, 1994. – 220 с. 3. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высш. шк., 1990. – 382 с. 4. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000. – 544 с. 5. Ягупов В.В. Педагогіка. – К.: Либідь, 2002. – 560с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (31)